Kontaktowanie się z dostawcą zewnętrznym

Produkt innej firmy to produkt, który został wyprodukowany przez dostawcę innego niż Apple. Dowiedz się, jak znaleźć i uzyskać pomoc dotyczącą produktów innych firm.

Kontaktowanie się z zewnętrznym dostawcą lub deweloperem

W zależności od tego, gdzie został zakupiony produkt, skorzystaj z następujących danych kontaktowych:

  • Aplikacje zakupione w sklepach App Store lub Mac App Store: sprawdź stronę z informacjami o aplikacji
  • Produkty innych firm zakupione od Apple: skontaktuj się z producentem lub firmą Apple.
  • Produkty innych firm zakupione od innych firm: skontaktuj się z producentem lub ze sprzedawcą produktu.

Informacje kontaktowe tych firm znajdziesz w Internecie. 

Znajdowanie produktów innych firm

Produkty innych firm, takie jak oprogramowanie i akcesoria, znajdziesz w następujących miejscach: 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: