Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie OS X Server 2.2.3

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w systemie OS X Server 2.2.3.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

OS X Server 2.2.3

 • CoreCollaboration

  Dostępne dla: systemu OS X Mountain Lion 10.8.5

  Zagrożenie: zdalny atakujący może być w stanie wykonać dowolne zapytanie SQL.

  Opis: na serwerze Wiki występował błąd umożliwiający wstrzyknięcie kodu SQL. Ten problem rozwiązano przez wprowadzenie dodatkowej procedury sprawdzania zapytań SQL.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4424: Sajjad Pourali (sajjad@securation.com) z CERT na Uniwersytecie Ferdousiego w Meszhedzie

Uwaga: ta zawartość związana z zabezpieczeniami znajduje się też w uaktualnieniu OS X Server 2.2.4.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: