Jak skontaktować się z deweloperem aplikacji

Informacje kontaktowe deweloperów aplikacji można znaleźć za pomocą telefonu iPhone, iPada, iPoda touch, komputera Mac lub urządzenia Apple TV.

Kontakt z deweloperem albo wydawcą aplikacji może się okazać pomocny między innymi, gdy:

 • Jedna aplikacja na telefonie iPhone nie otwiera się lub nie działa prawidłowo.
 • Dokonano wcześniej niezużywalnego zakupu w aplikacji, którego nie można odtworzyć.

Za pomocą urządzenia z systemem iOS można znaleźć informacje dotyczące wsparcia dla deweloperów systemu iOS, aplikacji Wiadomości lub aplikacji Watch. Za pomocą komputera Mac można znaleźć informacje dla deweloperów aplikacji na komputer Mac, a urządzenia Apple TV — informacji dla deweloperów aplikacji na urządzenie Apple TV.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Otwórz sklep App Store. Upewnij się, że logujesz się przy użyciu tego samego konta Apple ID, którego użyto do zakupu lub pobrania aplikacji. 
 2. Wyszukaj aplikację lub znajdź ją w sekcji Uaktualnienia>  > Kupione, a następnie stuknij ją.
 3. W sekcji Oceny i recenzje stuknij opcję Wsparcie aplikacji. Jeśli nie widzisz tej opcji, upewnij się, że zalogowano się przy użyciu poprawnego konta Apple ID.

Dla aplikacji na komputerze Mac

 1. Otwórz sklep App Store. Upewnij się, że logujesz się przy użyciu tego samego konta Apple ID, którego użyto do zakupu lub pobrania aplikacji. 
 2. Wyszukaj aplikację i kliknij ją.
 3. Kliknij łącze do witryny wsparcia dla aplikacji w kolumnie po prawej stronie.

Dla aplikacji na urządzeniu Apple TV

 1. Otwórz sklep App Store. Upewnij się, że logujesz się przy użyciu tego samego konta Apple ID, którego użyto do zakupu lub pobrania aplikacji.
 2. Wyszukaj aplikację i wybierz ją.
 3. Przewiń stronę do dołu. Strona internetowa dewelopera widnieje w sekcji Informacje.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: