Tworzenie backupu komputera Mac przy użyciu aplikacji Time Machine

Dowiedz się, jak tworzyć backupy plików na komputerze Mac.

Użyj aplikacji Time Machine — wbudowanej w komputer Mac funkcji backupów — aby automatycznie tworzyć backupy wszystkich plików, w tym aplikacji, muzyki, zdjęć, wiadomości e-mail i dokumentów. Backup umożliwia odzyskanie usuniętych plików lub plików, do których utracisz dostęp. Dowiedz się, jak odtworzyć komputer Mac z backupu.


Tworzenie backupu Time Machine

  1. Podłącz zewnętrzne urządzenie pamięci masowej, takie jak dysk USB lub Thunderbolt. Dowiedz się więcej o dyskach backupów, których można używać z aplikacją Time Machine.
  2. Otwórz preferencje aplikacji Time Machine z menu Time Machine  na pasku menu. Możesz też wybrać kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknąć opcję Time Machine.
  3. Kliknij przycisk Wybierz dysk backupu.
    Okno preferencji aplikacji Time Machine
  4. Wybierz nazwę dysku, a następnie kliknij polecenie Użyj dysku. Aplikacja Time Machine natychmiast zacznie tworzyć okresowe backupy — automatycznie i bez Twoich dalszych działań.

 

Jeśli chcesz rozpocząć ręczne tworzenie backupu, bez czekania na następny automatyczny backup, wybierz opcję Utwórz backup teraz z menu aplikacji Time Machine  na pasku menu.

W tym samym menu możesz sprawdzić status backupu lub pominąć backup będący w toku. Na przykład, jeśli trwa tworzenie backupu, menu wyświetla postęp jego tworzenia. Gdy nie jest tworzony nowy backup, menu wyświetla datę i godzinę utworzenia ostatniego backupu.

Menu aplikacji Time Machine wyświetlające trwające tworzenie backupu
Trwa tworzenie backupu

Menu aplikacji Time Machine wyświetlające czas utworzenia ostatniego backupu
Najnowszy backup


Więcej informacji

  • Aplikacja Time Machine co godzinę automatycznie wykonuje backupy stanu z ostatnich 24 godzin, co dzień — stanu z ostatniego miesiąca oraz co tydzień — stanu z wszystkich ostatnich miesięcy. Gdy dysk backupu zostanie zapełniony, usuwane są najstarsze backupy. Wykonanie pierwszego backupu może potrwać długo, ale w trakcie jego wykonywania możesz nadal korzystać z komputera Mac. Aplikacja Time Machine wykonuje backupy tylko tych plików, które uległy zmianie od ostatniego backupu. Dzięki temu kolejne backupy są wykonywane szybciej. 
  • Aby wykluczyć rzeczy z backupu, otwórz preferencje aplikacji Time Machine, kliknij polecenie Opcje, kliknij przycisk Dodaj (+) i dodaj rzecz do wykluczenia. Aby zakończyć wykluczanie danej rzeczy, przykładowo zewnętrznego dysku twardego, wybierz ją i kliknij przycisk Usuń (-).
  • Jeśli jest używanych kilka dysków backupów, możesz nacisnąć i przytrzymać klawisz Option, a następnie z menu aplikacji Time Machine wybrać opcję Przeglądaj inne dyski backupu.
  • Poznaj inne sposoby tworzenia backupów i odtwarzania plików.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: