Używanie iPada lub iPhone’a do szkicowania lub oznaczania dokumentów na Macu

Za pomocą funkcji Szkice Continuity Sketch oraz Oznaczenia Continuity możesz wstawiać szkice z iPada lub iPhone’a do dokumentów na Macu lub oznaczać pliki PDF i obrazy na Macu w czasie rzeczywistym.

Konfigurowanie urządzeń

Funkcje Szkice Continuity oraz Oznaczenia Continuity są dostępne wtedy, gdy zgodne urządzenia znajdują się blisko siebie i mają następującą konfigurację:

Te funkcje współdziałają z każdą aplikacją Apple lub aplikacją innej firmy, która została zaprojektowana do ich obsługi, w tym Pages, Numbers, Keynote, Poczta, Wiadomości, Notatki oraz TextEdit.

Używanie funkcji Szkice Continuity

Za pomocą funkcji Szkice Continuity możesz utworzyć nowy szkic na iPadzie lub iPhonie i wstawić go do dokumentu na Macu.

 1. Otwórz dokument na Macu.

 2. Z menu Plik lub Wstaw (w zależności od używanej aplikacji) wybierz kolejno opcje Wstaw z iPhone’a lub iPada > Dodaj szkic.

 3. Na urządzeniu zostanie otwarte okno szkicowania, gdzie możesz utworzyć szkic za pomocą Apple Pencil lub palcem:

  ipados15-ipad-pro-continuity-sketch-window
 4. Po zakończeniu szkicowania stuknij na urządzeniu opcję Gotowe. Szkic pojawi się w dokumencie na Macu.

  macos-monterey-keynote-continuity-sketch-inserted

Używanie funkcji Oznaczenia Continuity

Za pomocą funkcji Oznaczenia Continuity możesz użyć Maca, aby zażądać oznaczenia dokumentu z iPada lub iPhone’a. Dodawane oznaczenia są widoczne na Macu w czasie rzeczywistym. Funkcja ta jest przydatna do podpisywania i poprawiania dokumentów, zakreślania ważnych szczegółów i nie tylko.

 1. W Finderze na Macu znajdź plik PDF lub obraz, do którego chcesz dodać oznaczenia. Następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Wybierz dokument i naciśnij spację, aby otworzyć okno podglądu. Kliknij przycisk Oznaczenia na górze okna.

  • Możesz też kliknąć dokument z naciśniętym klawiszem Control, a następnie z menu skrótów wybrać kolejno opcje Szybkie czynności > Oznaczenia.

 2. Na pasku narzędzi oznaczeń na górze okna podglądu kliknij przycisk Adnotacja przycisk Adnotacja lub kliknij i wybierz urządzenie  :

  macos-monterey-continuity-markup-device-dropdown
 3. Okno oznaczeń otworzy się na urządzeniu. Za pomocą Apple Pencil lub palca teraz możesz użyć narzędzi szkicowania lub stuknąć znak plusa i użyć narzędzi oznaczania w celu dodania tekstu, podpisu, lupy, kształtów lub strzałek.

  ipados15-ipad-pro-continuity-markup-window
 4. Zmiany wprowadzane na urządzeniu są widoczne w czasie rzeczywistym na Macu:

  macos-monterey-continuity-marked-up
 5. Po zakończeniu dodawania oznaczeń do dokumentu stuknij opcję Gotowe na urządzeniu.

 6. Aby zachować zmiany, kliknij opcję Gotowe na Macu.

Data publikacji: