Sterowanie prezentacją Keynote za pomocą aplikacji Keynote Remote

Korzystając z aplikacji Keynote Remote, możesz sterować prezentacją Keynote za pomocą telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch.


Sprawdzanie wymagań

Aplikacja Keynote Remote jest dołączona do aplikacji Keynote telefonu iPhone i iPada. Oto czego potrzebujesz, aby sterować prezentacją za pomocą aplikacji Keynote Remote:

 • iPhone, iPad lub iPod touch z aplikacją Keynote 2.1 lub nowszą na telefon iPhone lub iPada
 • Komputer Mac z aplikacją Keynote na Macu 6.1 lub nowszą
 • Urządzenie zdalne połączone z Makiem albo innym iPhonem, iPadem lub iPodem touch


Łączenie aplikacji Keynote Remote z komputerem Mac

Możesz odtworzyć prezentację na komputerze Mac i sterować nią zdalnie za pomocą telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch.

 1. Włącz sieć Wi-Fi na telefonie iPhone lub iPadzie i włącz sieć Wi-Fi na komputerze Mac.
 2. Na komputerze Mac otwórz aplikację Keynote.
 3. Na pasku menu wybierz kolejno opcje Keynote > Ustawienia (lub Preferencje), kliknij pozycję Piloty, a następnie zaznacz pole wyboru Włącz.
 4. Na iPhonie lub iPadzie otwórz aplikację Keynote i stuknij przycisk Keynote Remote  na pasku narzędzi. Jeśli nie widzisz przycisku Keynote Remote, stuknij przycisk Wstecz , a następnie stuknij przycisk Keynote Remote.
 5. Na telefonie iPhone lub iPadzie stuknij opcję Dalej.
 6. Na komputerze Mac kliknij przycisk Połącz obok nazwy telefonu iPhone lub iPada.
 7. Upewnij się, że wyświetlony czterocyfrowy kod jest taki sam na obu urządzeniach, a następnie kliknij opcję Potwierdź na komputerze Mac.

Po podłączeniu urządzeń, dowiedz się, jak używać aplikacji Keynote Remote


Łączenie aplikacji Keynote Remote z innym telefonem iPhone lub iPadem

Możesz odtworzyć prezentację na jednym telefonie iPhone lub iPadzie i sterować nią zdalnie za pomocą innego urządzenia.

 1. Włącz sieć Wi-Fi na obu urządzeniach.
 2. Otwórz prezentację Keynote na urządzeniu, na którym się znajduje.
 3. Na pasku narzędzi stuknij przycisk Więcej , stuknij opcję Pozwalaj używać pilota, a następnie włącz opcję Włącz piloty.
 4. Otwórz aplikację Keynote na urządzeniu mającym służyć jako pilot.
 5. Na pasku narzędzi stuknij przycisk Keynote Remote . Jeśli nie widzisz przycisku Keynote Remote, stuknij przycisk Wstecz , a następnie stuknij przycisk Keynote Remote.
 6. Na telefonie iPhone lub iPadzie stuknij opcję Dalej.
 7. Stuknij opcję Połącz obok urządzenia zdalnego na urządzeniu wyświetlającym prezentację.
 8. Upewnij się, że wyświetlony czterocyfrowy kod jest taki sam na obu urządzeniach, a następnie kliknij opcję Potwierdź.

Po podłączeniu urządzeń z systemem , dowiedz się, jak używać aplikacji Keynote Remote.


Używanie aplikacji Keynote Remote

 1. Po połączeniu aplikacji Keynote Remote z komputerem Mac, telefonem iPhone lub iPadem, wykonaj poniższą procedurę w celu sterowania pokazem slajdów.
 2. Włącz sieć Wi-Fi na telefonie iPhone lub iPadzie i włącz sieć Wi-Fi na komputerze Mac.
 3. Otwórz prezentację Keynote na urządzeniu, na którym się znajduje. 
 4. Na urządzeniu z aplikacją Keynote Remote otwórz aplikację Keynote, a następnie stuknij przycisk Keynote Remote . Jeśli nie widzisz przycisku Keynote Remote, stuknij przycisk Wstecz przycisk Wstecz, a następnie stuknij przycisk Keynote Remote.
 5. Stuknij opcję Odtwórz i wybierz, co chcesz zrobić:
  • Aby zmienić makietę, stuknij przycisk Makieta i wybierz jedną z opcji. 
  • Aby wyświetlić następny lub poprzedni slajd, przesuń w prawo lub w lewo.
  • Aby wyróżnić lub wskazać części slajdu podczas prezentacji, stuknij przycisk Zakreślacz i wybierz jedną z opcji. Aby zamknąć opcję Zakreślacz, stuknij przycisk Zamknij .
 6. Aby zakończyć prezentację, stuknij przycisk Zamknij lub przesuń w dół dwoma palcami.

Jeśli urządzenia nie mogą utrzymać połączenia, podłącz je do tej samej sieci Wi-Fi na komputerze Mac oraz na telefonie iPhone lub iPadzie.


Więcej informacji

Data publikacji: