Jak tworzyć backupy i odtwarzać zawartość komputera Mac w aplikacji Time Machine

Aplikacja Time Machine wykonuje na zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej backup wszystkich plików, dzięki czemu można je odtworzyć lub sprawdzić ich przeszły stan.

Konfigurowanie programu Time Machine

Time Machine to wbudowana w komputer Mac funkcja tworzenia backupów. Do korzystania z tej funkcji potrzebne jest sprzedawane oddzielnie zewnętrzne urządzenie pamięci masowej:

 • Zewnętrzny dysk USB, Thunderbolt lub FireWire podłączony do komputera Mac
 • Dysk zewnętrzny podłączony do stacji bazowej AirPort Extreme (model 802.11ac) lub urządzenia AirPort Time Capsule
 • Urządzenie AirPort Time Capsule
 • Komputer Mac udostępniony jako miejsce docelowe backupu aplikacji Time Machine
 • Urządzenie NAS (Network-attached storage) obsługujące aplikację Time Machine przez protokół SMB
  Dowiedz się więcej o dyskach backupów, których można używać z aplikacją Time Machine.

Po podłączeniu zewnętrznego dysku twardego bezpośrednio do komputera Mac może zostać wyświetlone pytanie, czy ten dysk ma być używany do wykonywania backupów przez aplikację Time Machine:

Zaznacz opcję Szyfruj dysk backupu (zalecane), a następnie kliknij opcję Użyj jako dysku backupu. Zaszyfrowany backup jest dostępny tylko dla użytkowników dysponujących hasłem. Dowiedz się więcej o zapewnianiu bezpieczeństwa dysku backupu.

Jeśli po podłączeniu dysku do komputera Mac program Time Machine nie poprosi o wybranie dysku backupu:

 1. Otwórz preferencje programu Time Machine z menu Time Machine ikona Time Machine na pasku menu. Możesz też wybrać kolejno menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknąć opcję Time Machine.
 2. Kliknij przycisk Wybierz dysk backupu, Wybierz dysk albo Dodaj lub usuń dysk backupu.
 3. Wybierz dysk backupu z listy i kliknij przycisk Użyj dysku.
 4. Aby zwiększyć bezpieczeństwo i wygodę tworzenia backupu, możesz dodać kolejny dysk backupu, powtarzając powyższe kroki. Na przykład możesz używać jednego dysku backupu w domu, a drugiego w pracy.

Wykonywanie backupów za pomocą programu Time Machine

Po skonfigurowaniu programu Time Machine co godzinę automatycznie wykonuje on backupy stanu z ostatnich 24 godzin, co dzień — stanu z ostatniego miesiąca oraz co tydzień — stanu z wszystkich ostatnich miesięcy. Gdy dysk backupu zostanie zapełniony, usuwane są najstarsze backupy.

 • Aby wykonać backup w danej chwili, a nie czekać na następne automatyczne wykonanie backupu, z menu aplikacji Time Machine ikona aplikacji Time Machine wybierz opcję Utwórz backup teraz na pasku menu.
 • Aby zatrzymać automatyczne tworzenie backupów, otwórz preferencje aplikacji Time Machine i odznacz opcję Twórz backup automatycznie (system macOS Sierra lub nowszy) lub wyłącz aplikację Time Machine (system OS X El Capitan lub starszy). Można wtedy nadal ręcznie wykonywać backupy, wybierając opcję Archiwizuj teraz z menu Time Machine.
 • Aby anulować trwające tworzenie backupu, wybierz opcję Pomiń to archiwizowanie (lub Zatrzymaj archiwizowanie) w menu programu Time Machine. 
 • Aby sprawdzić stan backupów, użyj menu Time Machine. Ikona wskazuje, kiedy trwa tworzenie backupu W toku przez program, program jest bezczynny Bezczynność w oczekiwaniu na następną automatyczną backup lub nie można wykonać backupu Nie można wykonać backupuNie można wykonać backupu.
 • Aby wykluczyć rzeczy z backupu, otwórz preferencje Time Machine z menu aplikacji Time Machine, kliknij polecenie Opcje, kliknij przycisk Dodaj (+) i dodaj rzecz do wykluczenia. Aby zakończyć wykluczanie danej rzeczy, przykładowo zewnętrznego dysku twardego, wybierz ją i kliknij przycisk Usuń (-).

 

     
 

Wykonanie pierwszego backupu może trwać bardzo długo. Zależy to od liczby objętych nią plików. W trakcie tworzenia backupu można nadal używać komputera Mac. Niektóre komputery Mac wykonują backupy nawet wtedy, gdy są uśpione. Program Time Machine wykonuje backupy tylko tych plików, które uległy zmianie od ostatniego backupu. Dzięki temu kolejne backupy są wykonywane szybciej. 

Odtwarzanie określonych elementów z backupu Time Machine

 1. Otwórz okno elementu, który chcesz odtworzyć. Na przykład:
  • Aby odtworzyć plik, który przypadkowo usunięto z folderu Dokumenty, otwórz ten folder.
  • Aby odtworzyć wiadomość e-mail, otwórz skrzynkę pocztową w programie Mail.
  • Jeśli używasz aplikacji, która automatycznie zachowuje różne wersje dokumentów w miarę pracy nad nimi, możesz otworzyć dokument, a następnie użyć funkcji Time Machine, aby odtworzyć jego wcześniejsze wersje.
 2. Wybierz opcję Wejdź do Time Machine z menu Time Machine ikona Time Machine lub kliknij opcję Time Machine w Docku. Poniżej przedstawiono przykład użycia funkcji Time Machine z folderem Dokumenty:
 3. Znajdź elementy do odtworzenia:
  • Za pomocą osi czasu na krawędzi ekranu można sprawdzić stan elementów w backupie Time Machine w określonym czasie. Linia czasowa może też zawierać migawki lokalne.
  • Za pomocą widocznych na ekranie strzałek w górę i w dół przejdź do ostatniej daty zmiany zawartości okna. Można też znaleźć element za pomocą pola wyszukiwania dostępnego w oknie, po czym przewijać oś czasu, skupiając się tylko na zmianach tego elementu.
  • Wybierz element i naciśnij spację, aby wyświetlić jego podgląd. Upewnij się, że to o ten element chodzi. 
 4. Aby odtworzyć wybrany element, kliknij przycisk Odtwórz. Aby użyć innych opcji, kliknij element z naciśniętym klawiszem Control.

Odtwarzanie całej zawartości z backupu programu Time Machine

Aby całkowicie odtworzyć komputer Mac, użyj narzędzia „Odtwórz z backupu Time Machine” w trybie odzyskiwania systemu macOS. Odtwarzany dysk zostanie wymazany przed przeniesieniem na niego systemu macOS oraz innej zawartości backupu Time Machine.

Aby skopiować tylko swoje pliki, ustawienia lub konta użytkownika, użyj Asystenta migracji.

Więcej informacji

 • Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie można tworzyć ani odtwarzać backupów przy użyciu programu Time Machine.
 • Jeśli jest używanych kilka dysków backupów, można przełączyć dysk przed otwarciem programu Time Machine. Aby to zrobić, przytrzymaj klawisz Option, a następnie wybierz polecenie Przeglądaj inne dyski backupów z menu Time Machine.
 • Jeśli używasz funkcji Time Machine do tworzenia backupu na urządzeniu pamięci masowej w swojej sieci, możesz zweryfikować backupy, aby sprawdzić, czy są w dobrym stanie. W tym celu przytrzymaj klawisz Option, a następnie wybierz opcję Weryfikuj backupy z menu Time Machine. 
 • Po wybraniu dysku backupu jego ikona w Finderze może (ale nie musi) być tą samą ikoną  , którą widać w preferencjach programu Time Machine. Możesz zmienić tę ikonę
 • W systemie OS X Lion w wersji 10.7.3 lub nowszej możesz w razie potrzeby uruchomić komputer z dysku Time Machine. Przytrzymaj klawisz Option podczas uruchamiania komputera Mac. Gdy pojawi się ekran Menedżera uruchamiania, wybierz „EFI Boot” jako dysk startowy.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: