Łączenie komputera Mac, telefonu iPhone, iPada, iPoda touch i zegarka Apple Watch przy użyciu funkcji integracji

Gdy zalogujesz się na konto Apple ID na wszystkich swoich urządzeniach, możesz korzystać z funkcji integracji, które ułatwiają przechodzenie między urządzeniami. Kliknij funkcję poniżej, aby uzyskać informacje na jej temat, na przykład jak automatycznie odblokowywać komputer Mac, gdy nosisz zegarek Apple Watch lub jak używać iPada, aby rozszerzyć obszar roboczy komputera Mac.

Handoff: zacznij pracę na jednym urządzeniu, a następnie kontynuuj ją na innym urządzeniu w miejscu, w którym została przerwana.

Uniwersalnych schowek: skopiuj zawartość, taką jak tekst, obrazy, zdjęcia i pliki wideo na jednym urządzeniu Apple, a następnie wklej tę zawartość na innym.

Głosowe z iPhone'a (kom.): nawiązuj i odbieraj połączenia na komputerze Mac, iPadzie lub iPodzie touch, jeśli te urządzenia są połączone z tą samą siecią co telefon iPhone.

Przekazywanie wiadomości tekstowych: wysyłaj i odbieraj wiadomości SMS i MMS z telefonu iPhone na komputerze Mac, iPadzie i iPodzie touch.

Instant Hotspot: połącz się z hotspotem osobistym na telefonie iPhone lub iPadzie (Wi-Fi + Cellular) z komputera Mac, iPada, iPoda touch lub innego telefonu iPhone bez potrzeby wprowadzania hasła.

Automatyczne odblokowywanie: uzyskaj natychmiastowy dostęp do komputera Mac, gdy nosisz zegarek Apple Watch i szybko zatwierdzaj inne żądania o podanie hasła administratora komputera Mac.

Kamera Continuity: skanuj dokumenty lub rób zdjęcia telefonem iPhone, iPadem lub iPodem touch, a efekt pojawi się natychmiast na komputerze Mac. 

Szkice Continuity: utwórz szkic na iPadzie, telefonie iPhone lub iPodzie touch i łatwo wstaw go do dokumentu na komputerze Mac.

Oznaczenia Continuity: dodawaj szkice, kształty i inne oznaczenia za pomocą iPada, telefonu iPhone lub iPoda touch do dokumentu na komputerze Mac i obserwuj zmiany w czasie rzeczywistym na komputerze Mac.

Sidecar: używaj iPada jako drugiego wyświetlacza, który rozszerza lub klonuje biurko komputera Mac. Możesz go również używać jako urządzenia wejściowego typu tablet, aby rysować za pomocą rysika Apple Pencil w aplikacjach na komputerze Mac.

AirDrop: bezprzewodowo wysyłaj dokumenty, zdjęcia, filmy, witryny internetowe, miejsca na mapie i inne elementy do znajdującego się w pobliżu telefonu iPhone, iPada, iPoda touch lub komputera Mac.

Apple Pay: zrób zakupy przez Internet na komputerze Mac i dokończ zakup, używając usługi Apple Pay na telefonie iPhone lub zegarku Apple Watch.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: