Resetowanie kontrolera SMC na komputerze Mac

Zresetowanie kontrolera zarządzania systemem (SMC) może rozwiązać niektóre problemy związane z zasilaniem, baterią, wentylatorami i innymi kwestiami.

Ten artykuł dotyczy tylko komputerów Mac z procesorem Intel.

Resetowanie kontrolera SMC na komputerze z czipem T2

Jeśli komputer Mac jest wyposażony w czip zabezpieczeń Apple T2, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami. Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się ze Wsparciem Apple

Notebooki z czipem T2

Przed zresetowaniem kontrolera SMC wykonaj następujące czynności:

 1. Wyłącz komputer Mac.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk zasilania, a następnie go puść.
 3. Zaczekaj kilka sekund i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer Mac.

Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wykonaj następujące czynności, aby zresetować kontroler SMC:

 1. Wyłącz komputer Mac.
 2. Na wbudowanej klawiaturze naciśnij i przytrzymaj następujące klawisze. Komputer Mac może się uruchomić.
  • Control  po lewej stronie klawiatury
  • Option (Alt)  po lewej stronie klawiatury
  • Shift  po prawej stronie klawiatury
 3. Przytrzymaj wszystkie trzy klawisze przez 7 sekund, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Jeśli komputer Mac jest włączony, wyłączy się podczas przytrzymywania klawiszy.
 4. Przytrzymuj wszystkie cztery klawisze przez kolejne 7 sekund, a następnie je puść.
 5. Zaczekaj kilka sekund i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer Mac.

Komputery stacjonarne z czipem T2

 1. Wyłącz komputer Mac, a następnie odłącz kabel zasilania.
 2. Odczekaj 15 sekund i podłącz ponownie kabel zasilania.
 3. Zaczekaj 5 sekund i ponownie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer Mac.

 


Resetowanie kontrolera SMC na innych komputerach

Jeśli komputer Mac nie jest wyposażony w czip zabezpieczeń Apple T2, wykonaj następujące czynności. Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się ze Wsparciem Apple

Notebooki z niewymiennymi bateriami

Poniższe instrukcje mają zastosowanie w przypadku modeli komputerów MacBook Pro wprowadzonych od połowy 2009 r. do 2017 r., modeli komputerów MacBook Air wprowadzonych w 2017 r. lub starszych oraz wszystkich modeli komputerów MacBook z wyjątkiem komputera MacBook (13-calowy, połowa 2009 r.).

 1. Wyłącz komputer Mac.
 2. Na wbudowanej klawiaturze naciśnij i przytrzymaj następujące klawisze:
  • Shift  po lewej stronie klawiatury
  • Control  po lewej stronie klawiatury
  • Option (Alt)  po lewej stronie klawiatury
 3. Podczas przytrzymywania wszystkich trzech przycisków naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.
  Klawiatura notebooka z 4 wciśniętymi klawiszami
 4. Przytrzymuj wszystkie cztery klawisze przez 10 sekund.
 5. Puść wszystkie klawisze, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer Mac.

Notebooki z niewymiennymi bateriami

Poniższe instrukcje mają zastosowanie w przypadku wszystkich modeli komputerów MacBook Pro i MacBook wprowadzonych na początku 2009 roku lub starszych, a także komputera MacBook (13-calowy, połowa 2009 r.). 

 1. Wyłącz komputer Mac.
 2. Wyjmij baterię. (Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze sklepem Apple Store lub Autoryzowanym Serwisem Apple).
 3. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 5 sekund.
 4. Włóż baterię z powrotem.
 5. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer Mac.

Komputery stacjonarne

 1. Wyłącz komputer Mac, a następnie odłącz kabel zasilania.
 2. Odczekaj 15 sekund i podłącz ponownie kabel zasilania.
 3. Zaczekaj 5 sekund i ponownie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer Mac.

 


Informacje na temat kontrolera SMC

Kontroler zarządzania systemem odpowiada za zarządzanie zachowaniami związanymi z poniższymi funkcjami:

 • Zasilanie, w tym przycisk zasilania i zasilanie przez porty USB
 • Bateria oraz ładowanie baterii
 • Wentylatory i inne funkcje zarządzania temperaturą
 • Wskaźniki lub czujniki, takie jak wskaźniki stanu (stan uśpienia, stan ładowania baterii i inne), czujnik gwałtownych ruchów, czujnik światła zewnętrznego i podświetlenie klawiatury
 • Zachowanie podczas otwierania i zamykania pokrywy notebooka

Zresetowanie kontrolera SMC ma wpływu na zawartość pamięci NVRAM ani PRAM.

Data publikacji: