Jeśli urządzenie Apple TV nie może nawiązać połączenia z siecią Wi-Fi

Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie możesz połączyć się z siecią Wi-Fi albo odtwarzać filmów, muzyki lub innej zawartości na urządzeniu Apple TV.

Jeśli urządzenie Apple TV nie może nawiązać połączenia z siecią Wi-Fi, wykonaj poniższe czynności. Po wykonaniu każdej czynności spróbuj ponownie połączyć się z siecią Wi-Fi. 

Jeśli urządzenie Apple TV łączy się z siecią Wi-Fi, ale nie możesz oglądać ani przesyłać strumieniowo filmów lub programów TV w apce Apple TV, dowiedz się, co zrobić

Jak nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi

Sprawdź, czy urządzenie Apple TV jest podłączone do kabla Ethernet, ponieważ jeśli używasz tego kabla, opcja połączenia z siecią Wi-Fi nie będzie dostępna. Następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieć. Na urządzeniu Apple TV (3. generacji) wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Sieć. Wybierz nazwę zgodnej sieci Wi-Fi, do której chcesz się przyłączyć. W razie potrzeby wprowadź hasło sieci Wi-Fi. Jeśli nie znasz hasła, uzyskaj pomoc

Urządzenie Apple TV obsługuje łączenie się z sieciami publicznymi wymagającymi dodatkowego logowania. Aby połączyć się z taką siecią Wi-Fi, wykonaj powyższe kroki. Podczas konfiguracji sieci Apple TV poprosi o kontynuowanie na telefonie iPhone lub iPadzie. Wybierz opcję Kontynuuj na iPhonie lub iPadzie, a następnie dokończ konfigurację, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.

Jeśli występuje błąd połączenia z siecią lub błąd dotyczący hasła

W menu urządzenia Apple TV wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieć > Wi-Fi. Wybierz obecnie używaną sieć Wi-Fi i kliknij opcję Zapomnij sieć. Naciśnij przycisk Menu lub Wstecz na pilocie Apple TV Remote. Następnie ponownie wybierz pozycję Sieć i wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć.

Jeśli chcesz zmienić połączenie Ethernet na sieć Wi-Fi

Odłącz kabel Ethernet od urządzenia Apple TV. Komunikat, że można połączyć się z siecią Wi-Fi może pojawić się na urządzeniu Apple TV dopiero po kilku minutach. 

Urządzenie Apple TV może być w stanie przyłączyć się do niektórych sieci edukacyjnych i firmowych, które korzystają z profilu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora systemu danej sieci.

 

Sprawdź, czy wszystkie urządzenia są włączone, połączone ze sobą i znajdują się w zasięgu

Upewnij się, że router internetowy jest podłączony do modemu i że oba te urządzenia są włączone. Jeśli router i modem są zintegrowane w jednym urządzeniu, wystarczy się upewnić, że to urządzenie jest włączone. 

Jeśli jest to możliwe, urządzenie Apple TV oraz router Wi-Fi powinny znajdować się w tym samym umieszczeniu. Nie umieszczaj jednak urządzenia Apple TV bezpośrednio na routerze ani w odległości mniejszej niż 30 cm. Unikaj fizycznych przeszkód na drodze sygnału bezprzewodowego, szczególnie metalowych powierzchni. Aby zapewnić optymalne połączenie, podłącz urządzenie Apple TV bezpośrednia do routera za pomocą kabla Ethernet.

 

Ponownie uruchom urządzenie Apple TV, router i modem

Sprawdź, czy po ponownym uruchomieniu wszystkich urządzeń problem nadal występuje. Wybierz kolejno opcje Settings (Ustawienia) > System, a następnie opcję Restart (Ponownie uruchom). Na urządzeniu Apple TV (3. generacji) wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne, a następnie wybierz polecenie Uruchom ponownie.

Odłącz router i modem kablowy lub DSL od zasilania, po czym podłącz je z powrotem.

 

Użyj kabla Ethernet i sprawdź dostępność uaktualnień oprogramowania

Spróbuj podłączyć urządzenie Apple TV bezpośrednio do routera lub modemu kablowego albo DSL, używając kabla Ethernet. Urządzenie Apple TV może łączyć się z Internetem za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub Ethernet. Gdy używasz kabla Ethernet, urządzenie Apple TV automatycznie korzysta z tego połączenia zamiast z sieci Wi-Fi. 

Przyłącz się do sieci i sprawdź dostępność uaktualnień oprogramowania. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > System > Uaktualnienia. Na urządzeniu Apple TV (3. generacji) wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Uaktualnienia. Jeśli jest dostępne uaktualnienie, zainstaluj je. Następnie odłącz kabel Ethernet i ponownie spróbuj przyłączyć się do sieci Wi-Fi.

 

Data publikacji: