Jeśli telefon iPhone, iPad lub iPod nie może połączyć się z samochodem lub nie działa w samochodzie

Dowiedz się, co zrobić, jeśli masz problemy z połączeniem urządzenia z samochodowym zestawem stereo.

Łączenie za pomocą funkcji CarPlay

Funkcja CarPlay, dostępna w niektórych modelach samochodów, umożliwia lepsze i bezpieczniejsze korzystanie z telefonu iPhone w samochodzie. Funkcja CarPlay przenosi czynności, które chcesz wykonać na telefonie iPhone podczas prowadzenia pojazdu i umieszcza je bezpośrednio na wbudowanym wyświetlaczu samochodu.

Jeśli Twój samochód obsługuje funkcję CarPlay przez port USB, podłącz telefon iPhone do portu USB w samochodzie lub w zestawie stereo. Port USB może być oznaczony ikoną CarPlay lub ikoną smartfonu.

Jeśli Twój samochód obsługuje funkcję CarPlay w sposób bezprzewodowy, naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania głosowego na kierownicy, aby skonfigurować funkcję CarPlay. Możesz również upewnić się, że samochód znajduje się w trybie parowania bezprzewodowego lub Bluetooth. Następnie na telefonie iPhone wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > CarPlay > Dostępne samochody i wybierz swój samochód. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi samochodu.

Dowiedz się więcej o funkcji CarPlay lub jak skonfigurować i używać funkcji CarPlay.

Łączenie za pomocą funkcji Bluetooth

 1. Ponownie uruchom urządzenie.
 2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth i wyłącz funkcję Bluetooth. Poczekaj 5 sekund, a następnie ponownie włącz funkcję Bluetooth.
 3. W instrukcji obsługi samochodowego zestawu stereo sprawdź procedurę zestawiania w parę z urządzeniem Bluetooth. W przypadku większości samochodów konfigurację telefonu należy przeprowadzić na wyświetlaczu samochodu. 
 4. Jeśli do samochodowego zestawu stereo podłączono wiele telefonów, spróbuj zmienić nazwę urządzenia: wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > To urządzenie > Nazwa i wprowadź nową nazwę. Następnie ponownie spróbuj się połączyć.
 5. Uaktualnij urządzenie.
 6. Zainstaluj uaktualnienia oprogramowania sprzętowego samochodowego zestawu stereo.
 7. Jeśli nadal nie możesz nawiązać połączenia, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Łączenie za pomocą przewodu USB

 1. Ponownie uruchom urządzenie oraz samochód.
 2. Upewnij się, że urządzenie jest odblokowane i wyświetla ekran początkowy.
 3. Jeśli jest taka możliwość, użyj innego przewodu lub portu USB. Sprawdź, jak połączyć urządzenie Apple w instrukcji obsługi samochodu.
 4. Sprawdź port ładowania, czy nie jest zabrudzony lub uszkodzony. Upewnij się, że przewód do ładowania jest całkowicie wsunięty do portu.
 5. Uaktualnij urządzenie.
 6. Zainstaluj uaktualnienia oprogramowania sprzętowego samochodowego zestawu stereo.
 7. Spróbuj odtworzyć dźwięk za pomocą innej aplikacji. Jeśli nie możesz odtworzyć dźwięku za pomocą aplikacji innej firmy, poproś o pomoc dewelopera aplikacji. Jeśli nie możesz odtworzyć dźwięku za pomocą aplikacji Apple, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: