Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej hasła sieci Wi-Fi

Dowiedz się, jak sprawdzić, czy sieć wymaga hasła. Dowiedz się także, co zrobić, jeśli nie znasz lub nie pamiętasz hasła sieci Wi-Fi.

Jak sprawdzić, czy sieć wymaga hasła?

Gdy sieć Wi-Fi jest chroniona hasłem, obok jej nazwy jest wyświetlana ikona ikona kłódki.

Co zrobić, jeśli nie znam hasła sieci Wi-Fi?

Jeśli router Wi-Fi został skonfigurowany przez dostawcę telewizji lub Internetu:

 • Poszukaj etykiety z boku lub na spodzie routera. Może tam być podane hasło domyślne.
       Nazwa sieci (identyfikator SSID): XXXXX
       Klucz sieci (hasło): XXXXXXXXXX
 • Jeśli dostawca udostępnił arkusz konfiguracji, poszukaj na nim informacji o sieci i hasła.
 • Skontaktuj się z dostawcą telewizji lub Internetu, aby uzyskać pomoc w odzyskiwaniu lub zerowaniu hasła sieci Wi-Fi.


Jeśli router Wi-Fi należy do Ciebie:

 • Jeśli inna osoba skonfigurowała sieć, poproś tę osobę o pomoc.
 • Jeśli nie masz hasła osobistego, sprawdź markę routera Wi-Fi i przejdź do witryny producenta, aby znaleźć hasło domyślne.
 • Aby wyzerować hasło, zadzwoń do producenta routera lub poszukaj informacji w witrynie producenta albo podręczniku użytkownika.


Jeśli używasz publicznej sieci Wi-Fi w bibliotece, hotelu, firmie lub innym miejscu publicznym:

Co zrobić, jeśli znam hasło, ale sieć go nie akceptuje?

W systemie iOS:

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Wi-Fi.
 2. Stuknij ikonę ikona informacje obok sieci, do której chcesz dołączyć.
 3. Stuknij opcję Zapomnij tę sieć i potwierdź decyzję, stukając opcję Zapomnij.
 4. Spróbuj ponownie dołączyć do sieci.

 

W systemie macOS: 

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe.
 2. Kliknij opcję Sieci, a następnie na pasku bocznym po lewej stronie wybierz pozycję Wi-Fi.
 3. Kliknij przycisk Zaawansowane.
 4. Wybierz sieć Wi-Fi, z którą próbujesz się połączyć, i kliknij przycisk Usuń (-). Gdy wyświetli się monit o potwierdzenie usunięcia, stuknij opcję Usuń.
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Zastosuj.
 7. Spróbuj ponownie dołączyć do sieci.

 

Jeśli sieć nadal nie akceptuje hasła, upewnij się, że:

Data publikacji: