Jeśli nie można nawiązać połączenia FaceTime na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Do korzystania z funkcji FaceTime na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch wymagane jest połączenie z siecią komórkową lub Wi-Fi. W przypadku używania sieci Wi-Fi funkcja FaceTime wymaga połączenia szerokopasmowego.

Jeśli podczas używania funkcji FaceTime wystąpią problemy, ich przyczyny mogą być następujące:

 • Połączenia głosowe oraz wideo w trybie FaceTime mogą nie być dostępne w niektórych krajach czy regionach oraz u niektórych dostawców
 • Aplikacja FaceTime nie jest dostępna lub może się nie pojawiać na urządzeniach kupionych w Arabii Saudyjskiej, Pakistanie oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w tym w Dubaju. Jednak od systemu iOS 11.3 funkcja FaceTime stała się dostępna na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch w Arabii Saudyjskiej, a począwszy od systemu iOS 12.4, funkcja FaceTime stała się dostępna na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch w Pakistanie. Uaktualnij urządzenie, aby uzyskać dostęp do FaceTime w Arabii Saudyjskiej i Pakistanie. 
 • Funkcja FaceTime nie umożliwia przekazywania połączeń.
 • Próbujesz przełączyć się z połączenia FaceTime na połączenie telefoniczne lub na połączenie głosowe w trybie FaceTime. Aby to zrobić, zakończ bieżące połączenie, a następnie nawiąż nowe połączenie.
 • Sprawdź, czy nie ma przerwy w działaniu funkcji FaceTime.

Jeśli nie można wykonywać lub odbierać połączeń FaceTime

Gdy nie występują żadne z powyższych sytuacji i nadal nie można wykonywać lub odbierać połączeń FaceTime, spróbuj wykonać poniższe czynności:

 1. Upewnij się, że urządzenie jest połączone z Internetem za pomocą połączenia Wi-Fi lub ma połączenie z siecią komórkową danych.
  Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami, jeśli korzystasz z routera, zapory lub oprogramowania zabezpieczającego ograniczającymi dostęp do Internetu. 
 2. Jeśli próbujesz korzystać z funkcji FaceTime w sieci komórkowej, upewnij się, że dla aplikacji FaceTime jest włączona opcja Używaj sieci komórkowej. Przejdź do Ustawień i stuknij opcję Sieć komórkowa lub Mobile Data (Dane mobilne), a następnie włącz funkcję FaceTime. Jeśli używasz iPada, możesz zobaczyć opcje Ustawienia > Dane komórkowe.
 3. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > FaceTime i upewnij się, że funkcja FaceTime jest włączona. 
  • Jeśli zobaczysz komunikat „Czekam na aktywację”, wyłącz i ponownie włącz funkcję FaceTime. Dowiedz się, co zrobić, gdy nie można aktywować funkcji FaceTime.
  • Jeśli ustawienie funkcji FaceTime nie jest widoczne, upewnij się, że aplikacje Aparat i FaceTime nie są wyłączone na ekranie Ustawienia > Czas przed ekranem > Ograniczaj treść i prywatność > Dozwolone aplikacje.
  • Upewnij się, że dysponujesz poprawnym numerem telefonu lub adresem e-mail. 
 4. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Data i czas, a następnie włącz opcję Ustaw automatycznie.
 5. Uruchom urządzenie ponownie.
 6. Uaktualnij urządzenie do najnowszej wersji systemu iOS.

Jeśli występują problemy z jakością połączenia lub dźwięku podczas korzystania z funkcji FaceTime

Jeśli połączenie z siecią komórkową lub Wi-Fi jest powolne lub inni użytkownicy przesyłają strumieniowo dźwięk albo wideo przez tę samą sieć Wi-Fi, mogą wystąpić następujące problemy:

 • Komunikaty o stanie połączenia lub brak możliwości nawiązania połączenia
 • Przerwy w połączeniach wideo
 • Czarny ekran
 • Przerywanie połączeń

Upewnij się, że Ty i osoba, z którą się łączysz, używacie szybkiego połączenia Wi-Fi lub komórkowego. W przypadku używania sieci Wi-Fi funkcja FaceTime wymaga połączenia szerokopasmowego.

Więcej informacji

Data publikacji: