Włączanie i wyłączanie przeglądania prywatnego na urządzeniach iPhone, iPad lub iPod touch

Podczas przeglądania prywatnego możesz odwiedzać witryny bez tworzenia historii wyszukiwania w przeglądarce Safari.

Przeglądanie prywatne zapewnia ochronę informacji prywatnych i blokuje monitorowanie trendów wyszukiwania przez niektóre witryny. Przeglądarka Safari nie będzie zachowywała historii odwiedzonych stron, historii wyszukiwania ani danych wypełnianych automatycznie w formularzach.

Włączanie przeglądania prywatnego

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch otwórz przeglądarkę Safari i stuknij  . Stuknij opcję Prywatne, a następnie opcję Gotowe. 

Wyłączanie przeglądania prywatnego

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch otwórz przeglądarkę Safari i stuknij  . Stuknij opcję Prywatne, a następnie opcję Gotowe.

Przy włączonej funkcji przeglądania prywatnego schemat kolorów przeglądarki Safari zmienia się z białego lub szarego na czarny lub ciemny.

Data publikacji: