Jak połączyć telefon iPhone, iPada lub iPoda touch z samochodem

Dowiedz się, jak połączyć urządzenie z samochodowym zestawem stereo.

Łączenie za pomocą funkcji CarPlay

Funkcja CarPlay, dostępna w niektórych modelach samochodów, umożliwia lepsze i bezpieczniejsze korzystanie z telefonu iPhone w samochodzie. Funkcja CarPlay przenosi czynności, które chcesz wykonać na telefonie iPhone podczas prowadzenia pojazdu i umieszcza je bezpośrednio na wbudowanym wyświetlaczu samochodu. 

Najpierw upewnij się, że w danym kraju lub regionie jest obsługiwana funkcja CarPlay oraz że Twój samochód obsługuje funkcję CarPlay.

Jeśli samochód obsługuje funkcję CarPlay przez port USB, podłącz telefon iPhone do portu USB w samochodzie lub w zestawie stereo. Port USB może być oznaczony ikoną CarPlay lub ikoną smartfonu.

Jeśli samochód obsługuje funkcję CarPlay w sposób bezprzewodowy, naciśnij i przytrzymaj przycisk polecenia głosowego na kierownicy, aby skonfigurować funkcję CarPlay. Możesz również upewnić się, że samochód znajduje się w trybie parowania bezprzewodowego lub Bluetooth. Następnie na telefonie iPhone wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > CarPlay > Dostępne samochody i wybierz swój samochód. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji dołączonej do samochodu.

Dowiedz się więcej o funkcji CarPlay lub jak skonfigurować i używać funkcji CarPlay.

iPad i iPod touch nie obsługują funkcji CarPlay.

Łączenie za pomocą funkcji Bluetooth

 1. Ponownie uruchom urządzenie.
 2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth i wyłącz funkcję Bluetooth. Poczekaj około 5 sekund, a następnie ponownie włącz funkcję Bluetooth.
 3. Więcej informacji na temat łączenia w parę z urządzeniem Bluetooth znajdziesz w instrukcji dołączonej do samochodu. W przypadku większości samochodów konfigurację telefonu należy przeprowadzić na wyświetlaczu samochodu. 
 4. Jeśli do samochodowego zestawu stereo podłączono wiele telefonów, spróbuj zmienić nazwę urządzenia: wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > To urządzenie > Nazwa i wprowadź nową nazwę. Następnie ponownie spróbuj się połączyć.
 5. Uaktualnij urządzenie.
 6. Upewnij się, że zestaw stereo używa najnowszego oprogramowania sprzętowego od producenta samochodu. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi samochodu.

Jeśli nadal nie możesz nawiązać połączenia, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Łączenie za pomocą przewodu USB

 1. Ponownie uruchom urządzenie oraz samochód.
 2. Upewnij się, że urządzenie jest odblokowane i wyświetla ekran początkowy.
 3. Jeśli jest taka możliwość, użyj innego przewodu lub portu USB. Więcej informacji na temat podłączania urządzenia Apple znajdziesz w instrukcji dołączonej do samochodu.
 4. Sprawdź port ładowania, czy nie jest zabrudzony lub uszkodzony. Upewnij się, że przewód do ładowania jest poprawnie wsunięty do portu.
 5. Uaktualnij urządzenie.
 6. Upewnij się, że zestaw stereo używa najnowszego oprogramowania sprzętowego od producenta samochodu. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi samochodu.
 7. Spróbuj odtworzyć dźwięk za pomocą innej aplikacji. Jeśli nie możesz odtworzyć dźwięku za pomocą aplikacji innej firmy, poproś o pomoc dewelopera aplikacji. Jeśli nie możesz odtworzyć dźwięku za pomocą aplikacji Apple, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: