Korzystanie z aplikacji Keynote na zegarku Apple Watch

Możesz sterować prezentacją Keynote za pomocą zegarka Apple Watch.

Pierwsze kroki

Czego potrzebujesz:

 • Połączony w parę zegarek Apple Watch i telefon iPhone.
 • Aplikacja Keynote dla systemu iOS w wersji 2.5.3 lub nowszej na telefonie iPhone – otwórz ją na telefonie przynajmniej raz, zanim zaczniesz używać aplikacji Keynote na zegarku Apple Watch.
 • Aplikacja Keynote na zegarku Apple Watch – zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Keynote na zegarku za pomocą aplikacji Apple Watch na telefonie iPhone. Aby się upewnić, że aplikacja została zainstalowana, otwórz aplikację Apple Watch na telefonie iPhone i stuknij kolejno opcje Mój zegarek, Keynote, Pokazuj na Apple Watch.

Aplikacja Keynote działa najlepiej z następującymi ustawieniami na zegarku Apple Watch:

 1. Na zegarku Apple Watch stuknij opcję Ustawienia na ekranie początkowym.
 2. Stuknij opcję Ogólne, a następnie stuknij polecenie Obudź ekran.
 3. Przewiń w dół i stuknij opcję Keynote.
 4. Stuknij opcję Własne, a następnie stuknij opcję Po naciśnięciu koronki.

Możesz także sprawdzić te ustawienia na telefonie iPhone:

 1. Otwórz aplikację Apple Watch na telefonie iPhone i stuknij kartę Mój zegarek.
 2. Stuknij opcję Ogólne, przewiń w dół, a następnie stuknij polecenie Obudź ekran.
 3. Przewiń w dół i stuknij opcję Keynote.
 4. Stuknij opcję Własne, a następnie stuknij opcję Po naciśnięciu koronki.


Sterowanie prezentacją w aplikacji Keynote za pomocą zegarka Apple Watch

Prezentacją na telefonie iPhone można sterować za pomocą zegarka Apple Watch, jeśli:

 • telefon iPhone jest podłączony do wyświetlacza zewnętrznego za pomocą przejściówki lub za pośrednictwem funkcji AirPlay;
 • z aplikacją Keynote dla systemu iOS na telefonie iPhone nie są zestawione w parę żadne urządzenia do przeprowadzania prezentacji, takie jak komputer Mac lub iPad;
 • prezentacja jest już otwarta lub odtwarzana w aplikacji Keynote dla systemu iOS na telefonie iPhone.

Za pomocą zegarka Apple Watch można również sterować prezentacjami na innych urządzeniach – na przykład na komputerze Mac – o ile:

 • aplikacja Keynote dla systemu iOS jest otwarta na ekranie aplikacji Keynote Remote;
 • z aplikacją Keynote dla systemu iOS na telefonie iPhone jest już zestawione w parę urządzenie do przeprowadzania prezentacji, na przykład komputer Mac lub iPad, a przy tym telefon iPhone nie jest podłączony do wyświetlacza zewnętrznego za pomocą przejściówki lub za pośrednictwem funkcji AirPlay i na telefonie iPhone nie jest otwarta ani odtwarzana żadna prezentacja w aplikacji Keynote dla systemu iOS.

Dowiedz się, jak zestawić urządzenie do przeprowadzania prezentacji w parę z aplikacją Keynote dla systemu iOS na telefonie iPhone.

Odtwarzanie prezentacji lub przejście do następnego slajdu albo animacji

Gdy prezentacja w aplikacji Keynote jest gotowa, otwórz aplikację Keynote na zegarku Apple Watch:

 • Jeśli trzeba rozpocząć odtwarzanie pokazu slajdów, będzie widoczny przycisk Odtwarzaj przycisk Odtwarzaj. Stuknij przycisk Odtwarzaj, aby rozpocząć odtwarzanie prezentacji.
 • Jeśli pokaz slajdów jest już odtwarzany, będzie widoczny przycisk Dalej przycisk Dalej. Stuknij przycisk Dalej, aby przejść do kolejnego slajdu lub animacji.

Cofanie i zamykanie prezentacji

Aby zobaczyć poniższe opcje, naciśnij mocno ekran zegarka:

 • Stuknij przycisk Wróć przycisk Wstecz, aby przejść do poprzedniego slajdu lub zresetować animacje bieżącego slajdu.
 • Stuknij przycisk Wyjdź przycisk Wyjdź, aby zakończyć pokaz slajdów.

Jeśli stukniesz przycisk Cofnij, na zegarku Apple Watch pojawią się jednocześnie przyciski i Dalej. Pozostaną widoczne aż do zamknięcia aplikacji Keynote lub do czasu uśpienia zegarka Apple Watch.

Data publikacji: