Pomoc dotycząca pęku kluczy iCloud

Dowiedz się, co zrobić, jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej pęku kluczy iCloud.

Sprawdź na stronie Stan systemu, czy nie wystąpiły przerwy w działaniu usługi. Następnie upewnij się, że pęk kluczy iCloud jest dostępny w Twoim kraju lub regionie. Nadal potrzebujesz pomocy? Wybierz problem z listy i dowiedz się, co zrobić dalej.

 

Jeśli nie otrzymujesz wiadomości SMS z kodem weryfikacyjnym

Jeśli włączono uwierzytelnianie dwupoziomowe, nie trzeba wykonywać tych czynności, ponieważ nie masz oddzielnego numeru do weryfikacji SMS dla pęku kluczy iCloud. Aby sprawdzić, czy włączono uwierzytelnianie dwupoziomowe, stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > Hasło i ochrona na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch. Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, kliknij identyfikator Apple ID, a następnie pozycję iCloud na pasku bocznym. Wybierz opcję Pęk kluczy. Jeśli używasz systemu macOS Mojave lub starszego, kliknij opcję iCloud. Następnie kliknij pozycję Szczegóły konta.

 1. Upewnij się, że masz dobre połączenie z siecią komórkową na telefonie.
 2. Upewnij się, że możesz odbierać wiadomości SMS pod swoim numerem telefonu. W tym celu poproś kogoś o wysłanie do Ciebie wiadomości tekstowej.
 3. Upewnij się, że do Twojego konta jest przypisany właściwy numer telefonu. W tym celu:
  • Telefon iPhone, iPad lub iPod touch: 
   • W systemie iOS 10.3 lub nowszym stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Pęk kluczy > Zaawansowane i upewnij się, że w polu Numer weryfikacji znajduje się prawidłowy numer telefonu.
  • Mac:
   • Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, kliknij identyfikator Apple ID, a następnie kliknij opcję iCloud na pasku bocznym i wybierz pozycję Pęk kluczy. Jeśli używasz systemu macOS Mojave lub starszego, kliknij opcję iCloud, a następnie kliknij pozycję Opcje obok opcji Pęk kluczy. (W systemie OS X Mavericks lub starszym kliknij pozycję iCloud, a następnie kliknij opcję Szczegóły konta). Upewnij się, że numer telefonu w obszarze Numer weryfikacji jest poprawny.

Jeśli nie możesz zmienić numeru weryfikacji SMS dla pęku kluczy iCloud

 1. Jeśli masz urządzenie, na którym pęk kluczy iCloud został włączony, wykonaj najpierw poniższe czynności, aby zmienić kod bezpieczeństwa iCloud:
  • Telefon iPhone, iPad lub iPod touch:
   • W systemie iOS 10.3 lub nowszym stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Pęk kluczy > Zaawansowane i stuknij opcję Zmień kod bezpieczeństwa.
  • Mac:
   • Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, kliknij identyfikator Apple ID, a następnie pozycję iCloud na pasku bocznym. Wybierz opcję Pęk kluczy. Jeśli używasz systemu macOS Mojave lub starszego, kliknij opcję iCloud, a następnie kliknij pozycję Opcje obok opcji Pęk kluczy. (W systemie OS X Mavericks lub starszym kliknij pozycję iCloud, a następnie kliknij opcję Szczegóły konta). Wybierz opcję Zmień kod bezpieczeństwa.
 2. Po zmianie kodu bezpieczeństwa iCloud spróbuj ponownie zmienić numer do weryfikacji SMS.
 3. Jeśli nadal nie możesz zmienić numeru do weryfikacji SMS lub nie możesz uzyskać dostępu do urządzenia, na którym jest włączony pęk kluczy iCloud, skontaktuj się ze Wsparciem Apple i poproś o pomoc w skonfigurowaniu pęku kluczy iCloud. (Konieczna będzie weryfikacja Twojej tożsamości).

Jeśli podczas próby skonfigurowania pęku kluczy iCloud nie widzisz kodu swojego kraju na etapie weryfikacji za pomocą wiadomości SMS

Sprawdź listę krajów i regionów, w których jest obsługiwane konfigurowanie pęku kluczy iCloud za pośrednictwem wiadomości SMS. Następnie wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować pęk kluczy iCloud bez numeru telefonu obsługującego wiadomości SMS.

Jeśli nie możesz skonfigurować pęku kluczy iCloud na nowym urządzeniu

Upewnij się, że na nowym urządzeniu zainstalowano najnowszą wersję systemu iOS lub iPadOS i najnowszą wersję systemu macOS, następnie wykonaj poniższe czynności:

 1. Upewnij się, że masz dobre połączenie z siecią komórkową.
 2. Sprawdź pozostałe urządzenia. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat, postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie, aby zakończyć konfigurowanie pęku kluczy iCloud.
 3. Skontaktuj się ze Wsparciem Apple w celu uzyskania dodatkowej pomocy dotyczącej konfiguracji pęku kluczy iCloud.

Jeśli chcesz zsynchronizować pęk kluczy iCloud z innymi urządzeniami

Upewnij się, że na nowym urządzeniu zainstalowano najnowszą wersję systemu iOS lub iPadOSnajnowszą wersję systemu macOS. Następnie upewnij się, że urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi lub siecią komórkową. Jeśli masz dobre połączenie, włącz pęk kluczy iCloud na urządzeniach, z którymi chcesz go zsynchronizować.

Jeśli chcesz wyświetlić hasła przechowywane w pęku kluczy iCloud

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch z systemem iOS 12 lub nowszym:

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Hasła i konta > Hasła do witryn i aplikacji.
 2. Kiedy zostanie wyświetlony monit, użyj czytnika Face ID lub Touch ID.
 3. Stuknij witrynę internetową, aby wyświetlić hasło.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch z systemem iOS 11:

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Konta i hasła > Hasła do aplikacji i witryn.
 2. Kiedy zostanie wyświetlony monit, użyj czytnika Face ID lub Touch ID.
 3. Stuknij witrynę internetową, aby wyświetlić hasło.

Na komputerze Mac z systemem OS X Mavericks 10.9 lub nowszym:

 1. Wybierz kolejno opcje Safari > Preferencje, a następnie kliknij opcję Hasła.
 2. Wybierz witrynę internetową, aby wyświetlić hasło.
 3. Zaznacz opcję Pokaż hasła dla wybranych witryn u dołu okna.
 4. Wprowadź hasło do komputera Mac.

Jeśli pęk kluczy iCloud jest włączony, ale przeglądarka Safari nie zachowuje lub nie wypełnia automatycznie informacji o kontach i kartach kredytowych

Jeśli przeglądarka Safari nie wypełnia automatycznie nazw kont, haseł lub numerów kart kredytowych albo w ogóle nie monituje o ich zachowanie, sprawdź ustawienia wypełniania i przeglądania prywatnego na urządzeniu.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch z systemem iOS 9 lub nowszym:

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Safari > Wypełnianie.
 2. W przypadku nazw kont i haseł upewnij się, że jest włączona opcja Nazwy i hasła. W przypadku informacji o kartach kredytowych* upewnij się, że jest włączona opcja Karty kredytowe.
 3. Otwórz przeglądarkę Safari. Jeśli pasek nawigacji przeglądarki Safari jest czarny lub ciemny, a nie biały lub jasnoszary, wyłącz przeglądanie prywatne. Gdy ta funkcja jest włączona, przeglądarka Safari nie zachowuje nazw kont ani haseł.

Na komputerze Mac z systemem OS X Mavericks 10.9 lub nowszym:

 1. Wybierz kolejno opcje Safari > Preferencje, a następnie kliknij opcję Wypełnij.
 2. W przypadku nazw kont i haseł upewnij się, że zaznaczono opcję „nazwami użytkowników i hasłami”. W przypadku informacji o kartach kredytowych* upewnij się, że zaznaczono opcję „danymi kart kredytowych”.
 3. Sprawdź, czy funkcja Przeglądanie prywatne jest włączona w systemie Yosemite. Gdy ta funkcja jest włączona, przeglądarka Safari nie zachowuje nazw kont ani haseł.

Nadal potrzebujesz pomocy w zakresie automatycznego wypełniania informacji o karcie kredytowej?

 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij pole karty kredytowej w przeglądarce Safari, a następnie stuknij opcję Wypełnij dane karty kredytowej, która znajduje się nad klawiaturą.
 • Na komputerze Mac kliknij pole karty kredytowej w przeglądarce Safari. Zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o wybranie karty kredytowej z pęku kluczy iCloud.

* Zawsze ręcznie wprowadzaj kod bezpieczeństwa karty. Pęk kluczy iCloud nie przechowuje kodów bezpieczeństwa kart kredytowych.

Jeśli przeglądarka Safari nie zachowuje hasła do jednej ze stron, z których korzystasz

W niektórych witrynach internetowych jest wyświetlany monit, aby nie zachowywać haseł. Przeglądarka Safari nie zachowuje ani nie wpisuje automatycznie nazw kont i haseł w tych witrynach.

Jeśli nie pamiętasz kodu bezpieczeństwa iCloud

Jeśli włączono uwierzytelnianie dwupoziomowe, nie jest potrzebny kod bezpieczeństwa iCloud i nie musisz wykonywać poniższych czynności. Aby sprawdzić, czy włączono uwierzytelnianie dwupoziomowe, stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > Hasło i ochrona na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch. Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, kliknij identyfikator Apple ID, a następnie pozycję iCloud na pasku bocznym. Jeśli używasz systemu macOS Mojave lub starszego, kliknij opcję iCloud, a następnie kliknij pozycję Szczegóły konta.

Jeśli nie włączono uwierzytelniania dwupoziomowego, wyzeruj kod bezpieczeństwa pęku kluczy iCloud lub utwórz nowy kod bezpieczeństwa.

Jeśli otrzymujesz komunikat z informacją, że kod bezpieczeństwa iCloud został wprowadzony zbyt wiele razy

Jeśli nie widzisz swoich danych w pęku kluczy iCloud

Dane z pęku kluczy iCloud mogą być niewidoczne z kilku powodów:

 • Czy odtworzono dane z backupu iCloud i wtedy zniknęły dane pęku kluczy iCloud? Dane pęku kluczy iCloud nie są uwzględniane w backupie iCloud, ponieważ znajdują się już w chmurze. Aby znaleźć dane pęku kluczy iCloud w systemie iOS 10.3 lub nowszym, stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Pęk kluczy, a następnie włącz pęk kluczy iCloud. W systemie iOS 10.2 lub starszym stuknij kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Pęk kluczy i włącz pęk kluczy iCloud.
 • Czy wyłączono pęk kluczy iCloud na wszystkich urządzeniach? W takiej sytuacji pęk kluczy iCloud jest usuwany z chmury. Jeśli wybrano przy tym opcję usunięcia danych pęku kluczy iCloud zachowanych na urządzeniach, pęk kluczy iCloud został usunięty także z tych urządzeń. Konieczne jest ponowne skonfigurowanie pęku kluczy iCloud i dodanie danych. (Firma Apple nie będzie w stanie odtworzyć pęku kluczy iCloud, jeśli go wyłączysz na wszystkich urządzeniach i usuniesz lokalnie ze wszystkich urządzeń).
 • Czy wyzerowano pęk kluczy iCloud na komputerze Mac przy użyciu aplikacji Dostęp do pęku kluczy? W takiej sytuacji system macOS usunął wszystkie dane pęku kluczy iCloud. Spróbuj ponownie skonfigurować pęk kluczy iCloud. Aby ponownie wyzerować pęk kluczy systemu macOS, najpierw tymczasowo wyłącz opcję Pęk kluczy iCloud w preferencjach usługi iCloud.

Jeśli pojawia się monit o zweryfikowanie pęku kluczy iCloud, mimo że nie został on skonfigurowany

Jeśli otrzymujesz wiadomość z kodem weryfikacyjnym dla pęku kluczy iCloud, a pęk nie został skonfigurowany na urządzeniu, skontaktuj się ze Wsparciem Apple w celu uzyskania pomocy.

Data publikacji: