Komputery przenośne Apple: rozwiązywanie problemów dotyczących zasilaczy MagSafe

Dowiedz się, jak rozwiązywać problemy z zasilaczem MagSafe objawiające się w następujący sposób.

 • Zasilacz nie ładuje baterii komputera.
 • Dioda LED w złączu zasilacza nie świeci po podłączeniu go do komputera.
 • Zasilacz ładuje baterię komputera z przerwami.
 • Biała izolacja zasilacza oddziela się od magnetycznej końcówki złącza MagSafe.
 • Złącze MagSafe na końcówce zasilacza lub w komputerze jest zanieczyszczone.
 • Widać iskrzenie.
 • Styk złącza MagSafe na końcówce zasilacza lub w komputerze jest fizycznie uszkodzony.

Firma Apple ma w ofercie zasilacze z różnymi rodzajami złączy. Przed przejściem do rozwiązywania problemów zidentyfikuj posiadany zasilacz na podstawie poniższych przykładów.

Zasilacz typu LZasilacz typu L
Złącze koncentryczne Złącze MagSafe typu T Złącza MagSafe typu L Złącze MagSafe 2

Uwagi

 • Jeśli otrzymasz zamienny zasilacz MagSafe ze złączem typu L zamiast używanego wcześniej zasilacza MagSafe ze złączem typu T, możesz mieć pewność, że zasilacz typu L będzie w pełni zgodny z Twoim komputerem Apple.
 • Zasilacz MagSafe 2 nie jest zgodny z komputerami Apple wyposażonymi w złącze dostosowane do zasilaczy MagSafe typu T i L.
 • Zasilacze MagSafe typu T i L można przystosować do komputera ze złączem MagSafe 2, używając przejściówki z MagSafe na MagSafe 2.
 • Złącze MagSafe i port MagSafe w notebooku Mac zawierają magnes, który może spowodować wymazanie danych znajdujących się na karcie kredytowej lub innym nośniku magnetycznym. Aby chronić dane, trzymaj nośniki magnetyczne z dala od portu i końca zasilacza MagSafe.

Rozwiązywanie problemów

Aby zidentyfikować przyczynę problemu i poznać dostępne rozwiązania, wykonaj następujące czynności.

Jeśli zauważysz iskrzenie

Czasami przy podłączaniu zasilacza do gniazdka można zauważyć iskrzenie. Zazwyczaj jest to normalne zjawisko, które może wystąpić podczas podłączania każdego urządzenia elektrycznego do gniazdka będącego pod napięciem. Jeśli źródłem iskrzenia jest element inny niż bolce wtyczki, jeśli zauważysz uszkodzenie lub odbarwienie zasilacza bądź niepokoi Cię inna kwestia związana z iskrzeniem, skontaktuj się z firmą Apple.

Rozwiązywanie problemów z zasilaczem

 1. Upewnij się, że używasz znanego sprawnego gniazdka.

  Sprawdź, czy używane gniazdko elektryczne działa poprawnie. Podłącz znane sprawne urządzenie elektryczne, na przykład lampę, telewizor czy zegar, i sprawdź, czy jest ono poprawnie zasilane.

 2. Sprawdź, czy jest używany zasilacz o mocy odpowiedniej dla danego komputera przenośnego.

  Wybierz odpowiedni zasilacz dla używanego komputera przenośnego firmy Apple. Można używać zasilacza o wyższej mocy, ale użycie zasilacza o niższej mocy może doprowadzić do problemów z działaniem.

 3. Zidentyfikuj szumy linii.

  Odłącz zasilacz od gniazdka elektrycznego, odczekaj 60 sekund, a następnie podłącz zasilacz z powrotem do gniazdka.

  • Jeśli po odczekaniu 60 sekund zasilacz zadziała, oznacza to najprawdopodobniej występowanie szumów linii w źródle zasilania. Od czasu do czasu warto wyzerować zasilacz przez jego odłączenie i podłączenie. Ten problem występuje, gdy funkcja zabezpieczająca zasilacz przed zbyt wysokim napięciem wykrywa szumy uziemienia, a następnie wyłącza zasilacz.
  • Niektóre potencjalne źródła szumów linii to światła z rezystancją balastową, lodówki lub minilodówki podłączone do tego samego obwodu elektrycznego co komputer. Takie zachowanie może nie występować po podłączeniu zasilacza do zasilacza awaryjnego UPS lub do innego obwodu.
  • Nie oznacza to jeszcze konieczności wymiany zasilacza, chyba że problem występuje nadal po podłączeniu zasilacza do znanego sprawnego gniazdka.
 4. Używaj zasilacza w dobrze wentylowanym miejscu.

  W trakcie normalnego użytkowania zasilacz może się mocno nagrzewać, ponieważ podczas pracy generuje ciepło, które jest następnie odprowadzane przez obudowę. Zawsze podłączaj zasilacz bezpośrednio do gniazdka elektrycznego lub kładź go na podłodze w dobrze wentylowanym miejscu. Jeśli zasilacz MagSafe będzie używany w miejscu o złej wentylacji (na przykład na kanapie, gęstym dywanie, kołdrze czy poduszce) albo zostanie przykryty (na przykład kocem lub innym izolującym materiałem), może się wyłączyć, aby zapobiec uszkodzeniu. Po wyłączeniu zasilacz może być nadal dość ciepły i przed ponownym użyciem należy zaczekać, aż ostygnie.

 5. Sprawdź, czy nie występują problemy z wtyczką prądu przemiennego bądź z przewodem zasilania wyposażonym w dwa lub trzy bolce.

  Jeśli korzystasz z wtyczki prądu przemiennego podłączonej do zasilacza, zastąp ją przewodem zasilania z dwoma lub trzema bolcami. Jeśli korzystasz z przewodu zasilania z dwoma lub trzema bolcami, zastąp go wtyczką prądu przemiennego. Obydwa złącza można w prosty sposób podłączyć do zasilacza, tak jak pokazano na poniższej ilustracji.

  • Jeśli zasilacz ładuje teraz baterię komputera, a diody LED w złączu MagSafe świecą się, oznacza to, że pierwotnie używana wtyczka prądu przemiennego lub przewód zasilania nie działa prawidłowo. Należy przerwać korzystanie z tego elementu do momentu uzyskania zamiennika. Zapoznaj się z częścią Więcej informacji na końcu tego artykułu w celu uzyskania dalszej pomocy.
  • Jeśli diody LED nie świecą się albo zasilacz nadal nie ładuje baterii komputera, wykonaj pozostałe procedury rozwiązywania problemów z niniejszego artykułu. Sprawdź, czy nie występują problemy związane z odprężaczem przewodu, zakleszczone styki lub brudne złącza.

  Pamiętaj o stosowaniu się do następujących zaleceń podczas używania wtyczki prądu przemiennego lub przewodu z trzema bolcami:

  • Zanim podłączysz do zasilacza wtyczkę prądu przemiennego bądź przewód z trzema bolcami, sprawdź, czy od ostatniego użycia na końcówce wtyczki nie zebrały się zanieczyszczenia.
  • Co jakiś czas rób przegląd wtyczki prądu przemiennego lub przewodu trzema bolcami na podstawie wytycznych z tego artykułu, aby się upewnić, że elementy te są sprawne.
  • Złóż bolce wtyczki prądu przemiennego na czas przechowywania zasilacza.
  • Przy korzystaniu z wtyczki prądu przemiennego najpierw umieść wtyczkę ze złożonymi bolcami w gnieździe zasilacza i dobrze dociśnij, a następnie całkowicie wysuń bolce wtyczki i podłącz zasilacz do gniazdka.

  W przypadku zauważenia któregoś z poniższych objawów zaprzestań używania wtyczki prądu przemiennego bądź przewodu z trzema bolcami:

  • Bolce wtyczki prądu przemiennego są zgięte. (Nie należy ich prostować).
  • Bolce nie zatrzaskują się w odpowiednim położeniu (dotyczy tylko wtyczki prądu przemiennego).
  • W przypadku wtyczki prądu przemiennego bolce kiwają się na boki, gdy znajdują się w pozycji otwartej, a w przypadku przewodu z trzema bolcami bolce są poluzowane.
  • Na bolcach wtyczki prądu przemiennego widać czarne plamy lub uszkodzenia innego typu.
  • Zasilacz nie włącza się lub działa z przerwami po prawidłowym podłączeniu go do znanego sprawnego gniazdka elektrycznego.
  • Izolacja przewodu z trzema bolcami nosi ślady zużycia lub jest pęknięta.
  • Z wtyczki prądu przemiennego lub z dowolnego miejsca na całej długości przewodu z trzema bolcami dobiegają trzaski.
 6. Sprawdź, czy nie występują problemy związane z odprężaczem przewodu.

  Problem z odprężaczem przewodu to sytuacja, w której przewód prądu stałego (cienki przewód łączący złącze MagSafe z zasilaczem) oddziela się od złącza MagSafe lub od końca przy zasilaczu. W przypadku dalszego użytkowania może dojść do odbarwienia się przewodu i odkształcenia gumowego profilu.  Inną — nie zawsze widoczną gołym okiem — oznaką możliwego problemu z odprężaczem przewodu jest przerywane ładowanie lub dziwne zachowanie diody LED. Stan ten często można sprawdzić przez poruszanie złączem MagSafe tam i z powrotem i obserwowanie, czy dioda LED (świecąca na pomarańczowo lub zielono) świeci lub gaśnie w zależności od ustawienia przewodu.

  Przykład uszkodzenia odprężacza przewodu w zasilaczu MagSafe typu T.

  Więcej informacji na temat zapobiegania problemom z odprężaczem przewodu znajdziesz w następujących artykułach:

  Nie używaj zasilacza, w którym doszło do uszkodzenia odprężacza przewodu bądź występują ubytki w izolacji lub osłonie gumowej. Nie próbuj samodzielnie naprawiać przewodu zasilacza z takimi defektami.

 7. Sprawdź, czy styki w złączach MagSafe nie są zakleszczone.

  Czasem możesz zauważyć, że zasilacz MagSafe komputera nie działa prawidłowo z powodu zakleszczenia styków w złączu MagSafe.

  Na przykład styki złącza zasilacza MagSafe na poniższej ilustracji są zakleszczone.

  Przykład zasilacza z zakleszczonymi stykami uziemiającymi. Taki zasilacz będzie widoczny, ale nie będzie ładować.

  Przykład zasilacza z zakleszczonym stykiem odczytu. Taki zasilacz będzie ładować, ale nie będzie widoczny. Jego dioda LED może się nie włączać.

  Jeśli styk jest zakleszczony, spróbuj odłączyć zasilacz MagSafe od gniazda zasilania, a następnie podłączyć go ponownie. Styki są ruchome i powinny powracać do pozycji neutralnej. Jeśli któryś ze styków nie powraca do pozycji neutralnej, delikatnie przesuń go w bok opuszkiem palca lub miękkim (nie powodującym zarysowań) przedmiotem, aby sprawdzić, czy styk powróci do odpowiedniej pozycji. Jeśli styk nie powraca do pozycji neutralnej, zapoznaj się z częścią Więcej informacji na końcu tego artykułu.

 8. Sprawdź, czy złącza MagSafe nie są zanieczyszczone, a w razie potrzeby wyczyść je.

  Pamiętaj o regularnym sprawdzaniu złącza zasilacza MagSafe oraz gniazda zasilania komputera przenośnego firmy Apple pod kątem zabrudzeń i uszkodzeń oraz o usuwaniu ewentualnych zanieczyszczeń.

  Przykład złącza MagSafe w komputerze firmy Apple, które wymaga oczyszczenia z nagromadzonego brudu.

  Aby wyczyścić port zasilacza MagSafe w notebooku Mac, odłącz zasilacz od gniazdka ściennego. Usuń delikatnie zanieczyszczenia za pomocą bawełnianego wacika lub miękkiej szczoteczki do zębów. Uważaj, aby włókna bawełny nie utknęły w porcie zasilacza MagSafe. Uwaga: jeśli używasz notebooka Mac z wymienną baterią, wyjmij baterię z komputera.

  Aby wyczyścić złącze zasilacza MagSafe i obszar styków, odłącz zasilacz od gniazdka ściennego i od komputera. Usuń delikatnie zanieczyszczenia za pomocą bawełnianego wacika lub miękkiej szczoteczki do zębów. Uważaj, aby włókna bawełny nie utknęły w gnieździe styków i aby nie zgiąć ani nie uszkodzić żadnych styków.

 9. Sprawdź dostępność uaktualnień oprogramowania.

  W niektórych przypadkach mogą być dostępne uaktualnienia systemu operacyjnego lub oprogramowania sprzętowego usprawniające komunikację komputera z zasilaczem. Aby sprawdzić dostępność uaktualnień, otwórz menu Apple () i wybierz opcję Uaktualnienia. Następnie możesz przejrzeć i zainstalować odnalezione uaktualnienia dla danego komputera.

 10. Sprawdź, czy bateria komputera się ładuje, a dioda LED się świeci.

  Po wykonaniu powyższych czynności sprawdź, czy bateria komputera się ładuje, a dioda LED się świeci. Jeśli nie, zapoznaj się z częścią Więcej informacji poniżej.

Więcej informacji

Niezależnie od tego, czy produkt jest jeszcze objęty gwarancją, można zanieść zasilacz do Autoryzowanego Serwisu Apple lub sklepu detalicznego Apple Store w celu zbadania jego stanu i — jeśli zajdzie taka potrzeba — wymiany. Wyniki badania decydują, czy klientowi przysługuje bezpłatna wymiana zasilacza. W przypadku stwierdzenia śladów przypadkowego uszkodzenia produkt traci gwarancję. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą komputera używanego z zasilaczem, ponieważ bez tego nie można przeprowadzić ewentualnej wymiany zasilacza.

Data publikacji: