Wykonywanie kopii zapasowej Time Machine trwa dłużej niż powinno

Wykonywanie kopii zapasowej Time Machine może potrwać dłużej, jeśli zmiany wprowadzono w wielu plikach lub wykonywanie kopii zapasowej zostało poprzednio przerwane.

Postęp wykonywania kopii zapasowej możesz sprawdzić w menu Time Machine. Gdy Time Machine wykonuje kopię zapasową, w menu wyświetla się postępujący wskaźnik wykonywania kopii zapasowej:

Jeśli w menu Time Machine wyświetla się komunikat lub nie można w ogóle wykonać kopii zapasowej, zapoznaj się z artykułem Jeśli nie można wykonywać lub odtwarzać kopii zapasowych danych z komputera Mac w programie Time Machine.

Jeśli wykonywanie kopii zapasowej Time Machine działa, ale trwa dłużej niż powinno, sprawdź następujące rzeczy:

Pierwsza kopia zapasowa

Wykonanie pierwszej kopii zapasowej zawartości komputera Mac przez Time Machine może trwać długo. Jest to spowodowane tym, że Time Machine kopiuje do pierwszej kopii zapasowej większość danych lub wszystkie dane z komputera Mac. Gdy Time Machine wykonuje kopię zapasową danych w tle, możesz kontynuować korzystanie z komputera Mac. 

Po wykonaniu pierwszej kopii zapasowej Time Machine będzie wykonywać kopię zapasową tylko tych plików, które zostały zmodyfikowane od czasu wykonania ostatniej kopii zapasowej. Oznacza to, że wykonywanie następnej kopii zapasowej potrwa krócej.

Aby wstrzymać wykonywanie kopii zapasowej i zakończyć je później, wybierz opcję Pomiń to archiwizowanie w menu Time Machine. Time Machine automatycznie spróbuje wykonać kopię zapasową później. Jeśli chcesz ręcznie rozpocząć wykonywanie kopii zapasowej, wybierz w menu opcję Archiwizuj teraz. 

Wykonywanie kopii zapasowej w przypadku wielu zmian

Czasami wykonywanie kopii zapasowej może potrwać dłużej, jeśli od czasu wykonania ostatniej kopii zapasowej wprowadzono zmiany w wielu plikach lub w dużych plikach. W takiej sytuacji w menu Time Machine może przez dłuższy czas wyświetlać się informacja o przygotowywaniu. Na przykład:

  • Gdy dysk archiwizacyjny jest niedostępny (na przykład podczas podróży albo kiedy dysk jest odłączony lub ma wyłączone zasilanie), Time Machine nie może wykonywać kopii zapasowych plików. Jeśli używasz komputera Mac przez kilka dni bez dostępu do dysku archiwizacyjnego, operacja będzie mogła trwać dłużej, gdy dysk będzie dostępny.
  • Jeśli używasz na komputerze oprogramowania do wirtualizacji, takiego jak Parallels lub VMWare, może ono tworzyć duży obraz dysku (lub podobny plik), aby przechowywać dane związane z innymi systemami operacyjnymi. Time Machine może próbować wykonywać kopię zapasową całego obrazu dysku, nawet jeśli zmieniono w nim tylko kilka plików. Aby uzyskiwać najlepsze efekty, upewnij się, że oprogramowanie jest aktualne, a następnie znajdź w witrynie wsparcia dewelopera informacje dotyczące używania Time Machine z tymi aplikacjami. Jeśli Time Machine ma pomijać te pliki, można też wykluczyć je z kopii zapasowej.
  • Jeśli niedawno zainstalowano nowe oprogramowanie lub zaktualizowano system macOS, wykonywanie następnej kopii zapasowej może trwać dłużej. Po zakończeniu wykonywania kopii zapasowej nowego oprogramowania przez Time Machine kolejne kopie zapasowe powinny być wykonywane szybciej. 
  • Jeśli wcześniejsze wykonywanie kopii zapasowej zostało anulowane lub nieoczekiwanie przerwane, następne wykonywanie kopii zapasowej przez Time Machine może trwać dłużej. Może się tak również dziać, jeśli komputer Mac nie został wyłączony prawidłowo lub jeśli dysk nie został wysunięty przed odłączeniem go.

Szybkość połączenia sieciowego

Jeśli kopia zapasowa jest wykonywana przez sieć Wi-Fi, upewnij się, że punkt dostępu do sieci Wi-Fi lub router jest w pobliżu. Połączenie z siecią Wi-Fi może być wolniejsze, gdy Mac jest za bardzo oddalony od routera. Siłę sygnału sieci bezprzewodowej można sprawdzić w menu sieci Wi-Fi. W razie potrzeby sprawdź, czy występują problemy z siecią Wi-Fi.

Oprogramowanie antywirusowe

Jeśli używasz oprogramowania antywirusowego na komputerze Mac, upewnij się, że jest ono aktualne. Jeśli zakłóca ono wykonywanie kopii zapasowych zawartości komputera, spróbuj wykluczyć dysk archiwizacyjny ze skanowania w poszukiwaniu wirusów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną do oprogramowania antywirusowego lub skontaktuj się z jego producentem.

Sprawdzanie dysków

Wykonywanie kopii zapasowej może trwać dłużej w przypadku problemów z jednym z objętych nią dysków lub z dyskiem, na którym kopia zapasowa jest przechowywana. 

Jeśli używasz urządzenia AirPort Time Capsule, możesz sprawdzić jego dysk wbudowany:

  1. Odłącz urządzenie AirPort Time Capsule od zasilania.
  2. Zaczekaj 10 sekund i ponownie włącz zasilanie urządzenia AirPort Time Capsule.

    Gdy wbudowany dysk urządzenia Time Capsule pracuje, dioda na urządzeniu świeci na zielono. W przypadku problemów dioda miga na pomarańczowo. Otwórz Narzędzie AirPort i nawiąż połączenie z urządzeniem Time Capsule, aby dowiedzieć się więcej na temat problemu. Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, może być konieczne wymazanie dysku za pomocą Narzędzia AirPort po utworzeniu dodatkowej kopii zapasowej za pomocą Time Machine i innego dysku. Jeśli nie można wymazać dysku, urządzenie Time Capsule może wymagać naprawy.

W przypadku innych dysków otwórz preferencje Time Machine i wyłącz funkcję Time Machine. Następnie za pomocą Narzędzia dyskowego zweryfikuj dysk startowy, zewnętrzne dyski archiwizacyjne i wszelkie inne dyski objęte kopią zapasową. Po pomyślnym zweryfikowaniu lub naprawieniu dysku możesz ponownie włączyć funkcję Time Machine. 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: