Konfigurowanie pęku kluczy iCloud

Dzięki pękowi kluczy iCloud hasła i inne informacje związane z bezpieczeństwem są synchronizowane na wszystkich urządzeniach.

Pęk kluczy iCloud zapamiętuje różne rzeczy za Ciebie. Automatycznie uzupełnia informacje (takie jak nazwy użytkownika i hasła przeglądarki Safari, karty kredytowe, hasła sieci Wi-Fi oraz dane logowania do platform społecznościowych) na każdym zatwierdzonym urządzeniu. Można też używać pęku kluczy iCloud do sprawdzania zapisanych haseł.

Pierwsze kroki z pękiem kluczy iCloud

Aby korzystać z pęku kluczy iCloud, musisz używać systemu iOS 7.0.3 lub nowszego na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch oraz systemu OS X Mavericks 10.9 lub nowszego na komputerze Mac. Poznaj dostępność według krajów i regionów.

Gdy uaktualnisz urządzenie do najnowszej wersji systemu iOS lub iPadOS, Asystent ustawień poprosi o skonfigurowanie pęku kluczy iCloud.


Telefon iPhone z włączonym pękiem kluczy iCloud

Włączanie pęku kluczy iCloud na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Stuknij opcję Ustawienia, stuknij [Twoje imię i nazwisko], a następnie wybierz opcję iCloud.
 2. Stuknij pozycję Pęk kluczy.
 3. Przesuń palcem, aby włączyć pęk kluczy iCloud.

Włączanie pęku kluczy iCloud na komputerze Mac

 1. Wybierz kolejno menu Apple > Preferencje systemowe. 
 2. W systemie macOS Catalina kliknij identyfikator Apple ID, a następnie kliknij opcję iCloud na pasku bocznym. W systemie macOS Mojave lub starszym kliknij opcję iCloud.
 3. Wybierz opcję Pęk kluczy.

Jeśli po wykonaniu tych czynności nie możesz włączyć pęku kluczy iCloud, możliwe, że nie używasz uwierzytelniania dwupoziomowego. Zamiast tego spróbuj wykonać następujące czynności:

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch: 

 1. Wybierz opcję Ustawienia, stuknij [Twoje imię i nazwisko], a następnie stuknij pozycję iCloud.
 2. Stuknij pozycję Pęk kluczy i przesuń, aby go włączyć*.
 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Na komputerze Mac:

 1. Wybierz menu Apple  i wybierz opcję Preferencje systemowe.
 2. W systemie macOS Catalina kliknij identyfikator Apple ID, a następnie kliknij opcję iCloud na pasku bocznym. W systemie macOS Mojave lub starszym kliknij opcję iCloud.
 3. Wybierz opcję Pęk kluczy*.

Możesz zobaczyć monit o utworzenie kodu bezpieczeństwa iCloud. Jest to sześciocyfrowy, złożony kod alfanumeryczny lub wygenerowany losowo. Za jego pomocą możesz autoryzować dodatkowe urządzenia oraz weryfikować swoją tożsamość. Jeśli zapomnisz kod, może być możliwe jego zresetowanie.

*Jeśli uwierzytelnianie dwupoziomowe nie jest skonfigurowane na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch z systemem iOS 13 albo na komputerze Mac z systemem macOS Catalina, wyświetlany jest monit o uaktualnienie do uwierzytelniania dwupoziomowego.

Wyświetlanie haseł zapisanych w pęku kluczy iCloud

  

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch z systemem iOS 11 lub nowszym

 1. Stuknij opcję Ustawienia, wybierz opcję Hasła i konta bądź Konta i hasła, a następnie stuknij opcję Hasła do witryn i aplikacji bądź Hasła do aplikacji i witryn.
 2. Po wyświetleniu monitu użyj funkcji Face ID lub Touch ID.
 3. Stuknij witrynę, aby zobaczyć hasło.

Aby usunąć hasło, stuknij opcję Edytuj. Następnie wybierz witrynę i stuknij opcję Usuń.

Na komputerze Mac z systemem OS X Mavericks 10.9 lub nowszym

 1. Otwórz przeglądarkę Safari. W menu Safari wybierz opcję Preferencje i kliknij opcję Hasła.
 2. Wprowadź hasło do swojego konta użytkownika.
 3. Wybierz witrynę, aby zobaczyć hasło. Dodawać i usuwać hasła możesz też z poziomu pęku kluczy iCloud. Aby zmienić hasło, wybierz witrynę, kliknij opcję Szczegóły, zmień hasło i kliknij opcję Gotowe.

Często zadawane pytania

Odpowiedzi na niektóre najczęściej zadawane pytania dotyczące pęku kluczy iCloud.

Jakie informacje przechowuje pęk kluczy iCloud?

Pęk kluczy iCloud przechowuje numery i daty ważności kart kredytowych (bez przechowywania i autouzupełniania kodów bezpieczeństwa), hasła i nazwy użytkownika, hasła sieci Wi-Fi, konta internetowe i nie tylko. Deweloperzy mogą dodawać do swoich aplikacji obsługę pęku kluczy. Aplikacja musi znajdować się na urządzeniu korzystającym z systemu iOS 7.0.3 lub nowszego albo OS X Mavericks 10.9 lub nowszego.

W jaki sposób pęk kluczy iCloud chroni moje informacje?

Usługa iCloud zabezpiecza informacje za pomocą szyfrowania kompleksowego, zapewniającego najwyższy poziom bezpieczeństwa danych. Dane są zabezpieczone przy użyciu klucza tworzonego na podstawie informacji unikatowych dla Twojego urządzenia oraz kodu urządzenia znanego tylko Tobie. Nikt inny nie może odczytać tych danych, ani uzyskać do nich dostępu, zarówno podczas transferu, jak i przechowywania na dysku. Więcej informacji.

Co się stanie, jeśli wyłączę pęk kluczy iCloud na urządzeniu?

Podczas wyłączania pęku kluczy iCloud na urządzeniu trzeba zdecydować, czy hasła i dane kart kredytowych zachowane na tym urządzeniu mają zostać utrzymane, czy usunięte. Jeśli chcesz zachować te informacje, nie zostaną one usunięte ani uaktualnione, gdy wprowadzisz zmiany na innym urządzeniu.

Czy mogę tak skonfigurować pęk kluczy iCloud, aby moje informacje nie były archiwizowane w usłudze iCloud?

Tak*. Podczas konfigurowania pęku kluczy iCloud możesz pominąć etap tworzenia kodu bezpieczeństwa iCloud. Dane pęku kluczy będą wówczas przechowywane lokalnie na urządzeniu i uaktualniane tylko na zatwierdzonych urządzeniach. Jeśli nie utworzysz kodu bezpieczeństwa iCloud, Apple nie będzie w stanie Ci pomóc w odzyskaniu pęku kluczy iCloud.

* Nie ma to zastosowania, jeśli masz uwierzytelnianie dwupoziomowe na swoim koncie.

Czy firma Apple może odzyskać mój kod bezpieczeństwa iCloud?

Nie. Jeśli zbyt wiele razy wprowadzisz nieprawidłowy kod bezpieczeństwa iCloud, stracisz możliwość korzystania z danego pęku kluczy iCloud. Możesz skontaktować się ze Wsparciem Apple, aby zweryfikować swoją tożsamość i spróbować ponownie. Jeśli wprowadzisz nieprawidłowe dane zbyt wiele razy, Twój pęk kluczy zostanie usunięty z serwerów Apple i będzie trzeba skonfigurować go ponownie.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: