Pomoc dotycząca sieci Wi-Fi na urządzeniu Apple TV

Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie możesz połączyć się z siecią Wi-Fi lub odtwarzać filmów, muzyki lub innej zawartości na urządzeniu Apple TV.

Po wykonaniu każdej z nich sprawdź, czy nadal potrzebujesz pomocy.

Sprawdź, czy wszystkie urządzenia są włączone, połączone ze sobą i znajdują się w zasięgu

Upewnij się, że router internetowy jest podłączony do modemu i że oba te urządzenia są włączone. Jeśli router i modem są zintegrowane w jednym urządzeniu, wystarczy się upewnić, że to urządzenie jest włączone. 

Urządzenie Apple TV musi znajdować się w zasięgu routera. Jeśli będzie się znajdowało zbyt daleko, nie będzie odbierało sygnału. Aby uniknąć problemów z sygnałem, nie umieszczaj urządzenia Apple TV bezpośrednio na routerze Wi-Fi ani w odległości mniejszej niż 30 cm.

 

Nawiąż połączenie z siecią Wi-Fi

Na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV HD wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieć. Na urządzeniu Apple TV (2. lub 3. generacji) wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Sieć. Wybierz nazwę zgodnej sieci Wi-Fi, do której chcesz się przyłączyć. W razie potrzeby wprowadź hasło sieci Wi-Fi. Jeśli nie znasz hasła, tutaj znajdziesz pomocne informacje.

Urządzenie Apple TV nie może łączyć się z sieciami publicznymi wymagającymi dodatkowego logowania. Takie sieci mogą być płatne lub bezpłatne i występować w firmach, szkołach, internatach i akademikach, blokach mieszkalnych, hotelach oraz sklepach.

 

Uruchom ponownie urządzenie Apple TV, router i modem

Sprawdź, czy po ponownym uruchomieniu wszystkich urządzeń problem nadal występuje. Na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV HD wybierz kolejno opcje Ustawienia > System i wybierz opcję Uruchom ponownie. Na urządzeniu Apple TV (2. lub 3. generacji) wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne, a następnie wybierz polecenie Uruchom ponownie.

Odłącz router i modem kablowy lub DSL od zasilania, po czym podłącz je z powrotem.

 

Użyj kabla Ethernet i sprawdź dostępność uaktualnień oprogramowania

Spróbuj podłączyć urządzenie Apple TV bezpośrednio do routera lub modemu kablowego albo DSL, używając kabla Ethernet. Następnie przyłącz się do sieci i sprawdź dostępność uaktualnień oprogramowania.

Na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV HD wybierz kolejno opcje Ustawienia > System > Uaktualnienia.

Na urządzeniu Apple TV (2. lub 3. generacji) wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Uaktualnij oprogramowanie. Jeśli jest dostępne uaktualnienie, zainstaluj je. Następnie odłącz kabel Ethernet i ponownie spróbuj przyłączyć się do sieci Wi-Fi.

 

Nadal nie możesz się połączyć?

  • Upewnij się, że w okolicy nie występują zakłócenia.
  • Jeśli udało Ci się połączyć z siecią Wi-Fi, ale nie masz dostępu do Internetu, spróbuj użyć tej samej sieci Wi-Fi na innym urządzeniu. Jeśli nie masz dostępu do Internetu również na innym urządzeniu, mogła wystąpić przerwa w dostępie do usługi. Zwróć się o pomoc do swojego operatora sieci kablowej lub dostawcy usług internetowych.
  • Spróbuj nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi w innej lokalizacji. Jeśli urządzenie Apple TV nawiązuje połączenia z innymi sieciami, poszukaj specjalistycznej pomocy dotyczącej swojej pierwotnej sieci Wi-Fi. Jeśli urządzenie Apple TV nie może nawiązać połączenia z żadną siecią Wi-Fi, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.
  • Upewnij się, że na routerze Wi-Fi zainstalowano najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego. Dowiedz się, jak to zrobić w przypadku stacji bazowej AirPort. Aby uzyskać pomoc w zakresie uaktualniania routera firmy innej niż Apple, skontaktuj się z jego producentem. Upewnij się również, że dany router współpracuje z urządzeniem Apple TV.

Więcej informacji

  • Urządzenie Apple TV może łączyć się z Internetem za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub Ethernet. Gdy używasz kabla Ethernet, urządzenie Apple TV automatycznie korzysta z tego połączenia zamiast z sieci Wi-Fi. 
  • Urządzenie Apple TV może być w stanie przyłączyć się do niektórych sieci edukacyjnych i firmowych, które korzystają z profilu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora systemu danej sieci.
Data publikacji: