Kontaktowanie się z dostawcą zewnętrznym

Najlepszym źródłem pomocy w przypadku produktu, który nie został wyprodukowany przez Apple (produkt innej firmy), jest firma lub osoba, która go wyprodukowała — dostawca lub programista.

Znajdowanie informacji kontaktowych dostawcy

Aby znaleźć informacje kontaktowe dostawcy lub dewelopera produktu, odwiedź jego witrynę internetową albo wyszukaj w Internecie jego imię i nazwisko lub nazwę produktu.

Jeśli nie masz pewności, kto wyprodukował produkt:

  • Jeśli jest to aplikacja, możeszwyszukać ją w App Store. App Store wyświetli informacje o tym, kto ją wyprodukował i gdzie uzyskać pomoc. Możesz także otworzyć aplikację i sprawdzić w jej menu i ustawieniach informacje kontaktowe. Jeśli aplikacja jest zainstalowana na Macu, możesz ją zaznaczyć w Finderze, a następnie nacisnąć Command-I, aby otworzyć okno informacji, które również może zawierać informacje o producencie.
  • Jeśli jest to akcesorium lub inne urządzenie, możesz skontaktować się z miejscem zakupu, aby uzyskać pomoc w ustaleniu, kto je wyprodukował.


Znajdowanie dodatkowych produktów innych firm

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: