Używanie aplikacji Keynote Remote na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Korzystając z aplikacji Keynote Remote, możesz sterować prezentacją Keynote za pomocą urządzenia z systemem iOS.

Sprawdzanie wymagań

Aplikacja Keynote Remote jest dołączana do aplikacji Keynote dla systemu iOS. Oto czego potrzebujesz, aby sterować prezentacją za pomocą aplikacji Keynote Remote:

Łączenie aplikacji Keynote Remote z komputerem Mac

Możesz odtworzyć prezentację na komputerze Mac i sterować nią zdalnie za pomocą urządzenia z systemem iOS.

 1. Upewnij się, że komputer Mac oraz urządzenie z systemem iOS mają włączoną funkcję Wi-Fi.
 2. Na komputerze Mac otwórz aplikację Keynote.
 3. Na pasku menu wybierz kolejno opcje Keynote > Preferencje, kliknij pozycję Piloty, a następnie zaznacz pole wyboru Włącz.
 4. Na urządzeniu z systemem iOS otwórz aplikację Keynote, a następnie stuknij przycisk przycisk Keynote Remote na pasku narzędzi. Jeśli nie widzisz przycisku przycisk Keynote Remote, stuknij opcję Prezentacje lub przycisk przycisk Wstecz, a następnie stuknij przycisk przycisk Keynote Remote.
 5. Jeśli jest to pierwsza próba połączenia aplikacji Keynote Remote, stuknij przycisk Dalej, a następnie opcję Dodaj urządzenie. Jeśli jest to kolejna próba połączenia aplikacji Keynote Remote, stuknij przycisk Dalej, a następnie opcję Dodaj urządzenie.
 6. Na komputerze Mac kliknij przycisk Połącz obok nazwy urządzenia z systemem iOS.
 7. Upewnij się, że wyświetlony czterocyfrowy kod jest taki sam na komputerze Mac i urządzeniu z systemem iOS, a następnie kliknij opcję Potwierdź.

Po podłączeniu urządzenia z systemem iOS, dowiedz się, jak korzystać z aplikacji Keynote Remote.

Łączenie aplikacji Keynote Remote z innym urządzeniem z systemem iOS

Możesz odtworzyć prezentację na jednym urządzeniu z systemem iOS i sterować nią zdalnie za pomocą innego urządzenia.

 1. Upewnij się, że na obu urządzeniach z systemem iOS włączoną jest funkcja Wi-Fi.
 2. Otwórz prezentację Keynote na urządzeniu wyświetlającym prezentację.
 3. Na pasku narzędzi stuknij przycisk przycisk Narzędzia, stuknij opcję Pozwalaj używać pilota, a następnie włącz opcję Włącz piloty.
 4. Otwórz aplikację Keynote na urządzeniu mającym służyć jako pilot.
 5. Na pasku narzędzi stuknij przycisk przycisk Keynote Remote. Jeśli nie widzisz przycisku przycisk Keynote Remote, stuknij opcję Prezentacje lub przycisk przycisk Wstecz, a następnie stuknij przycisk przycisk Keynote Remote.
 6. Jeśli jest to pierwsza próba połączenia aplikacji Keynote Remote, stuknij przycisk Dalej, a następnie opcję Dodaj urządzenie. Jeśli jest to kolejna próba połączenia aplikacji Keynote Remote, stuknij przycisk Dalej, a następnie opcję Dodaj urządzenie.
 7. Stuknij opcję Połącz obok urządzenia zdalnego na urządzeniu wyświetlającym prezentację.
 8. Upewnij się, że wyświetlony czterocyfrowy kod jest taki sam na obu urządzeniach z systemem iOS, a następnie kliknij opcję Potwierdź.

Po podłączeniu urządzeń z systemem iOS, dowiedz się, jak używać aplikacji Keynote Remote.

Używanie aplikacji Keynote Remote

Po połączeniu aplikacji Keynote Remote z komputerem Mac lub urządzeniem z systemem iOS wykonaj poniższą procedurę w celu sterowania pokazem slajdów.

 1. Włącz funkcję Wi-Fi na komputerze Mac oraz urządzeniu z systemem iOS.* 
 2. Otwórz prezentację Keynote na komputerze Mac lub urządzeniu z systemem iOS. 
 3. Na urządzeniu z aplikacją Keynote Remote otwórz aplikację Keynote, a następnie stuknij pozycję Keynote Remote. Jeśli nie widzisz pozycji Keynote Remote, stuknij opcję Prezentacje lub przycisk przycisk Wstecz, a następnie stuknij pozycję Keynote Remote
 4. Stuknij opcję Odtwórz i wybierz, co chcesz zrobić:
  • Aby zmienić makietę, stuknij przycisk przycisk Makieta i wybierz jedną z opcji. 
  • Aby wyświetlić następny lub poprzedni slajd, przesuń w prawo lub w lewo.
  • Aby wyróżnić lub wskazać części slajdu podczas prezentacji, stuknij przycisk przycisk Mazak i wybierz jedną z opcji. Aby zamknąć opcję Mazak, stuknij przycisk .
  • Aby zakończyć prezentację, stuknij przycisk  lub przesuń w dół dwoma palcami.

Więcej informacji

* Jeśli urządzenia nie mogą utrzymać połączenia, podłącz je do tej samej sieci Wi-Fi na komputerze Mac oraz na urządzeniu z systemem iOS. Jeśli sieć Wi-Fi nie jest dostępna, użyj funkcji Bluetooth. Aby włączyć funkcję Bluetooth na urządzeniu z systemem iOS, otwórz aplikację Ustawienia, stuknij opcję Bluetooth i włącz funkcję Bluetooth. Aby włączyć funkcję Bluetooth na komputerze Mac, otwórz opcję Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Włącz Bluetooth.

Data publikacji: