Tworzenie backupu komputera Mac przy użyciu aplikacji Time Machine

Dowiedz się, jak tworzyć backupy plików na komputerze Mac.

Użyj aplikacji Time Machine — wbudowanej w komputer Mac funkcji backupów — aby automatycznie tworzyć backupy wszystkich plików, w tym aplikacji, muzyki, zdjęć, wiadomości e-mail i dokumentów. Dzięki backupowi możesz odzyskać usunięte lub utracone pliki, gdy dysk twardy (lub SSD) komputera Mac musi zostać wymazany lub wymieniony, np. w ramach naprawy. Dowiedz się, jak odtworzyć komputer Mac z backupu.

Tworzenie backupu Time Machine

Aby tworzyć backupy za pomocą aplikacji Time Machine, potrzebujesz tylko zewnętrznego urządzenia pamięci masowej. Po podłączeniu urządzenia pamięci masowej i wybrania go jako dysku backupu, aplikacja Time Machine automatycznie tworzy cogodzinne backupy z ostatnich 24 godzin, codzienne backupy z ostatniego miesiąca i cotygodniowe backupy ze wszystkich poprzednich miesięcy. Gdy dysk backupu zostanie zapełniony, usuwane są najstarsze backupy.

Podłączanie zewnętrznego urządzenia pamięci masowej

Podłącz jedno z poniższych zewnętrznych urządzeń pamięci masowej (sprzedawanych osobno). Dowiedz się więcej o dyskach backupów, których można używać z aplikacją Time Machine.

 • Dysk zewnętrzny podłączony do komputera Mac, taki jak dysk USB lub Thunderbolt
 • Urządzenie NAS (Network-attached storage) obsługujące aplikację Time Machine przez protokół SMB
 • Komputer Mac udostępniony jako miejsce docelowe backupu aplikacji Time Machine
 • Urządzenie AirPort Time Capsule lub dysk zewnętrzny podłączony do urządzenia AirPort Time Capsule lub stacji bazowej AirPort Extreme (802.11ac)

Wybór urządzenia pamięci masowej jako dysku backupu

 1. Otwórz preferencje Time Machine z menu aplikacji Time Machine na pasku menu. Możesz też wybrać kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknąć opcję Time Machine.
 2. Kliknij przycisk Wybierz dysk backupu.
  Okno preferencji aplikacji Time Machine w systemie macOS
 3. Z listy dostępnych dysków wybierz swój dysk backupu. Aby backup był dostępny tylko dla użytkowników, którzy znają hasło backupu, możesz wybrać opcję Szyfruj backupy. Następnie kliknij polecenie Użyj dysku:
  Okno z wyborem dysku backupu preferencji systemowych aplikacji Time Machine w systemie macOS

Jeśli wybrany dysk nie jest sformatowany zgodnie z wymogami aplikacji Time Machine, zostanie wyświetlony komunikat o konieczności uprzedniego wymazania dysku. Kliknij przycisk Wymaż, aby kontynuować. Spowoduje to usunięcie z dysku backupu wszystkich danych. 

Wygoda związana z automatycznymi backupami

Po wyborze dysku backupu aplikacja Time Machine natychmiast zacznie tworzyć okresowe backupy — automatycznie i bez Twoich dalszych działań. Wykonanie pierwszego backupu może potrwać długo, ale w trakcie jego wykonywania możesz nadal korzystać z komputera Mac. Aplikacja Time Machine wykonuje backupy tylko tych plików, które uległy zmianie od ostatniego backupu. Dzięki temu kolejne backupy są wykonywane szybciej.

Aby ręcznie wykonać backup, wybierz opcję Utwórz backup teraz z menu aplikacji Time Machine na pasku menu. W tym samym menu możesz sprawdzić status backupu lub pominąć backup będący w toku.


Więcej informacji

 • Poznaj inne sposoby tworzenia backupów i odtwarzania plików.
 • Jeśli jest używanych kilka dysków backupów, możesz nacisnąć i przytrzymać klawisz Option, a następnie z menu aplikacji Time Machine wybrać opcję Przeglądaj inne dyski backupu.
 • Aby wykluczyć rzeczy z backupu, otwórz preferencje aplikacji Time Machine, kliknij polecenie Opcje, kliknij przycisk Dodaj (+) i dodaj rzecz do wykluczenia. Aby zakończyć wykluczanie danej rzeczy, przykładowo zewnętrznego dysku twardego, wybierz ją i kliknij przycisk Usuń (-).
 • Jeśli korzystasz z aplikacji Time Machine do tworzenia backupów na dyskach sieciowych, możesz weryfikować takie backupy, aby mieć pewność, że są w dobrym stanie. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, a następnie w menu Time Machine wybierz opcję Weryfikuj backupy. 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: