Często zadawane pytania dotyczące pęku kluczy iCloud

Dowiedz się więcej o pęku kluczy iCloud.

Co to jest pęk kluczy iCloud?

Pęk kluczy iCloud zapewnia aktualność nazw użytkownika i haseł stosowanych w przeglądarce Safari, informacji dotyczących kart kredytowych oraz sieci Wi-Fi na wszystkich Twoich zatwierdzonych urządzeniach korzystających z systemu iOS 7.0.3 lub nowszego albo OS X Mavericks 10.9 lub nowszego.

Pęk kluczy iCloud może dbać także o aktualność kont używanych w aplikacjach Mail, Kontakty, Kalendarz i Wiadomości na wszystkich Twoich komputerach Mac. Jeśli zalogujesz się na koncie Facebook, Twitter, LinkedIn lub dowolnym innym koncie internetowym, usługa iCloud automatycznie doda nazwy użytkowników i hasła do wszystkich Twoich urządzeń.

Poznaj dostępność pęku kluczy iCloud według krajów i regionów.

W jaki sposób pęk kluczy iCloud chroni moje informacje?

Pęk kluczy iCloud zapewnia aktualność zachowanych haseł i informacji dotyczących kart kredytowych tylko na urządzeniach, które zostały przez Ciebie zatwierdzone. Gdy włączysz pęk kluczy iCloud na dodatkowym urządzeniu, na pozostałych urządzeniach korzystających z pęku kluczy iCloud pojawi się powiadomienie z prośbą o zatwierdzenie dodatkowego urządzenia. Kiedy zatwierdzisz dodatkowe urządzenie, pęk kluczy iCloud automatycznie rozpocznie uaktualnianie odpowiednich danych na tym urządzeniu.

Pęk kluczy iCloud jest chroniony za pomocą standardowych w branży technik szyfrowania na wszystkich urządzeniach — zarówno w trybie przenośnym, jak i w chmurze.

Jeśli korzystasz z uwierzytelniania dwupoziomowego, urządzenie jest uznawane za zaufane po zalogowaniu. W większości przypadków nie musisz dodatkowo zatwierdzać urządzenia, aby włączyć pęk kluczy iCloud. W zależności od konfiguracji konta i urządzenia może być konieczne wprowadzenie kodu bezpieczeństwa iCloud, wprowadzenie kodu używanego do odblokowywania jednego z pozostałych urządzeń lub dokonanie zatwierdzenia z innego urządzenia.

Jak skonfigurować pęk kluczy iCloud?

Gdy uaktualnisz telefon iPhone, iPada lub iPoda touch do najnowszej wersji systemu iOS, Asystent ustawień poprosi o skonfigurowanie pęku kluczy iCloud. Jeśli ten krok został pominięty i chcesz teraz skonfigurować pęk kluczy iCloud, wykonaj następujące czynności:

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch z systemem iOS 10.3 lub nowszym:

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud.
  •     Jeśli używasz systemu iOS 10.2 lub starszego, stuknij kolejno opcje Ustawienia > iCloud.
 2. Stuknij opcję Pęk kluczy i przesunięciem włącz funkcję Pęk kluczy iCloud.
 3. Wprowadź hasło konta Apple ID.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Na komputerze Mac z systemem OS X Mavericks 10.9 lub nowszym:

 1. Wybierz kolejno opcje Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję iCloud.
 2. Wybierz opcję Pęk kluczy. Jeśli chcesz, możesz ustawić hasło wymagane do odblokowania ekranu po uśpieniu komputera lub po wyświetleniu wygaszacza ekranu.
 3. Wprowadź swój identyfikator Apple ID oraz hasło.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Skonfiguruj pęk kluczy iCloud na każdym urządzeniu, które chcesz dodać. Gdy włączysz pęk kluczy iCloud na dodatkowym urządzeniu, na pozostałych urządzeniach korzystających z pęku kluczy iCloud pojawi się powiadomienie z prośbą o zatwierdzenie dodatkowego urządzenia. Kiedy zatwierdzisz dodatkowe urządzenie, pęk kluczy iCloud automatycznie rozpocznie uaktualnianie odpowiednich danych na tym urządzeniu.

Jeśli masz włączone uwierzytelnianie dwupoziomowe i korzystasz z pęku kluczy iCloud, musisz używać systemu iOS 9 lub nowszego na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch oraz systemu OS X El Capitan lub nowszego na komputerze Mac. Jeśli korzystasz z uwierzytelniania dwupoziomowego, możesz włączyć pęk kluczy iCloud bez zatwierdzania urządzenia na innym urządzeniu.

Co to jest kod bezpieczeństwa iCloud?

Podczas konfigurowania pęku kluczy iCloud możesz utworzyć kod bezpieczeństwa iCloud. Może to być kod sześciocyfrowy, złożony kod alfanumeryczny lub wygenerowany przez nas kod losowy. Kod bezpieczeństwa iCloud służy do autoryzowania dodatkowych urządzeń, które mają korzystać z danego pęku kluczy iCloud. Umożliwia Ci także weryfikowanie Twojej tożsamości podczas wykonywania innych czynności dotyczących pęku kluczy iCloud, takich jak odzyskiwanie pęku kluczy iCloud w przypadku utraty wszystkich urządzeń.

Jak skonfigurować pęk kluczy iCloud na nowym urządzeniu bez innego urządzenia, które umożliwiłoby zatwierdzenie nowego urządzenia?

Jeśli nie masz dostępu do żadnego z innych urządzeń korzystających z pęku kluczy iCloud, nadal możesz skonfigurować pęk kluczy iCloud na innym urządzeniu, o ile masz następujące rzeczy:

 • Kod bezpieczeństwa iCloud
 • Urządzenie korzystające z numeru telefonu zapewniającego obsługę wiadomości SMS podanego podczas pierwszej konfiguracji pęku kluczy iCloud. Kod weryfikacyjny jest wysyłany w wiadomości SMS na ten numer telefonu. Jeśli nie masz dostępu do tego numeru, skontaktuj się ze Wsparciem Apple, aby zweryfikować swoją tożsamość i ukończyć konfigurację na nowym urządzeniu.

Gdy zakończysz konfigurację, pęk kluczy iCloud zostanie przekazany metodą push z chmury do nowego urządzenia.

Jeśli korzystasz z uwierzytelniania dwupoziomowego na koncie Apple ID, wprowadź hasło i sześciocyfrowy kod weryfikacyjny wyświetlany automatycznie na zaufanych urządzeniach w celu autoryzacji nowego urządzenia. Następnie włącz pęk kluczy iCloud.

Czy firma Apple może odzyskać mój kod bezpieczeństwa iCloud?

Nie. Jeśli zbyt wiele razy wprowadzisz nieprawidłowy kod bezpieczeństwa iCloud, stracisz możliwość korzystania z danego pęku kluczy iCloud. Możesz skontaktować się ze Wsparciem Apple, aby zweryfikować swoją tożsamość i spróbować ponownie wprowadzić swój kod bezpieczeństwa iCloud. Jeśli wprowadzisz nieprawidłowe dane zbyt wiele razy, Twój pęk kluczy iCloud zostanie usunięty z serwerów firmy Apple i będzie trzeba ponownie skonfigurować pęk kluczy iCloud.

Czy mogę tak skonfigurować pęk kluczy iCloud, aby moje informacje nie były archiwizowane w usłudze iCloud?

Tak. Podczas konfigurowania pęku kluczy iCloud możesz pominąć etap tworzenia kodu bezpieczeństwa iCloud. Dane pęku kluczy będą wówczas przechowywane lokalnie na urządzeniu i uaktualniane tylko na zatwierdzonych urządzeniach.

Jeśli nie utworzysz kodu bezpieczeństwa iCloud, firma Apple nie będzie w stanie Ci pomóc w odzyskaniu pęku kluczy iCloud.

Aby skonfigurować pęk kluczy iCloud bez tworzenia kodu bezpieczeństwa iCloud:

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud i stuknij opcję Pęk kluczy. Jeśli używasz systemu iOS 10.2 lub starszego, wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud i stuknij opcję Pęk kluczy.
 2. Wprowadź hasło konta Apple ID.
 3. Po wyświetleniu pytania, czy chcesz używać kodu urządzenia jako kodu bezpieczeństwa iCloud, stuknij opcję Utwórz inny kod.
 4. Stuknij pozycję Opcje zaawansowane, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
  • Uzyskaj losowy kod bezpieczeństwa.
  • Nie twórz kodu bezpieczeństwa. Wybranie opcji nietworzenia kodu bezpieczeństwa iCloud oznacza, że pęk kluczy iCloud będzie przechowywany tylko lokalnie na urządzeniu, a nie na serwerach Apple, i uaktualniany jedynie na zatwierdzonych urządzeniach.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji pęku kluczy iCloud.

Na komputerze Mac z systemem OS X Mavericks 10.9 lub nowszym:

 1. Wybierz kolejno opcje Apple () > Preferencje systemowe.
 2. Kliknij opcję iCloud, a następnie wybierz opcję Pęk kluczy.
 3. Wprowadź hasło konta Apple ID.
 4. Kliknij opcję Zaawansowane, a następnie wybierz jedną z dwóch następujących opcji:
  • Uzyskaj losowy kod bezpieczeństwa. 
  • Nie twórz kodu bezpieczeństwa. Wybranie opcji nietworzenia kodu bezpieczeństwa iCloud oznacza, że pęk kluczy iCloud będzie przechowywany tylko lokalnie na komputerze Mac, a nie na serwerach Apple, i uaktualniany jedynie na zatwierdzonych urządzeniach.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji pęku kluczy iCloud.

Co się stanie, jeśli wyłączę pęk kluczy iCloud na urządzeniu?

W przypadku wyłączania pęku kluczy iCloud na urządzeniu trzeba zdecydować, czy hasła i dane kart kredytowych zachowane na tym urządzeniu mają zostać utrzymane, czy usunięte. Jeśli dane zostaną utrzymane, nie są usuwane ani uaktualniane po wprowadzeniu zmian na innych urządzeniach.

Jakie informacje o kartach kredytowych są przechowywane w pęku kluczy iCloud?

W pęku kluczy iCloud są przechowywane numery i daty ważności kart kredytowych. Nie przechowuje natomiast ani automatycznie nie uzupełnia kodu bezpieczeństwa karty kredytowej.

Czy moje obecnie zachowane hasła, sieci Wi-Fi oraz konta internetowe są uwzględnione w pęku kluczy iCloud?

Tak. Po włączeniu pęku kluczy iCloud wszelkie zachowane wcześniej nazwy użytkownika, hasła, sieci Wi-Fi oraz konta internetowe zostają automatycznie uwzględnione w pęku kluczy iCloud.

Czy pęk kluczy iCloud obsługuje aplikacje innych firm?

Tak. Deweloperzy oprogramowania mogą uaktualnić swoje aplikacje, aby obsługiwały pęk kluczy iCloud. Hasła zachowane w tych aplikacjach są uaktualniane na wszystkich urządzeniach z tą aplikacją i systemem iOS 7.0.3 lub nowszym albo OS X Mavericks 10.9 lub nowszym.

Czy mogę usunąć mój pęk kluczy iCloud z serwerów firmy Apple?

Tak. Wykonaj poniższe czynności na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac używającym pęku kluczy iCloud:

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch z systemem iOS 10.3 lub nowszym:

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud.
  •     Jeśli używasz systemu iOS 10.2 lub starszego, stuknij kolejno opcje Ustawienia > iCloud.
 2. Stuknij kolejno opcje Pęk kluczy > Zaawansowane.
 3. Wyłącz opcję „Zarejestruj (kod bezp.)”.
 4. Wyłącz pęk kluczy iCloud na każdym urządzeniu korzystającym z tej funkcji.

Na komputerze Mac z systemem OS X Mavericks 10.9 lub nowszym:

 1. Wybierz menu Apple () > Preferencje systemowe. Kliknij opcję iCloud, a następnie kliknij opcję Szczegóły konta.
 2. Usuń zaznaczenie opcji Pozwól na zatwierdzanie przy użyciu kodu bezpieczeństwa.
 3. Wyłącz pęk kluczy iCloud na każdym urządzeniu korzystającym z tej funkcji.

Gdy wykonasz te czynności, dane pęku kluczy będą nadal dostępne lokalnie na urządzeniach, ale zmiany wprowadzone w danych pęku kluczy nie będą przekazywane metodą push na inne urządzenia ani do chmury, chyba że z powrotem włączysz pęk kluczy iCloud. Jeśli chcesz, aby dane pęku kluczy były przekazywane na inne urządzenia, ale nie do chmury, włącz pęk kluczy iCloud na każdym urządzeniu, pomijając etap tworzenia kodu bezpieczeństwa iCloud.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: