Jak połączyć w parę Apple Watch z nowym telefonem iPhone

Nowy iPhone? Dowiedz się, jak przenieść zegarek Apple Watch ze starego telefonu iPhone na nowy. 

Czego potrzebujesz

 • Musisz znać swój identyfikator Apple ID i hasło (w celu wyłączenia blokady aktywacji).
 • Stary i nowy telefon iPhone muszą być połączone z siecią Wi-Fi.
 • Zegarek Apple Watch i telefon iPhone muszą być naładowane co najmniej w 50%.
 • Musisz znać kod zegarka Apple Watch. (Uzyskaj pomoc, jeśli nie pamiętasz tego kodu).

Jeśli nie masz starego telefonu iPhone, musisz wykonać inną procedurę. Wybierz opcję poniżej. 

Jeśli masz stary telefon iPhone

Wykonaj tę procedurę, aby utworzyć backup zegarka Apple Watch, zanim połączysz go w parę z nowym telefonem iPhone. 

Uaktualnij swój stary telefon iPhone

Przed zmianą iPhone’a używanego z zegarkiem Apple Watch uaktualnij system iOS starego iPhone’a do najnowszej wersji*. Należy też uaktualnić zegarek Apple Watch. Uaktualnienia mogą potrwać od kilku minut do godziny. Warto wykonać uaktualnienie w nocy lub w wolnej chwili oraz upewnić się, że oba urządzenia są naładowane.

* Może się zdarzyć, że iPhone jest uaktualniony do bieżącej wersji, a dostępne jest uaktualnienie. Na przykład nawet jeśli Twój iPhone jest uaktualniony do najnowszej wersji systemu iOS 14, może istnieć opcja uaktualnienia do systemu iOS 15.

Informacja o dostępnym uaktualnieniu oprogramowania zegarka Apple Watch widoczna na ekranie iPhone’a

 

Sprawdź ustawienia aplikacji Zdrowie i Aktywność

Jeśli tworzysz backup przy użyciu usługi iCloud, wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud i upewnij się, że aplikacja Zdrowie jest włączona.

Jeśli tworzysz backup przy użyciu komputera, zaszyfruj backup w celu zachowania danych dotyczących zdrowia i aktywności.

Usługa iCloud nie przechowuje danych dotyczących udostępnianej aktywności.

iPhone wyświetlający ustawienia usługi iCloud

Utwórz backup starego telefonu iPhone

Wykonaj te kroki, aby utworzyć backup starego iPhone’a w usłudze iCloud lub na komputerze. Telefon iPhone tworzy również backup zegarka Apple Watch. Dowiedz się, jakie dane zawiera backup

 

Skonfiguruj nowego iPhone'a

Skonfiguruj nowy telefon iPhone. Gdy pojawi się monit o backup iCloud lub iTunes, wybierz najnowszy backup, aby odtworzyć dane ze starego urządzenia na nowym. Upewnij się, że telefon iPhone i zegarek Apple Watch zawierają aktualne oprogramowanie — w przeciwnym razie backup może nie być widoczny na liście.

Jeśli na telefonie iPhone zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz używać zegarka Apple Watch, stuknij opcję Dalej. Jeśli nie pojawi się takie pytanie, możesz ręcznie skonfigurować zegarek Apple Watch w następnym kroku. Uzyskaj pomoc, jeśli na telefonie iPhone nie jest wyświetlane pytanie o użycie zegarka Apple Watch.

Ekran konfiguracji Aplikacje i Dane na iPhonie

Otwórz aplikację Apple Watch na nowym telefonie iPhone

Trzymaj oba urządzenia — zegarek Apple Watch i telefon iPhone — obok siebie. Otwórz aplikację Apple Watch na telefonie iPhone.

Jeśli na telefonie iPhone zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie chęci użycia zegarka, wykonaj kroki opisane na ekranie, aby ukończyć konfigurowanie.

Jeśli na telefonie iPhone zostanie wyświetlona prośba o rozpoczęcie łączenia w parę, rozłącz parę zegarka Apple Watch, aby go skonfigurować

Po konfiguracji możesz zacząć używać zegarka Apple Watch z nowym telefonem iPhone. 

 

Potrzebujesz więcej pomocy?

Wykonaj poniższe czynności w zależności od Twojej sytuacji. 

Jeśli nie masz starego telefonu iPhone lub został on wymazany

Zegarek Apple Watch może być nadal połączony w parę ze starym telefonem iPhone. Wykonaj następujące czynności, aby rozłączyć parę:

 1. Wymaż zegarek Apple Watch. 
 2. Skonfiguruj nowy telefon iPhone i zaloguj się do usługi iCloud. Jeśli już wykonano konfigurację i zalogowano się, pomiń ten krok.
 3. Otwórz aplikację Apple Watch na nowym telefonie iPhone i połącz zegarek w parę z tym telefonem.
 4. Spróbuj odtworzyć z backupu. Upewnij się, że telefon iPhone i zegarek Apple Watch zawierają aktualne oprogramowanie — w przeciwnym razie backup może nie być widoczny na liście. Zostaną utracone dane aktywności, ćwiczeń lub ustawień, które się zmieniły na zegarku od ostatniego backupu. Jeśli używasz usługi iCloud albo systemu iOS 11 lub nowszego, dane dotyczące zdrowia i aktywności są przechowywane w usłudze iCloud i automatycznie uaktualnianie na urządzeniach, na których zalogujesz się przy użyciu tego samego konta Apple ID. 
  • Jeśli pojawi się monit o odtworzenie zegarka z backupu, wybierz najnowszy backup. 
  • Jeśli nie masz backupu, musisz skonfigurować zegarek Apple Watch jako nowy. 
 5. Wykonaj czynności opisane na ekranie, aby ukończyć konfigurowanie.
 6. Zacznij korzystać z zegarka Apple Watch z nowym telefonem iPhone. Może minąć kilka dni, zanim pojawią się wszystkie dane z usługi iCloud.

Usługa iCloud nie przechowuje danych dotyczących udostępnianej aktywności.

Jeśli masz stary telefon iPhone i nie został on wymazany

Rozłącz parę zegarka Apple Watch i starego telefonu iPhone. Następnie wybierz jedną z następujących opcji konfigurowania nowego telefonu iPhone:

 • Jeśli właśnie odtworzono nowy telefon iPhone z aktualnego backupu, połącz urządzenia w parę. Upewnij się, że telefon iPhone i zegarek Apple Watch zawierają aktualne oprogramowanie — w przeciwnym razie backup może nie być widoczny na liście. Gdy pojawi się monit, wykonaj odtwarzanie z backupu zegarka. W zależności od daty utworzenia backup może nie zawierać danych dotyczących ostatnich aktywności, ćwiczeń czy ustawień.
 • Jeśli backup telefonu iPhone ma kilka dni lub tygodni, a chcesz zachować jak najwięcej zawartości, wymaż nowy telefon iPhone. Następnie przenieś zawartość ze starego telefonu iPhone na nowy. Może to spowodować utratę części zawartości na nowym telefonie iPhone. Pamiętaj, aby ponownie połączyć w parę zegarek Apple Watch i telefon iPhone.  

Jeśli Apple Watch zatrzymuje się podczas łączenia w parę

Jeśli zegarek Apple Watch zatrzymuje się na czarnym ekranie z białym logo Apple, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie pokrętło Digital Crown oraz przycisk boczny, aż zegarek ponownie się uruchomi. Następnie puść pokrętło Digital Crown oraz przycisk boczny.
  Zegarek Apple Watch ze wskazanym położeniem pokrętła Digital Crown i przycisku bocznego
 2. Po ponownym uruchomieniu zegarka mocno naciśnij ekran lub naciśnij i przytrzymaj pokrętło Digital Crown.
 3. Stuknij opcję Wyzeruj.
 4. Po wyzerowaniu zegarka możesz połączyć go w parę z iPhonem. Zbliż iPhone’a do zegarka, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeśli na telefonie iPhone nie jest wyświetlane pytanie o użycie zegarka Apple Watch podczas konfigurowania

Rozłącz parę zegarka Apple Watch ze starym telefonem iPhone, a następnie połącz zegarek w parę z nowym telefonem iPhone. Gdy pojawi się monit, odtwórz zegarek Apple Watch z backupu. Upewnij się, że telefon iPhone i zegarek Apple Watch zawierają aktualne oprogramowanie — w przeciwnym razie backup może nie być widoczny na liście.

Co zrobić, jeśli po przeniesieniu zawartości na nowy telefon iPhone za pomocą komputera brakuje danych dotyczących zdrowia i aktywności

Jeśli synchronizowano dane o zdrowiu starego telefonu iPhone przy użyciu usługi iCloud, zostaną one automatycznie uaktualnione na nowym telefonie iPhone, kiedy połączysz go z siecią Wi-Fi i zalogujesz się do usługi iCloud. Na starym i nowym telefonie iPhone wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud i upewnij się, że opcja Zdrowie jest włączona.

Jeśli nie używasz usługi iCloud, spróbuj odtworzyć z backupu starego telefonu iPhone utworzonego na komputerze. Jeśli masz stary telefon iPhone i nie został on wymazany, utwórz nowy backup iCloud lub zaszyfrowany backup na komputerze. Następnie wymaż nowy telefon iPhone i odtwórz go z nowego backupu. Pamiętaj, aby ponownie połączyć w parę zegarek Apple Watch i telefon iPhone. W przypadku używania komputera upewnij się, że backup jest zaszyfrowany.

Jeśli nie masz starego telefonu iPhone lub nie możesz utworzyć jego backupu, odtworzenie danych dotyczących zdrowia i aktywności jest niemożliwe.

Data publikacji: