Zgłaszanie zaginięcia lub kradzieży produktu firmy Apple

Dowiedz się, co zrobić w przypadku zgubienia lub kradzieży telefonu iPhone, iPada, iPoda touch, zegarka Apple Watch lub komputera Mac.

Jeśli masz włączone aplikacje Znajdź mój iPhone lub Znajdź mój Mac, możesz podjąć działania w celu znalezienia zgubionego lub skradzionego telefonu iPhone, iPada, iPoda touch, zegarka Apple Watch lub komputera Mac. Przy użyciu aplikacji Znajdź można przełączyć zgubione urządzenie w tryb Utracony, sprawdzić jego lokalizację oraz wymazać z niego dane. Oprócz aplikacji Znajdź mój iPhone i Znajdź mój Mac firma Apple nie oferuje żadnej innej usługi umożliwiającej znalezienie, śledzenie lub oznaczenie w inny sposób Twojego urządzenia.

Produkt Apple może być objęty planem taryfowym operatora. Nie zapomnij zgłosić utraty lub kradzieży operatorowi, aby mógł on zablokować konto i zapobiec połączeniom, wysyłaniu wiadomości tekstowych i wykorzystaniu danych. Skontaktuj się też z najbliższym organem ochrony porządku publicznego, aby zgłosić zgubienie lub kradzież urządzenia Apple.

Dowiedz się, jak znaleźć numer seryjny produktu firmy Apple.

Data publikacji: