Konfiguracja funkcji CarPlay za pomocą telefonu iPhone

Niektóre samochody i samochodowe zestawy stereo umożliwiają użycie funkcji CarPlay w celu uzyskiwania wskazówek dojazdu, nawiązywania połączeń, wysyłania i odbierania wiadomości oraz wykonywania innych czynności.

Funkcji CarPlay można używać na telefonie iPhone 5 lub nowszym. Upewnij się również, że znajdujesz się w obszarze obsługującym funkcję CarPlay i że funkcja Siri jest włączona. Aby włączyć funkcję Siri, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Siri i wyszukiwanie.

Konfiguracja funkcji CarPlay

 1. Upewnij się, że Twój samochód lub system stereo obsługuje funkcję CarPlay.
 2. Podłącz telefon iPhone do portu USB CarPlay. Port USB może być oznaczony ikoną CarPlay lub ikoną smartfonu. Jeśli nie pojawi się ekran początkowy funkcji CarPlay, wybierz logo funkcji CarPlay na wyświetlaczu samochodu.
  • Jeśli Twój samochód obsługuje funkcję CarPlay za pomocą rozwiązania przewodowego, podłącz telefon iPhone do portu USB w samochodzie. Port USB może być oznaczony ikoną CarPlay lub ikoną smartfonu.
  • Jeśli Twój samochód obsługuje funkcję CarPlay w sposób bezprzewodowy, naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania głosowego na kierownicy, aby skonfigurować funkcję CarPlay. Możesz również upewnić się, że samochód znajduje się w trybie parowania bezprzewodowego lub Bluetooth. Następnie na telefonie iPhone wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > CarPlay > Dostępne samochody i wybierz swój samochód. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi samochodu.
 3. Upewnij się, że samochód jest uruchomiony.
 4. Poproś funkcję Siri o wykonanie żądanej czynności. Można to zrobić na kilka sposobów:
  • Jeśli samochód wyposażono w przycisk sterowania głosowego na kierownicy, naciśnij go i przytrzymaj. Następnie powiedz, czego potrzebujesz.
  • Jeśli masz ekran dotykowy, dotknij przycisku Początek w funkcji CarPlay i przytrzymaj go do momentu, aż funkcja Siri pokaże się na wyświetlaczu systemu stereo. Następnie powiedz, czego potrzebujesz.

Pomoc

Jeśli funkcja CarPlay nie działa w oczekiwany sposób, możesz sprawdzić następujące kwestie. Po wykonaniu każdej czynności spróbuj ponownie użyć funkcji CarPlay.

 1. Upewnij się, że funkcja Siri jest włączona.
 2. Uruchom ponownie telefon iPhone oraz samochód. W zależności od posiadanego samochodu po jego uruchomieniu może zostać wyświetlony ekran początkowy funkcji CarPlay. Jeśli tak się nie stanie, odszukaj na wyświetlaczu samochodu logo funkcji CarPlay.
 3. Jeśli to możliwe, podłącz telefon iPhone do innego portu USB w samochodzie.
 4. Spróbuj użyć innego przewodu ze złącza Lightning na USB. Upewnij się, że przewód jest certyfikowany.
 5. Uaktualnij urządzenie do najnowszej wersji systemu iOS.
 6. Przejrzyj instrukcję obsługi samochodu, aby uzyskać pomoc. Może być konieczne zainstalowanie uaktualnień oprogramowania sprzętowego samochodowego zestawu stereo.

Dowiedz się więcej na temat funkcji CarPlay oraz  o bezpieczeństwie podczas jazdy i korzystania z nawigacji.

Data publikacji: