Udostępnianie hasła sieci Wi-Fi z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch

Dowiedz się, jak udostępnić hasło sieci Wi-Fi znajomym i rodzinie.

Zanim rozpoczniesz

  • Upewnij się, że na obydwu urządzeniach jest zainstalowana najnowsza wersja systemu iOS lub iPadOS albo macOS High Sierra lub nowsza.
  • Na obydwu urządzeniach włącz Wi-Fi i Bluetooth. Jeśli na którymkolwiek z nich jest włączony Hotspot osobisty, wyłącz go.
  • Zaloguj się do usługi iCloud za pomocą swojego konta Apple ID. Następnie upewnij się, że adres e-mail, którego używasz na koncie Apple ID, jest zachowany w Kontaktach drugiej osoby. Upewnij się też, że masz zachowany adres e-mail tej osoby w swoich Kontaktach.
  • Trzymaj urządzenie drugiej osoby w pobliżu, w zasięgu sieci Bluetooth i Wi-Fi.

Udostępnianie hasła sieci Wi-Fi

  1. Upewnij się, że urządzenie (to, które udostępnia hasło) jest odblokowane i połączone z siecią Wi-Fi.
  2. Wybierz sieć Wi-Fi na urządzeniu, które chcesz połączyć.
  3. Na swoim urządzeniu stuknij opcję Udostępnij hasło, a następnie stuknij opcję Gotowe.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Jeśli nadal nie możesz udostępnić hasła sieci Wi-Fi, wykonaj poniższe czynności i spróbuj ponownie po wykonaniu każdej z nich:

  1. Jeśli nie widzisz animacji konfiguracji, ponownie uruchom oba urządzenia i spróbuj ponownie.
  2. Jeśli nadal nie możesz udostępnić hasła sieci Wi-Fi, poproś drugą osobę o ręczne wprowadzenie hasła.
Data publikacji: