Jeśli pęk kluczy iCloud nie włącza się lub nie synchronizuje

Dowiedz się, co zrobić, jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej pęku kluczy iCloud.

Sprawdź na stronie Stan systemu, czy nie wystąpiły przerwy w działaniu usługi. Następnie upewnij się, że pęk kluczy iCloud jest dostępny w Twoim kraju lub regionie. Nadal potrzebujesz pomocy? Wybierz problem z listy i dowiedz się, co zrobić dalej.

 

Jeśli pęk kluczy iCloud nie włącza się z nowym urządzeniem

Upewnij się, że na nowym urządzeniu zainstalowano najnowszą wersję systemu iOS lub iPadOS i najnowszą wersję systemu macOS, następnie wykonaj poniższe czynności:

 1. Upewnij się, że masz dobre połączenie z siecią komórkową.
 2. Sprawdź pozostałe urządzenia. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat, postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie, aby zakończyć konfigurowanie pęku kluczy iCloud.
 3. Dowiedz się, jak włączyć pęk kluczy iCloud na urządzeniu.
 4. Skontaktuj się ze Wsparciem Apple w celu uzyskania dodatkowej pomocy dotyczącej konfiguracji pęku kluczy iCloud.

Jeśli pęk kluczy iCloud nie synchronizuje się z innymi urządzeniami

Upewnij się, że na nowym urządzeniu zainstalowano najnowszą wersję systemu iOS lub iPadOS lub najnowszą wersję systemu macOS. Następnie upewnij się, że urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi lub siecią komórkową. Jeśli masz dobre połączenie, włącz pęk kluczy iCloud na urządzeniach, z którymi chcesz go zsynchronizować.

Wyświetlanie haseł przechowywanych w pęku kluczy iCloud

Jeśli chcesz wyświetlić hasła przechowywane w pęku kluczy iCloud, postępuj zgodnie z instrukcjami dla używanego urządzenia. 

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch z systemem iOS 14:

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Hasła.
 2. Kiedy zostanie wyświetlony monit, użyj czytnika Face ID lub Touch ID.
 3. Stuknij witrynę internetową, aby wyświetlić hasło.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch z systemem iOS 13 lub starszym:

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Hasła i konta > Hasła do witryn i aplikacji.
 2. Kiedy zostanie wyświetlony monit, użyj czytnika Face ID lub Touch ID.
 3. Stuknij witrynę internetową, aby wyświetlić hasło.

Uzyskaj dodatkową pomoc w znajdowaniu zachowanych haseł na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Na komputerze Mac

 1. Wybierz kolejno opcje Safari > Preferencje, a następnie kliknij opcję Hasła.
 2. Wprowadź hasło do komputera Mac. 
 3. Wybierz witrynę internetową, aby wyświetlić hasło.
 4. Wybierz opcję Szczegóły dla wybranych witryn internetowych w dolnej części okna.
 5. Wprowadź hasło do komputera Mac.

Uzyskaj dodatkową pomoc w znajdowaniu zachowanych haseł na komputerze Mac

Jeśli nie widzisz swoich danych w pęku kluczy iCloud

Dane z pęku kluczy iCloud mogą być niewidoczne z kilku powodów. Jeśli żaden z nich nie ma zastosowania w Twoim przypadku, skontaktuj się ze Wsparciem Apple

Czy odtworzono dane z backupu iCloud i wtedy zniknęły dane pęku kluczy iCloud?

Dane pęku kluczy iCloud nie są uwzględniane w backupie iCloud, ponieważ znajdują się już w chmurze. Aby przywrócić dane pęku kluczy iCloud, włącz pęk kluczy iCloud

Czy wyłączono pęk kluczy iCloud na wszystkich urządzeniach?

W takiej sytuacji pęk kluczy iCloud jest usuwany z chmury. Jeśli wybrano przy tym opcję usunięcia danych pęku kluczy iCloud zachowanych na urządzeniach, pęk kluczy iCloud został usunięty także z tych urządzeń. Musisz skonfigurować pęk kluczy iCloud i ponownie dodać dane.

Apple nie będzie w stanie odtworzyć pęku kluczy iCloud, jeśli go wyłączysz na wszystkich urządzeniach i usuniesz lokalnie ze wszystkich urządzeń.

Czy wyzerowano pęk kluczy iCloud na komputerze Mac przy użyciu aplikacji Dostęp do pęku kluczy?

W takiej sytuacji system macOS usunął wszystkie dane pęku kluczy iCloud. Aby ponownie wyzerować pęk kluczy komputera Mac, tymczasowo wyłącz pęk kluczy iCloud w preferencjach iCloud, a następnie skonfiguruj pęk kluczy iCloud.

Jeśli pęk kluczy iCloud jest włączony, ale przeglądarka Safari nie zachowuje lub nie wypełnia automatycznie informacji o kontach i kartach kredytowych

Jeśli przeglądarka Safari nie wypełnia automatycznie nazw kont, haseł lub numerów kart kredytowych albo w ogóle nie monituje o ich zachowanie, sprawdź ustawienia wypełniania i przeglądania prywatnego na urządzeniu.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. W przypadku nazw kont i haseł w systemie iOS 14 wybierz kolejno opcje Ustawienia > Hasła > Automatyczne wypełnianie haseł i sprawdź, czy opcja Automatyczne wypełnianie haseł jest włączona. W systemie iOS 13 lub starszym wybierz kolejno opcje Ustawienia > Hasła i konta. 
 2. W przypadku informacji o kartach kredytowych* wybierz kolejno opcje Ustawienia > Safari > Wypełnianie, a następnie sprawdź, czy opcja Karty kredytowe jest włączona.
 3. Otwórz przeglądarkę Safari. Jeśli pasek nawigacji przeglądarki Safari jest czarny lub ciemny, a nie biały lub jasnoszary, wyłącz przeglądanie prywatne. Gdy ta funkcja jest włączona, przeglądarka Safari nie zachowuje nazw kont ani haseł. 

Nadal potrzebujesz pomocy w zakresie automatycznego wypełniania informacji o karcie kredytowej? Stuknij pole karty kredytowej w przeglądarce Safari, a następnie stuknij opcję Wypełnij dane karty kred., która znajduje się nad klawiaturą.

Na komputerze Mac

 1. Wybierz kolejno opcje Safari > Preferencje, a następnie kliknij opcję Wypełnij.
 2. W przypadku nazw kont i haseł upewnij się, że zaznaczono opcję „nazwami użytkowników i hasłami”. W przypadku informacji o kartach kredytowych* upewnij się, że zaznaczono opcję „danymi kart kredytowych”.
 3. Sprawdź, czy przeglądanie prywatne jest włączone. Gdy ta funkcja jest włączona, przeglądarka Safari nie zachowuje nazw kont ani haseł.

Nadal potrzebujesz pomocy w zakresie automatycznego wypełniania informacji o karcie kredytowej? Kliknij pole karty kredytowej w przeglądarce Safari. Zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o wybranie karty kredytowej z pęku kluczy iCloud.

* Zawsze ręcznie wprowadzaj kod bezpieczeństwa karty. Pęk kluczy iCloud nie przechowuje kodów bezpieczeństwa kart kredytowych.

Jeśli przeglądarka Safari nie zachowuje hasła do jednej ze stron, z których korzystasz

W niektórych witrynach internetowych jest wyświetlany monit, aby nie zachowywać haseł. Przeglądarka Safari nie zachowuje ani nie wpisuje automatycznie nazw kont i haseł w tych witrynach.

Jeśli nie otrzymujesz wiadomości SMS z kodem weryfikacyjnym

Jeśli korzystasz z uwierzytelniania dwupoziomowego, nie musisz wykonywać poniższych czynności, ponieważ nie masz oddzielnego numeru do weryfikacji SMS dla pęku kluczy iCloud. Upewnij się, że korzystasz z uwierzytelniania dwupoziomowego, a następnie sprawdź, czy numer telefonu powiązany z Twoim kontem jest prawidłowy.

Sprawdź, czy korzystasz z uwierzytelniania dwupoziomowego

 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko], a następnie stuknij pozycję Hasło i ochrona. 
 • Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe. W systemie macOS Catalina lub nowszym kliknij opcję Apple ID, a następnie kliknij pozycję Hasło i ochrona na pasku bocznym. W systemie macOS Mojave lub starszym kliknij opcję iCloud, a następnie pozycję Szczegóły konta. 

Sprawdź lub zaktualizuj numer telefonu

Jeśli uwierzytelnianie dwupoziomowe jest wyłączone, wykonaj następujące czynności, aby sprawdzić, czy numer telefonu jest prawidłowy, lub zaktualizuj go.

 1. Upewnij się, że masz dobre połączenie z siecią komórkową na telefonie.
 2. Upewnij się, że możesz odbierać wiadomości SMS pod swoim numerem telefonu. W tym celu poproś kogoś o wysłanie do Ciebie wiadomości tekstowej.
 3. Upewnij się, że do Twojego konta jest przypisany właściwy numer telefonu. W tym celu:
  • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Pęk kluczy > Zaawansowane.
  • Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Apple ID. Kliknij opcję iCloud na pasku bocznym i wybierz pozycję Pęk kluczy. Jeśli używasz systemu macOS Mojave lub starszego, kliknij opcję iCloud, a następnie kliknij Opcje obok pozycji Pęk kluczy. 
 4. Upewnij się, że numer telefonu w obszarze Numer weryfikacji jest poprawny.

Jeśli nie możesz zmienić numeru weryfikacji SMS dla pęku kluczy iCloud

 1. Jeśli masz urządzenie, na którym pęk kluczy iCloud został włączony, wykonaj najpierw poniższe czynności, aby zmienić kod bezpieczeństwa iCloud:
  • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Pęk kluczy > Zaawansowane i stuknij polecenie Zmień kod bezpieczeństwa.
  • Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, kliknij opcję Apple ID, a następnie pozycję iCloud na pasku bocznym. Wybierz opcję Pęk kluczy. Jeśli używasz systemu macOS Mojave lub starszego, kliknij opcję iCloud, a następnie kliknij pozycję Opcje obok opcji Pęk kluczy. Wybierz opcję Zmień kod bezpieczeństwa.
 2. Po zmianie kodu bezpieczeństwa iCloud spróbuj ponownie zmienić numer do weryfikacji SMS.
 3. Jeśli nadal nie możesz zmienić numeru do weryfikacji SMS lub nie możesz uzyskać dostępu do urządzenia, na którym jest włączony pęk kluczy iCloud, skontaktuj się ze Wsparciem Apple i poproś o pomoc w skonfigurowaniu pęku kluczy iCloud. (Konieczna będzie weryfikacja Twojej tożsamości).

Jeśli potrzebujesz pomocy z kodem bezpieczeństwa iCloud

Jeśli nie pamiętasz kodu bezpieczeństwa iCloud lub wyświetla się komunikat informujący, że kod bezpieczeństwa iCloud został wprowadzony zbyt wiele razy, wyzeruj kod bezpieczeństwa pęku kluczy iCloud lub utwórz nowy kod bezpieczeństwa. Jeśli konto jest chronione uwierzytelnianiem dwupoziomowym, nie potrzebujesz kodu bezpieczeństwa iCloud. 

Data publikacji: