Jeśli podczas próby aktywowania usługi iMessage lub FaceTime wystąpi błąd

Aby używać usług iMessage i FaceTime, musisz je aktywować na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch. Jeśli podczas aktywacji pojawia się komunikat o błędzie, wykonaj następujące czynności.

Podczas aktywowania usługi iMessage lub FaceTime może się pojawić jeden z następujących komunikatów:

 • Czekam na aktywację
 • Aktywacja nie powiodła się
 • Wystąpił błąd podczas aktywacji
 • Nie można zalogować. Sprawdź połączenie sieciowe

Sprawdź ustawienia urządzenia

 1. Upewnij się, że masz połączenie z siecią komórkową danych lub siecią Wi-Fi. Na telefonie iPhone aktywowanie usług iMessage i FaceTime do użytku z określonym numerem telefonu wymaga wysłania wiadomości SMS. W zależności od operatora za wysłanie tej wiadomości SMS może zostać naliczona opłata.
 2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Data i czas i upewnij się, że masz ustawioną właściwą strefę czasową.

Wyłącz i ponownie uruchom funkcje iMessage i FaceTime

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wiadomości i wyłącz funkcję iMessage.
 2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > FaceTime i wyłącz funkcję FaceTime.
 3. Uruchom ponownie urządzenie.
 4. Włącz ponownie funkcje iMessage i FaceTime.

Nadal nie masz aktywacji po upłynięciu doby?

Proces aktywacji usług iMessage i FaceTime może potrwać do 24 godzin. Jeśli problem będzie nadal występował po 24 godzinach, wykonaj poniższe czynności:

 1. Upewnij się, że urządzenie ma najnowszą wersję systemu iOS.
 2. Jeśli korzystasz z telefonu iPhone, skontaktuj się ze swoim operatorem, aby upewnić się, że możesz odbierać wiadomości SMS.
 3. Skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Dodatkowa pomoc

Z usług FaceTime i iMessage możesz też korzystać w połączeniu ze swoim adresem e-mail. Dowiedz się, co zrobić, jeśli masz problemy ze zweryfikowaniem swojego adresu e-mail:

Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie możesz zalogować się na swoje konto iMessage lub do FaceTime na komputerze Mac.

Funkcja FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: