Łączenie komputera Mac, telefonu iPhone, iPada, iPoda touch i zegarka Apple Watch przy użyciu funkcji integracji

Bezproblemowo zmieniaj urządzenia, korzystając z funkcji Handoff, Głosowe z iPhone'a (kom.) i Instant Hotspot oraz uniwersalnego schowka, wiadomości SMS/MMS i automatycznego odblokowania.

 

Każda z tych funkcji, wspólnie tworzących grupę funkcji integracji, pozwala Twoim urządzeniom współdziałać, co zapewnia Ci większe możliwości. Nawiązuj i odbieraj połączenia telefoniczne, nie sięgając po telefon iPhone. Zaczynaj pisać wiadomość e-mail, edytować dokument lub przeglądać Internet na jednym urządzeniu i kontynuuj od tego samego miejsca na innym. Odblokowuj swój komputer Mac bez wpisywania hasła. Możesz nawet aktywować hotspot na telefonie iPhone, nie wyjmując go z kieszeni lub torby.


Dzięki funkcji Handoff pracę rozpoczętą na jednym urządzeniu można wznowić na następnym pobliskim urządzeniu w miejscu, w którym została przerwana.

Konfigurowanie funkcji Handoff

Funkcji Handoff można używać na dowolnym komputerze Mac, telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch i zegarku Apple Watch spełniającym wymagania systemowe integracji. Funkcja Handoff działa, gdy urządzenia znajdują się blisko siebie i mają następującą konfigurację:

 • Wszystkie urządzenia są zalogowane w usłudze iCloud za pomocą tego samego konta Apple ID.
  Aby sprawdzić, które konto Apple ID jest używane na zegarku Apple Watch, otwórz aplikację Apple Watch na telefonie iPhone i wybierz kolejno opcje Ogólne > Apple ID.
 • Wszystkie urządzenia mają włączoną funkcję Bluetooth.
 • Wszystkie komputery Mac, telefony iPhone, iPady i iPody touch mają włączoną sieć Wi-Fi.
 • Wszystkie urządzenia mają włączoną funkcję Handoff:
  • Mac: wybierz kolejno menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Ogólne. Wybierz opcję Pozwalaj na Handoff między tym Makiem a urządzeniami iCloud.
  • iPhone, iPad, iPod touch: wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Handoff i włącz funkcję Handoff.
  • Apple Watch: otwórz aplikację Apple Watch na telefonie iPhone, stuknij opcję Ogólne i włącz funkcję Handoff.
   Zegarek Apple Watch umożliwia przekazywanie działań z zegarka na telefon iPhone lub komputer Mac (o ile jest na nim zainstalowany system OS X Yosemite lub nowszy).

Używanie funkcji Handoff

 1. Na jednym z urządzeń otwórz aplikację współdziałającą z funkcją Handoff.
  Do aplikacji współdziałających z funkcją Handoff należą Mail, Mapy, Safari, Przypomnienia, Kalendarz, Kontakty, Pages, Numbers, Keynote i wiele innych aplikacji innych producentów.
 2. W aplikacji rozpocznij wykonywanie zadania, na przykład pisanie wiadomości e-mail lub dokumentu.
 3. Jeśli chcesz przenieść się na komputer Mac, kliknij ikonę odpowiedniej aplikacji w Docku:

Jeśli chcesz przenieść się na telefon iPhone, iPada lub iPoda touch:

 1. Odblokuj urządzenie.
 2. Otwórz ekran wyboru aplikacji, tak jak w przypadku przełączania aplikacji.
 3. Stuknij baner aplikacji na dole ekranu.


Uniwersalny schowek umożliwia kopiowanie zawartości takiej jak tekst, obrazy, zdjęcia i pliki wideo na jednym urządzeniu firmy Apple, a następnie wklejanie tej zawartości na innym.

Konfigurowanie uniwersalnego schowka

Uniwersalnego schowka można używać na dowolnym komputerze Mac, telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch spełniającym wymagania systemowe integracji. Ta funkcja działa, gdy urządzenia znajdują się blisko siebie i mają następującą konfigurację:

 • Wszystkie urządzenia są zalogowane w usłudze iCloud za pomocą tego samego konta Apple ID.
 • Wszystkie urządzenia mają włączoną funkcję Bluetooth.
 • Wszystkie urządzenia mają włączoną sieć Wi-Fi.
 • Wszystkie urządzenia mają włączoną funkcję Handoff:
  • Mac: wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Ogólne. Wybierz opcję Pozwalaj na Handoff między tym Makiem a urządzeniami iCloud.
  • iPhone, iPad, iPod touch: wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Handoff i włącz funkcję Handoff.

Używanie uniwersalnego schowka

 1. Na jednym z urządzeń skopiuj tekst, obraz lub inną zawartość w normalny sposób.
  Uniwersalnego schowka możesz również użyć, aby kopiować całe pliki z jednego komputera Mac na drugi. Oba komputery Mac muszą mieć system macOS High Sierra. 
 2. Zawartość zostanie automatycznie dodana do schowka innego Twojego urządzenia, które znajduje się w pobliżu. Pozostanie ona tam przez krótki czas lub do momentu zastąpienia jej inną zawartością skopiowaną na dowolnym z tych urządzeń.
 3. Wlej zawartość w normalny sposób na drugim urządzeniu. 


Dzięki funkcji połączeń głosowych przez sieć komórkową można nawiązywać i odbierać połączenia na komputerze Mac, iPadzie lub iPodzie touch, jeśli te urządzenia są połączone z tą samą siecią co telefon iPhone.

Konfigurowanie połączeń głosowych przez sieć komórkową

Połączenia głosowe przez sieć komórkową są dostępne na dowolnym komputerze Mac, telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch spełniającym wymagania systemowe integracji. Ta funkcja działa, gdy urządzenia znajdują się blisko siebie i mają następującą konfigurację:

 • Wszystkie urządzenia są zalogowane w usłudze iCloud za pomocą tego samego konta Apple ID.
 • Wszystkie urządzenia są zalogowane w usłudze FaceTime za pomocą tego samego konta Apple ID.
 • Wszystkie urządzenia mają włączoną sieć Wi-Fi.
 • Wszystkie urządzenia są połączone z tą samą siecią za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub Ethernet.
 • Na telefonie iPhone wybierz kolejno opcje Ustawienia > Telefon > Na innych urządzeniach i włącz opcję Na innych urządzeniach.
 • Na iPadzie lub iPodzie touch wybierz kolejno opcje Ustawienia > FaceTime i włącz opcję Połączenia z iPhone'a.
 • Na komputerze Mac otwórz aplikację FaceTime i wybierz kolejno opcje FaceTime > Preferencje. Kliknij opcję Ustawienia i wybierz opcję Połączenia z iPhone'a.

Jeśli operator sieci obsługuje rozmowy przez sieć Wi-Fi na innych urządzeniach, można skonfigurować na tych urządzeniach nawiązywanie i odbieranie połączeń nawet w czasie, gdy telefon iPhone jest wyłączony lub nie ma go w pobliżu. Dowiedz się więcej o rozmowach przez sieć Wi-Fi.

Używanie połączeń głosowych przez sieć komórkową

Nawiązywanie połączenia na iPadzie lub iPodzie touch

 • Stuknij numer telefonu w aplikacji Kontakty, Kalendarz lub Safari albo w innej aplikacji automatycznie wykrywającej takie dane.
 • Możesz też otworzyć aplikację FaceTime i wpisać numer telefonu w polu wyszukiwania. Stuknij numer telefonu w wynikach wyszukiwania i stuknij opcję Połącz.

Nawiązywanie połączenia na komputerze Mac

 • Umieść wskaźnik myszy na dowolnym numerze telefonu w aplikacji Kontakty, Kalendarz lub Safari albo w innej aplikacji automatycznie wykrywającej takie dane. Kliknij strzałkę w polu otaczającym numer telefonu i wybierz opcję Zadzwoń: [numer telefonu] (iPhone).
 • Możesz też otworzyć aplikację FaceTime i wpisać numer telefonu w polu wyszukiwania. Naciśnij klawisz Control i kliknij numer telefonu w wynikach wyszukiwania, a następnie wybierz ten numer telefonu z menu podręcznego.

Odbieranie połączenia telefonicznego

 • Na iPadzie lub iPodzie touch przesuń palcem, aby odebrać połączenie.
 • Gdy ktoś dzwoni na Twój telefon iPhone, na komputerze Mac pojawia się powiadomienie. Możesz wtedy odebrać połączenie, przekazać je do poczty głosowej lub wysłać dzwoniącemu wiadomość.

Aby wyłączyć odbieranie połączeń na jednym z urządzeń, wystarczy wyłączyć na nim opcję Połączenia z iPhone'a. Szczegóły podano w sekcji poświęconej konfiguracji powyżej.


Jeśli masz telefon iPhone, wysyłane i odbierane na nim wiadomości SMS mogą pojawiać się także na komputerze Mac, iPadzie i iPodzie touch. Rozmowę możesz kontynuować na dowolnym urządzeniu, które masz akurat pod ręką.

Konfigurowanie wiadomości SMS i MMS

Tej funkcji można używać z dowolnym komputerem Mac, telefonem iPhone, iPadem i iPodem touch spełniającym wymagania systemowe integracji. Zadbaj, aby urządzenia miały następującą konfigurację:

 • Wszystkie urządzenia są zalogowane w usłudze iCloud za pomocą tego samego konta Apple ID.
 • Na telefonie iPhone wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wiadomości > Wysyłka/odbiór. Upewnij się, że identyfikator Apple ID wyświetlany u góry ekranu jest zgodny z używanym w usłudze iMessage na innych urządzeniach. Zaznacz opcje swojego numeru telefonu i adresu e-mail, aby umożliwić usłudze iMessage kontakt z Tobą obiema metodami. Zrób to samo na iPadzie lub iPodzie touch.
 • Na telefonie iPhone wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wiadomości > Przekazywanie i wybierz urządzenia, którym chcesz zezwolić na wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS z tego telefonu iPhone. Jeśli nie korzystasz z uwierzytelniania dwupoziomowego na koncie Apple ID, na każdym z pozostałych urządzeń zostanie wyświetlony kod weryfikacji. Wprowadź ten kod na telefonie iPhone.
 • Na komputerze Mac otwórz aplikację Wiadomości i wybierz kolejno opcje Wiadomości > Preferencje. Kliknij opcję Konta i wybierz swoje konto iMessage. Upewnij się, że wyświetlany tu identyfikator Apple ID jest zgodny z używanym na innych urządzeniach. Zaznacz opcje swojego numeru telefonu i adresu e-mail.

Używanie wiadomości SMS i MMS

Aby używać tej funkcji, wystarczy rozpocząć rozmowę w normalny sposób w aplikacji Wiadomości na dowolnym urządzeniu. Rozmowę można też rozpocząć, klikając numer telefonu w aplikacji Safari, Kontakty lub Kalendarz albo w innej aplikacji wykrywającej numery telefonów. Wszystkie wiadomości przychodzące i wychodzące będą widoczne na wszystkich urządzeniach. Dowiedz się więcej na temat przekazywania wiadomości SMS/MMS z telefonu iPhone na iPada, iPoda touch lub komputer Mac.


Funkcja Instant Hotspot pozwala korzystać z funkcji Hotspot osobisty na telefonie iPhone lub iPadzie (Wi-Fi + Cellular) i udostępniać Internet komputerowi Mac, telefonowi iPhone, iPadowi lub iPodowi touch bez konieczności wprowadzania hasła na tych urządzeniach.

Konfigurowanie funkcji Instant Hotspot

Funkcji Instant Hotspot można używać z dowolnym komputerem Mac, telefonem iPhone, iPadem i iPodem touch spełniającym wymagania systemowe integracji. Ta funkcja działa, gdy urządzenia znajdują się blisko siebie i mają następującą konfigurację:

Używanie funkcji Instant Hotspot

Aby połączyć się z hotspotem osobistym:

 • Na komputerze Mac za pomocą menu stanu sieci Wi-Fi na pasku menu wybierz nazwę telefonu iPhone lub iPada udostępniającego hotspot osobisty .
 • Na iPadzie, iPodzie touch, a nawet innym telefonie iPhone wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wi-Fi, a następnie stuknij nazwę telefonu iPhone lub iPada udostępniającego hotspot osobisty .

Jeśli podczas łączenia się pojawi się prośba o podanie hasła, upewnij się, że urządzenia są skonfigurowane tak, jak to opisano powyżej. Ikona stanu sieci Wi-Fi na pasku menu będzie miała postać ikony hotspotu osobistego tak długo, jak długo urządzenie będzie z nim połączone.


Konfigurowanie i używanie funkcji automatycznego odblokowywania

Automatyczne odblokowanie zapewnia Ci natychmiastowy dostęp do komputera Mac, gdy masz na sobie zegarek Apple Watch. Wystarczy wybudzić komputer Mac i od razu można z niego korzystać — nie trzeba wpisywać hasła. Dowiedz się, jak odblokować komputer Mac za pomocą zegarka Apple Watch.


Konfigurowanie i używanie kamery Continuity

Dzięki kamerze Continuity możesz używać telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch do skanowania dokumentów lub robić zdjęcia pobliskich obiektów i wyświetlać je natychmiast na komputerze Mac. Dowiedz się więcej o używaniu kamery ContinuityFunkcja FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: