Boot Camp: po rozruchu komputera podczas instalacji systemu Windows jest wyświetlany czarny ekran z migającym kursorem

Po rozruchu komputera podczas instalacji systemu Windows może zostać wyświetlony czarny ekran z migającym kursorem. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli system Windows jest instalowany za pomocą optycznego napędu USB lub napędu USB typu flash, a do komputera jest także podłączone inne urządzenie USB.

Jeśli system Windows jest instalowany za pomocą optycznego napędu USB lub napędu typu flash, należy odłączyć od komputera wszystkie urządzenia USB poza nośnikiem instalacyjnym systemu Windows, klawiaturą i myszą.

Jeśli napotkasz ten problem, wykonaj następujące czynności:

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć komputer.
  2. Wyjmij wszystkie urządzenia USB poza nośnikiem instalacyjnym systemu Windows, klawiaturą i myszą.
  3. Włącz ponownie komputer, po czym niezwłocznie naciśnij i przytrzymaj klawisz Opcja, aż zostanie wyświetlony ekran umożliwiający wybranie napędu startowego.
  4. Wybierz nośnik instalacyjny systemu Windows, aby rozpocząć proces instalowania systemu Windows.

Więcej informacji

W przypadku MacBooka Pro (13-calowego, koniec 2012 r.) i MacBooka Air (połowa 2013 r.) wymagane są dodatkowe czynności umożliwiające pomyślne zainstalowanie systemu Windows 8. Szczegółowe informacje zawiera ten artykuł.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: