Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej hasła sieci Wi-Fi

Dowiedz się, jak sprawdzić, czy sieć Wi-Fi wymaga hasła i co zrobić, jeśli go nie znasz lub nie pamiętasz.

Jak sprawdzić, czy sieć wymaga hasła

Gdy sieć Wi-Fi jest chroniona hasłem, obok jej nazwy jest wyświetlana ikona kłódki .


Jeśli nie znasz hasła Wi-Fi

Jeśli router Wi-Fi został skonfigurowany przez dostawcę telewizji lub Internetu:

 • Poszukaj etykiety z boku lub na spodzie routera. Może tam być podana domyślna nazwa sieci oraz hasło. 
  Nazwa sieci (identyfikator SSID): XXXXXXXXXX
  Klucz sieci (hasło): XXXXXXXX
 • Jeśli dostawca udostępnił arkusz konfiguracji, poszukaj na nim informacji o domyślnej nazwie sieci i haśle.
 • Skontaktuj się z dostawcą telewizji lub Internetu, aby uzyskać pomoc w odzyskaniu lub wyzerowaniu hasła sieci Wi-Fi.

Jeśli router Wi-Fi należy do Ciebie:

 • Jeśli inna osoba skonfigurowała sieć, poproś tę osobę o pomoc.
 • Jeśli nie masz hasła osobistego, sprawdź markę routera Wi-Fi i przejdź do witryny producenta, aby znaleźć hasło domyślne.
 • Aby wyzerować hasło, zadzwoń do producenta routera lub poszukaj informacji w witrynie producenta albo podręczniku użytkownika.

Jeśli używasz publicznej sieci Wi-Fi w bibliotece, hotelu, firmie lub innym miejscu publicznym:

Jeśli znasz hasło Wi-Fi, ale hasło nie działa

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wi-Fi.
 2. Stuknij ikonę  obok sieci, do której chcesz się przyłączyć.
 3. Stuknij opcję Zapomnij tę sieć i potwierdź decyzję, stukając opcję Zapomnij.
  Jeśli zamiast opcji Zapomnij tę sieć widoczna jest opcja Przyłącz się do tej sieci, przejdź do następnej sekcji.
 4. Spróbuj ponownie przyłączyć się do sieci.

Na komputerze Mac:

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Sieć.
 2. Wybierz sieć Wi-Fi na pasku bocznym.
 3. Kliknij przycisk Zaawansowane.
 4. Z listy preferowanych sieci wybierz sieć Wi-Fi, do której próbujesz się przyłączyć, kliknij przycisk Usuń (-) i potwierdź, gdy pojawi się monit.
  Jeśli nie widzisz swojej sieci, przejdź do następnej sekcji.
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Zastosuj.
 7. Spróbuj ponownie przyłączyć się do sieci.

Jeśli sieć nadal nie akceptuje hasła

Data publikacji: