Zapominanie sieci Wi-Fi na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch oraz komputerze Mac

Jeśli nie chcesz, aby urządzenie Apple automatycznie ponownie przyłączało się do sieci, możesz zapomnieć tę sieć na danym urządzeniu.

Urządzenie Apple zapamiętuje każdą sieć Wi-Fi, do której było przyłączone. Gdy znajdzie się w jej zasięgu, automatycznie się do niej przyłączy. Jeśli nie chcesz ponownie przyłączyć się do danej sieci lub chcesz przyłączyć się za pomocą innego hasła, wykonaj poniższe czynności, aby urządzenie zapomniało tę sieć i hasło.
  

 

Zapominanie sieci na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wi-Fi.
 2. Stuknij ikonę  obok sieci Wi-Fi, którą urządzenie ma zapomnieć.
 3. Stuknij opcję Zapomnij tę sieć i potwierdź decyzję, stukając opcję Zapomnij.

Zapominanie sieci na komputerze Mac

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Sieć.
 2. Wybierz sieć Wi-Fi z listy po lewej stronie.
 3. Kliknij przycisk Zaawansowane.
 4. Okienko Wi-Fi wyświetli listę Preferowane sieci. Wybierz sieć Wi-Fi, którą komputer Mac ma zapomnieć.
 5. Kliknij przycisk Usuń (–) poniżej listy. Gdy wyświetli się monit o potwierdzenie usunięcia, stuknij opcję Usuń.
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. Kliknij przycisk Zastosuj.

Więcej informacji

 • Jeśli używasz nadzorowanego urządzenia, które zarządza połączeniem z siecią Wi-Fi, opcja zapomnienia tej sieci może nie być dostępna. 
 • Zamiast tego możesz wyłączyć opcję automatycznego przyłączania dla tej sieci. Urządzenie będzie nadal pamiętało tę sieć i jej hasło, ale nie będzie automatycznie próbowało się do niej przyłączyć. 
 • Na komputerze Mac możesz również przeciągnąć sieć na niższą pozycję na liście Preferowane sieci. Jeśli w tym samym czasie dostępna będzie inna sieć z listy, komputer Mac spróbuje się do niej przyłączyć w pierwszej kolejności, a dopiero potem do sieci znajdującej się niżej na liście.
Data publikacji: