Pomoc dotycząca pęku kluczy iCloud

Dowiedz się, co zrobić, jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej pęku kluczy iCloud.

Sprawdź na stronie Stan systemu, czy nie wystąpiły przerwy w działaniu usługi. Następnie upewnij się, że pęk kluczy iCloud jest dostępny w Twoim kraju lub regionie. Nadal potrzebujesz pomocy? Wybierz problem z listy i dowiedz się, co zrobić dalej.

 

Jeśli nie otrzymujesz wiadomości SMS z kodem weryfikacyjnym

 1. Upewnij się, że masz dobre połączenie z siecią komórkową na telefonie.
 2. Upewnij się, że możesz odbierać wiadomości SMS pod swoim numerem telefonu. W tym celu poproś kogoś o wysłanie do Ciebie wiadomości tekstowej.
 3. Upewnij się, że do Twojego konta jest przypisany właściwy numer telefonu. W tym celu:
  • Telefon iPhone, iPad lub iPod touch: 
   • W systemie iOS 10.3 lub nowszym stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Pęk kluczy > Zaawansowane i upewnij się, że w polu Numer weryfikacji znajduje się prawidłowy numer telefonu.
   • W systemie iOS 10.2 lub starszym stuknij kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Pęk kluczy > Zaawansowane i upewnij się, że w polu Numer weryfikacji znajduje się prawidłowy numer telefonu.
  • Komputer Mac: wybierz kolejno menu Apple > Preferencje systemowe. Kliknij opcję iCloud, a następnie kliknij pozycję Opcje obok pozycji Pęk kluczy. (W systemie OS X Mavericks lub starszym kliknij opcję iCloud, a następnie kliknij opcję Szczegóły konta). Upewnij się, że numer telefonu w obszarze Numer weryfikacji jest poprawny.

Nie możesz uzyskać dostępu do urządzenia, na którym jest włączony pęk kluczy iCloud? Skontaktuj się ze Wsparciem Apple, zweryfikuj swoją tożsamość i poproś o pomoc w skonfigurowaniu pęku kluczy iCloud.

Jeśli podczas próby skonfigurowania pęku kluczy iCloud nie widzisz kodu swojego kraju na etapie weryfikacji za pomocą wiadomości SMS

Sprawdź listę krajów i regionów, w których jest obsługiwane konfigurowanie pęku kluczy iCloud za pośrednictwem wiadomości SMS. Następnie wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować pęk kluczy iCloud bez numeru telefonu obsługującego wiadomości SMS.

Jeśli nie możesz skonfigurować pęku kluczy iCloud na nowym urządzeniu

Upewnij się, że na nowym urządzeniu zainstalowano najnowszą wersję systemu iOS lub najnowszą wersję systemu macOS. Następnie upewnij się, że masz dobre połączenie z siecią komórkową.

Jeśli nie możesz zsynchronizować pęku kluczy iCloud z innymi urządzeniami

Upewnij się, że urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi lub siecią komórkową. Jeśli masz dobre połączenie, wykonaj poniższe czynności:

 1. Wyłącz pęk kluczy iCloud na wszystkich urządzeniach.
 2. Włącz pęk kluczy iCloud na urządzeniu, na którym są zapisane najnowsze dane z pęku kluczy.
 3. Włącz pęk kluczy iCloud na pozostałych urządzeniach. Zostaną one zaktualizowane najnowszymi danymi pęku kluczy iCloud.

Jeśli nie możesz wyświetlić haseł przechowywanych w pęku kluczy iCloud

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch z systemem iOS 11 lub nowszym:

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Konta i hasła > Hasła do aplikacji i witryn.
 2. Gdy zostanie wyświetlony monit, użyj czytnika Touch ID.
 3. Stuknij witrynę internetową, aby wyświetlić hasło.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch z systemem iOS 10.3 lub starszym:

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Safari > Hasła.
 2. Użyj czytnika Touch ID lub wprowadź kod urządzenia.
 3. Stuknij witrynę internetową, aby wyświetlić hasło.

Na komputerze Mac z systemem OS X Mavericks 10.9 lub nowszym:

 1. Wybierz kolejno opcje Safari > Preferencje, a następnie kliknij opcję Hasła.
 2. Wybierz witrynę internetową, aby wyświetlić hasło.
 3. Zaznacz opcję Pokaż hasła dla wybranych witryn u dołu okna.
 4. Wprowadź swoje hasło komputera Mac.

Jeśli pęk kluczy iCloud jest włączony, ale przeglądarka Safari nie zachowuje lub nie wypełnia automatycznie informacji o kontach i kartach kredytowych

Jeśli przeglądarka Safari nie wypełnia automatycznie nazw kont, haseł lub numerów kart kredytowych albo w ogóle nie monituje o ich zachowanie, sprawdź ustawienia wypełniania i przeglądania prywatnego na urządzeniu.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch z systemem iOS 9 lub nowszym:

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Safari > Wypełnianie.
 2. W przypadku nazw kont i haseł upewnij się, że jest włączona opcja Nazwy i hasła. W przypadku informacji o kartach kredytowych* upewnij się, że jest włączona opcja Karty kredytowe.
 3. Otwórz przeglądarkę Safari. Jeśli pasek nawigacji przeglądarki Safari jest czarny lub ciemny, a nie biały lub jasnoszary, wyłącz przeglądanie prywatne. Gdy ta funkcja jest włączona, przeglądarka Safari nie zachowuje nazw kont ani haseł.

Na komputerze Mac z systemem OS X Mavericks 10.9 lub nowszym:

 1. Wybierz kolejno opcje Safari > Preferencje, a następnie kliknij opcję Wypełnij.
 2. W przypadku nazw kont i haseł upewnij się, że zaznaczono opcję „nazwami użytkowników i hasłami”. W przypadku informacji o kartach kredytowych* upewnij się, że zaznaczono opcję „danymi kart kredytowych”.
 3. Sprawdź, czy przeglądanie prywatne jest włączone w systemie Yosemite lub Mavericks. Gdy ta funkcja jest włączona, przeglądarka Safari nie zachowuje nazw kont ani haseł.

Nadal potrzebujesz pomocy w zakresie automatycznego wypełniania informacji o karcie kredytowej?

 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij pole karty kredytowej w przeglądarce Safari, a następnie stuknij opcję Wypełnij dane karty kredytowej, która znajduje się nad klawiaturą.
 • Na komputerze Mac kliknij pole karty kredytowej w przeglądarce Safari. Zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o wybranie karty kredytowej z pęku kluczy iCloud.

* Zawsze ręcznie wprowadzaj kod bezpieczeństwa karty. Pęk kluczy iCloud nie przechowuje kodów bezpieczeństwa kart kredytowych.

Jeśli przeglądarka Safari nie zachowuje hasła do jednej ze stron, z których korzystasz

W niektórych witrynach internetowych jest wyświetlany monit, aby nie zachowywać haseł. Przeglądarka Safari nie zachowuje ani nie wpisuje automatycznie nazw kont i haseł w tych witrynach.

Jeśli nie pamiętasz kodu bezpieczeństwa iCloud

Jeśli włączono uwierzytelnianie dwupoziomowe, nie jest potrzebny kod bezpieczeństwa iCloud. Aby sprawdzić, czy włączono uwierzytelnianie dwupoziomowe, stuknij kolejno pozycje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > Hasło i ochrona na urządzeniu z systemem iOS. Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje Apple > Preferencje systemowe > iCloud > Szczegóły konta. 

Jeśli nie włączono uwierzytelniania dwupoziomowego, zresetuj kod bezpieczeństwa pęku kluczy iCloud lub utwórz nowy kod bezpieczeństwa.

Jeśli masz dostęp do jednego z urządzeń z włączonym pękiem kluczy iCloud

Na urządzeniu z włączonym pękiem kluczy iCloud możesz wyzerować kod bezpieczeństwa pęku kluczy iCloud.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch z systemem iOS 8 lub nowszym:

 1. Jeśli masz system iOS 10.3 lub nowszy, stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Pęk kluczy > Zaawansowane. W systemie iOS 10.2 lub starszym stuknij kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Pęk kluczy > Zaawansowane. 
 2. Stuknij opcję Zmień kod bezpieczeństwa.
 3. Gdy zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło konta Apple ID.
 4. Wprowadź nowy kod bezpieczeństwa iCloud.

 

Na komputerze Mac:

 1. Wybierz kolejno menu Apple > Preferencje systemowe. Kliknij opcję iCloud, a następnie kliknij pozycję Opcje. W systemie OS X Mavericks lub starszym kliknij opcję iCloud, a następnie opcję Szczegóły konta.
 2. Kliknij opcję Zmień kod bezpieczeństwa, aby ustawić nowy kod bezpieczeństwa iCloud.

 

Jeśli nie masz dostępu do jednego z urządzeń z włączonym pękiem kluczy iCloud

Jeśli nie masz dostępu do żadnego urządzenia, na którym włączono pęk kluczy iCloud, nie możesz zresetować kodu bezpieczeństwa. Możesz jednak zresetować pęk kluczy iCloud i utworzyć nowy kod bezpieczeństwa iCloud.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Jeśli masz system iOS 10.3 lub nowszy, stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Pęk kluczy > Zaawansowane.  W systemie iOS 10.2 lub starszym stuknij kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Pęk kluczy > Zaawansowane.
 2. Stuknij opcję Zatwierdź (kod bezp.).
 3. Gdy zostanie wyświetlona prośba o wprowadzenie kodu bezpieczeństwa iCloud, stuknij opcję Nie pamiętasz kodu.
 4. Kliknij opcję Wyzeruj pęk kluczy iCloud, aby zamienić pęk kluczy iCloud w chmurze na dane pęku kluczy iCloud na urządzeniu.
 5. W celu potwierdzenia stuknij opcję Wyzeruj. Pojawi się monit o utworzenie nowego kodu bezpieczeństwa iCloud.

 

Na komputerze Mac:

 1. Wybierz kolejno menu Apple > Preferencje systemowe. Kliknij opcję iCloud, a następnie wybierz opcję Pęk kluczy.
 2. Gdy zostanie wyświetlona prośba o wprowadzenie kodu bezpieczeństwa iCloud, kliknij opcję Nie pamiętasz kodu.
 3. Kliknij opcję Wyzeruj pęk kluczy, aby zamienić pęk kluczy iCloud w chmurze na elementy pęku kluczy iCloud na komputerze Mac.
 4. W celu potwierdzenia kliknij opcję Wyzeruj.
 5. Włącz ponownie pęk kluczy. Pojawi się monit o utworzenie nowego kodu bezpieczeństwa iCloud.

 

Jeśli otrzymujesz komunikat z informacją, że kod bezpieczeństwa iCloud został wprowadzony zbyt wiele razy

Jeśli nie widzisz swoich danych w pęku kluczy iCloud

Dane z pęku kluczy iCloud mogą być niewidoczne z kilku powodów:

 • Czy odtworzono dane z backupu iCloud i wtedy zniknęły dane pęku kluczy iCloud? Dane pęku kluczy iCloud nie są uwzględniane w backupie iCloud, ponieważ znajdują się już w chmurze. Aby znaleźć dane pęku kluczy iCloud w systemie iOS 10.3 lub nowszym, stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Pęk kluczy, a następnie włącz pęk kluczy iCloud. W systemie iOS 10.2 lub starszym stuknij kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Pęk kluczy i włącz pęk kluczy iCloud.
 • Czy wyłączono pęk kluczy iCloud na wszystkich urządzeniach? W takiej sytuacji pęk kluczy iCloud jest usuwany z chmury. Jeśli wybrano przy tym opcję usunięcia danych pęku kluczy iCloud zachowanych na urządzeniach, pęk kluczy iCloud został usunięty także z tych urządzeń. Konieczne jest ponowne skonfigurowanie pęku kluczy iCloud i dodanie danych. (Apple nie będzie w stanie odtworzyć Twojego pęku kluczy iCloud, jeśli go wyłączysz i usuniesz lokalnie ze wszystkich urządzeń).
 • Czy wyzerowano pęk kluczy na komputerze Mac przy użyciu programu Dostęp do pęku kluczy? W takiej sytuacji system macOS usunął wszystkie dane pęku kluczy iCloud. Spróbuj ponownie skonfigurować pęk kluczy iCloud. Aby ponownie zresetować pęk kluczy komputera Mac, najpierw tymczasowo wyłącz opcję Pęk kluczy iCloud w preferencjach usługi iCloud.

Jeśli jest wyświetlany monit o zweryfikowanie pęku kluczy iCloud, mimo że nie został on skonfigurowany na telefonie

Jeśli otrzymujesz wiadomość z kodem weryfikacyjnym dla pęku kluczy iCloud, a pęk nie został skonfigurowany na urządzeniu, skontaktuj się ze Wsparciem Apple w celu uzyskania pomocy.

Data publikacji: