Włączanie i wyłączanie przeglądania prywatnego na telefonie iPhone lub iPodzie touch

Podczas przeglądania prywatnego możesz odwiedzać witryny bez tworzenia historii wyszukiwania w przeglądarce Safari.

Przeglądanie prywatne zapewnia ochronę informacji prywatnych i blokuje monitorowanie trendów wyszukiwania przez niektóre witryny. Przeglądarka Safari nie będzie zachowywała historii odwiedzonych stron, historii wyszukiwania ani danych wypełnianych automatycznie w formularzach.

Jak włączyć przeglądanie prywatne

  1. Otwórz przeglądarkę Safari na telefonie iPhone lub iPodzie touch.
  2. Stuknij przycisk nowej strony 
  3. Stuknij opcję Prywatne, a następnie opcję Gotowe.

Przy włączonej funkcji przeglądania prywatnego schemat kolorów przeglądarki Safari zmienia się z białego lub szarego na czarny lub ciemny.

Jak wyłączyć przeglądanie prywatne

  1. Otwórz przeglądarkę Safari na telefonie iPhone lub iPodzie touch.
  2. Stuknij przycisk nowej strony .
  3. Stuknij opcję Prywatne, a następnie opcję Gotowe.

Więcej informacji

Data publikacji: