Używanie wielu wyświetlaczy z komputerem Mac Pro (koniec 2013 r.) z systemem Windows

Komputer Mac Pro (koniec 2013 r.) umożliwia podłączenie wielu wyświetlaczy do portów Thunderbolt, Mini DisplayPort i HDMI i korzystanie z tych wyświetlaczy, gdy uruchomiony jest system Microsoft Windows.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Podłączanie wyświetlaczy do komputera Mac Pro (koniec 2013 r.)

Do komputera Mac Pro (koniec 2013 r.) można podłączyć nawet 6 wyświetlaczy, używając w tym celu portów Thunderbolt, Mini DisplayPort i HDMI. Z wyświetlaczy tych można korzystać zarówno wtedy, gdy na komputerze Mac uruchomiony jest system OS X, jak i wtedy, gdy uruchomiony jest system Windows 8.1 lub nowszy za pośrednictwem programu Boot Camp.

Każde wejście dla wyświetlacza stanowi część wbudowanej magistrali komputera Mac Pro. W przypadku więcej niż jednego wyświetlacza niektóre z wyświetlaczy muszą być podłączone do konkretnych portów zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Można podłączyć następujące urządzenia:

  • Sześć monitorów Apple LED Cinema Display (27-calowych) lub wyświetlaczy innych firm przy użyciu portów Thunderbolt. O ile to możliwe, najlepiej jest podłączyć wyświetlacze do różnych magistral Thunderbolt.
  • Trzy monitory Apple Thunderbolt Display (27-calowe). Każdy z monitorów musi być podłączony do osobnej magistrali Thunderbolt. Dodatkowo można też podłączyć trzy monitory LED Cinema Display (27-calowe) lub wyświetlacze innych firm — po jednym na magistralę Thunderbolt — w celu uzyskania łącznie sześciu wyświetlaczy.
  • Dwa monitory Apple Thunderbolt Display (na magistralach Thunderbolt 1 i 2) oraz jeden telewizor Ultra HD 4K podłączony do portu HDMI.
  • Dwa wyświetlacze 4K (na magistralach Thunderbolt 1 i 2) oraz jeden telewizor Ultra HD 4K podłączony do portu HDMI.

Wyświetlacze DVI

Wyświetlacze DVI można podłączać za pomocą odpowiednich przejściówek. Z komputerem Mac Pro można używać co najwyżej dwóch wyświetlaczy DVI (lub innych urządzeń TMDS). Jeśli korzysta się także z urządzenia HDMI, należy używać tylko jednego wyświetlacza DVI.

Wyświetlacze 4K

Na komputerze Mac Pro z systemem Windows można używać tych samych wyświetlaczy 4K i telewizorów Ultra HD, które współpracują z systemem OS X. W przypadku używania częstotliwości odświeżania 60 Hz niektóre aplikacje dla systemu Windows mogą być wyświetlane tylko na połowie ekranu wyświetlacza 4K. Aby wyświetlać takie aplikacje na całym ekranie, należy zmienić odświeżanie na wyświetlaczu 4K na 30 Hz.

Jeśli wyświetlacz nie działa

Jeśli na podłączonym wyświetlaczu nie widać obrazu, spróbuj odłączyć końcówkę kabla Thunderbolt, HDMI lub Mini DisplayPort albo końcówkę przejściówki od portu w komputerze Mac Pro, a następnie z powrotem ją podłączyć. Jeśli obraz nadal się nie pojawia, spróbuj ponownie zainstalować oprogramowanie obsługi Boot Camp

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: