Łączenie komputera Mac, telefonu iPhone, iPada, iPoda touch i zegarka Apple Watch przy użyciu funkcji integracji

Bezproblemowo zmieniaj urządzenia, korzystając z funkcji Handoff, Głosowe z iPhone'a (kom.) i Instant Hotspot oraz uniwersalnego schowka, kamery Continuity, wiadomości SMS/MMS i automatycznego odblokowania.

Kliknij funkcję integracji poniżej, aby dowiedzieć, się, jak ją skonfigurować i używać.

 

Handoff: dzięki funkcji Handoff pracę rozpoczętą na jednym urządzeniu można wznowić na następnym pobliskim urządzeniu w miejscu, w którym została przerwana.

Uniwersalnych schowek: umożliwia kopiowanie zawartości takiej jak tekst, obrazy, zdjęcia i pliki wideo na jednym urządzeniu Apple, a następnie wklejanie tej zawartości na innym.

Głosowe z iPhone'a (kom.): dzięki funkcji Głosowe z iPhone'a (kom.) można nawiązywać i odbierać połączenia na komputerze Mac, iPadzie lub iPodzie touch, jeśli te urządzenia są połączone z tą samą siecią co telefon iPhone.

Przekazywanie wiadomości tekstowych: wysyłaj i odbieraj wiadomości SMS i MMS z telefonu iPhone na komputerze Mac, iPadzie i iPodzie touch.

Instant Hotspot: połącz się z hotspotem osobistym na telefonie iPhone lub iPadzie (Wi-Fi + Cellular) z komputera Mac, iPada, iPoda touch lub innego telefonu iPhone bez potrzeby wprowadzania hasła.

Automatyczne odblokowywanie: uzyskaj natychmiastowy dostęp do komputera Mac, gdy nosisz zegarek Apple Watch. Wystarczy wybudzić komputer Mac i od razu można z niego korzystać — nie trzeba wpisywać hasła.

Kamera Continuity: używaj telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch do skanowania dokumentów lub robienia zdjęć pobliskich obiektów i wyświetlania ich natychmiast na komputerze Mac. 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: