Tworzenie backupu komputera Mac przy użyciu aplikacji Time Machine

Dowiedz się, jak tworzyć backupy plików na komputerze Mac.

Aplikacja Time Machine — wbudowana w komputer Mac funkcja backupów — pozwala automatycznie tworzyć backupy wszystkich plików, w tym aplikacji, muzyki, zdjęć, wiadomości e-mail, dokumentów i plików systemowych. Gdy masz backup, możesz odtworzyć z niego pliki, jeśli oryginalne pliki zostaną usunięte z komputera Mac albo dysk twardy (lub dysk SSD) komputera Mac zostanie wymazany lub wymieniony.

Tworzenie backupu Time Machine

Aby tworzyć backupy za pomocą aplikacji Time Machine, potrzebujesz tylko zewnętrznego urządzenia pamięci masowej. Po podłączeniu urządzenia i wybraniu go jako dysku backupu aplikacja Time Machine będzie automatycznie tworzyć cogodzinne backupy z ostatnich 24 godzin, codzienne backupy z ostatniego miesiąca i cotygodniowe backupy ze wszystkich poprzednich miesięcy. Gdy dysk backupu zostanie zapełniony, usuwane są najstarsze backupy.

Podłączanie zewnętrznego urządzenia pamięci masowej

Podłącz jedno z poniższych zewnętrznych urządzeń pamięci masowej (sprzedawanych osobno). Dowiedz się więcej o dyskach backupów, których można używać z aplikacją Time Machine.

 • Dysk zewnętrzny podłączony do komputera Mac za pośrednictwem portu USB, Thunderbolt lub FireWire
 • Dysk zewnętrzny podłączony do stacji bazowej AirPort Extreme (model 802.11ac) lub urządzenia AirPort Time Capsule
 • Urządzenie AirPort Time Capsule
 • Komputer Mac udostępniony jako miejsce docelowe backupu aplikacji Time Machine
 • Urządzenie NAS (Network-attached storage) obsługujące aplikację Time Machine przez protokół SMB

Wybór urządzenia pamięci jako dysku backupu

Po podłączeniu zewnętrznego dysku bezpośrednio do komputera Mac może zostać wyświetlone pytanie, czy ten dysk ma być używany do wykonywania backupów przez aplikację Time Machine. Zaznacz opcję Szyfruj dysk backupu (zalecane), a następnie kliknij opcję Użyj jako dysku backupu.

Zaszyfrowany backup jest dostępny tylko dla użytkowników dysponujących hasłem. Dowiedz się więcej o zapewnianiu bezpieczeństwa dysku backupu.

Komunikat: „Czy chcesz tworzyć backup Time Machine na tym dysku?”

Jeśli aplikacja Time Machine nie poprosi o dostęp do dysku, wykonaj poniższe czynności w celu ręcznego dodania dysku:

 1. Otwórz preferencje aplikacji Time Machine z menu Time Machine ikona Time Machine na pasku menu. Możesz też wybrać kolejno opcje Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknąć opcję Time Machine.
 2. Kliknij przycisk Wybierz dysk backupu (lub Wybierz dysk albo Dodaj lub usuń dysk backupu):
  Okno preferencji aplikacji Time Machine
 3. Z listy dysków zewnętrznych wybierz swój dysk zewnętrzny. Następnie wybierz opcję „Szyfruj backupy” (zalecane) i kliknij opcję Użyj dysku:

Jeśli wybrany dysk nie jest sformatowany zgodnie z wymogami aplikacji Time Machine, zostanie wyświetlony komunikat o konieczności uprzedniego wymazania dysku. Kliknij przycisk Wymaż, aby kontynuować. Spowoduje to usunięcie z dysku backupu wszystkich danych. 

Wygoda związana z automatycznymi backupami

Po wyborze dysku backupu aplikacja Time Machine natychmiast zacznie tworzyć okresowe backupy — automatycznie i bez Twoich dalszych działań. Tworzenie pierwszego backupu może zająć dużo czasu, w zależności od liczby plików, jednak w trakcie tego procesu możesz normalnie korzystać z komputera Mac. Aplikacja Time Machine wykonuje backupy tylko tych plików, które uległy zmianie od ostatniego backupu. Dzięki temu kolejne backupy są wykonywane szybciej.

Powiadomienie: Tworzenie backupu ukończone. Time Machine zakończył tworzenie pierwszego backupu na „Macintosh HD”.

Aby rozpocząć tworzenie backupu ręcznie, na pasku menu w aplikacji Time Machine ikona Time Machine wybierz opcję Utwórz backup teraz. W tym samym menu możesz sprawdzić status backupu lub pominąć backup będący w toku.


Więcej informacji

 • Odtwarzanie komputera Mac z backupu
 • Inne sposoby tworzenia backupów i odtwarzania plików
 • Jeśli jest używanych kilka dysków backupów, można przełączyć dysk przed otwarciem aplikacji Time Machine. Aby to zrobić, naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie wybierz polecenie Przeglądaj inne dyski backupów z menu Time Machine.
 • Aby wykluczyć rzeczy z backupu, otwórz preferencje Time Machine, kliknij polecenie Opcje, kliknij przycisk Dodaj (+) i dodaj rzecz do wykluczenia. Aby zakończyć wykluczanie danej rzeczy, przykładowo zewnętrznego dysku twardego, wybierz ją i kliknij przycisk Usuń (-).
 • Jeśli korzystasz z aplikacji Time Machine do tworzenia backupów na dyskach sieciowych, możesz weryfikować takie backupy, aby mieć pewność, że są w dobrym stanie. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie w menu Time Machine wybierz opcję Weryfikuj backupy. 
 • W systemie OS X Lion w wersji 10.7.3 lub nowszej możesz w razie potrzeby uruchomić komputer z dysku Time Machine. Podczas rozruchu komputera Mac naciśnij i przytrzymaj klawisz Option. Gdy pojawi się ekran Menedżera uruchamiania, wybierz „EFI Boot” jako dysk startowy.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: