Łączenie komputera Mac, telefonu iPhone, iPada, iPoda touch i zegarka Apple Watch przy użyciu funkcji integracji

Bezproblemowo zmieniaj urządzenia, korzystając z funkcji Handoff, Głosowe z iPhone'a (kom.) i Instant Hotspot oraz uniwersalnego schowka, kamery Continuity, wiadomości SMS/MMS, funkcji AirDrop, usługi Apple Pay i automatycznego odblokowania.

Kliknij funkcję integracji poniżej, aby dowiedzieć się, jak ją skonfigurować i jak jej używać.

 

Handoff: zacznij pracę na jednym urządzeniu, a następnie kontynuuj ją na innym urządzeniu w miejscu, w którym została przerwana.

Uniwersalnych schowek: skopiuj zawartość, taką jak tekst, obrazy, zdjęcia i pliki wideo na jednym urządzeniu Apple, a następnie wklej tę zawartość na innym.

Głosowe z iPhone'a (kom.): nawiązuj i odbieraj połączenia na komputerze Mac, iPadzie lub iPodzie touch, jeśli te urządzenia są połączone z tą samą siecią co telefon iPhone.

Przekazywanie wiadomości tekstowych: wysyłaj i odbieraj wiadomości SMS i MMS z telefonu iPhone na komputerze Mac, iPadzie i iPodzie touch.

Instant Hotspot: połącz się z hotspotem osobistym na telefonie iPhone lub iPadzie (Wi-Fi + Cellular) z komputera Mac, iPada, iPoda touch lub innego telefonu iPhone bez potrzeby wprowadzania hasła.

Automatyczne odblokowywanie: uzyskaj natychmiastowy dostęp do komputera Mac, gdy nosisz zegarek Apple Watch. Wystarczy wybudzić komputer Mac i od razu można z niego korzystać — nie trzeba wpisywać hasła.

Kamera Continuity: skanuj dokumenty lub rób zdjęcia telefonem iPhone, iPadem lub iPodem touch, a efekt pojawi się natychmiast na komputerze Mac. 

AirDrop: bezprzewodowo wysyłaj dokumenty, zdjęcia, filmy, witryny internetowe, miejsca na mapie i inne elementy do znajdującego się w pobliżu telefonu iPhone, iPada, iPoda touch lub komputera Mac.

Apple Pay: zrób zakupy przez Internet na komputerze Mac i dokończ zakup, używając usługi Apple Pay na telefonie iPhone lub zegarku Apple Watch.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: