Jeśli nie możesz włączyć lub zalogować się do usługi iMessage lub FaceTime

Aby używać usług iMessage i FaceTime, musisz je aktywować na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch. Jeśli podczas aktywacji pojawia się komunikat o błędzie, wykonaj następujące czynności.

Podczas aktywowania usługi iMessage lub FaceTime może się pojawić jeden z następujących komunikatów:

 • Czekam na aktywację
 • Aktywacja nie powiodła się
 • Wystąpił błąd podczas aktywacji
 • Nie można zalogować. Sprawdź połączenie sieciowe
 • Nie można nawiązać połączenia z serwerem aplikacji iMessage. Spróbuj ponownie.

Sprawdź ustawienia urządzenia

 1. Upewnij się, że masz połączenie z siecią komórkową danych lub siecią Wi-Fi. Na telefonie iPhone aktywowanie usług iMessage i FaceTime do użytku z określonym numerem telefonu wymaga wysłania wiadomości SMS. W zależności od operatora za wysłanie tej wiadomości SMS może zostać naliczona opłata.
 2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Data i czas i upewnij się, że masz ustawioną właściwą strefę czasową.

Wyłącz i ponownie uruchom funkcje iMessage i FaceTime

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wiadomości i wyłącz funkcję iMessage.
 2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > FaceTime i wyłącz funkcję FaceTime.
 3. Ponownie uruchom urządzenie:
 4. Włącz ponownie funkcje iMessage i FaceTime.

Nadal nie masz aktywacji po upłynięciu doby?

Proces aktywacji usług iMessage i FaceTime może potrwać do 24 godzin. Jeśli problem będzie nadal występował po 24 godzinach, wykonaj poniższe czynności:

 1. Upewnij się, że na urządzeniu jest zainstalowana najnowsza wersja systemu iOS lub iPadOS.
 2. Jeśli korzystasz z telefonu iPhone, skontaktuj się z operatorem, aby upewnić się, że możesz odbierać wiadomości SMS.
 3. Jeśli telefon iPhone jest używany z operatorem nieznajdującym się na liście operatorów sieci komórkowej, upewnij się, że możesz wysyłać i odbierać międzynarodowe wiadomości SMS.
 4. Skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Dodatkowa pomoc

Z usług FaceTime i iMessage możesz też korzystać w połączeniu ze swoim adresem e-mail. Zaloguj się na stronie konta Apple ID i przejrzyj swoje adresy e-mail, łącznie z tym, który próbujesz zweryfikować. Jeśli adres e-mail jest niepoprawny, możesz go uaktualnić. Następnie kliknij opcję Wyślij ponownie obok adresu e-mail, który chcesz zweryfikować.

Funkcja FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: