Używanie kart graficznych AMD z systemem Microsoft Windows na komputerze Mac Pro (2019 r.)

Karty graficzne AMD mogą nie działać w systemie Microsoft Windows, jeśli zainstalowany jest również moduł Apple MPX i jego sterowniki.

Jeśli zainstalujesz gotową kartę graficzną firmy AMD na komputerze Mac Pro (2019 r.), podczas uruchamiania systemu Microsoft Windows za pomocą aplikacji Boot Camp mogą wystąpić następujące objawy:

 • Brak obrazu na wszystkich wyświetlaczach podłączonych do zainstalowanej karty graficznej AMD
 • Brak obrazu na wszystkich wyświetlaczach podłączonych do portu Thunderbolt 3 komputera Mac

Jeśli chcesz używać karty graficznej AMD innej firmy z systemem Windows, wykonaj następujące czynności w celu usunięcia modułu Apple MPX i jego sterowników, a następnie zainstaluj kartę AMD wraz ze sterownikami.

Używanie portu HDMI do obsługi obrazu

Jeśli karta graficzna AMD jest już skonfigurowana, a na podłączonych wyświetlaczach nie ma obrazu, możesz użyć portu HDMI do obsługi obrazu bez potrzeby wyjmowania karty:

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez maksymalnie 10 sekund, aż komputer Mac wyłączy się. 
 2. Odłącz wszystkie wyświetlacze od komputera Mac, a następnie podłącz wyświetlacz do portu HDMI modułu MPX.
 3. Ponownie uruchom komputer Mac w systemie Windows. Na wyświetlaczu powinien pojawić się obraz.
 4. Jeśli chcesz używać karty graficznej AMD do obsługi obrazu, wykonaj poniższe czynności w systemie Microsoft Windows.

Usuwanie modułu MPX i jego sterowników

 1. W Panelu sterowania kliknij opcję Programy, a następnie opcję Programy i funkcje.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy program o nazwie AMD Radeon Software, a następnie wybierz opcję Zmień.
 3. Kliknij opcję Usuń instalację, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć sterowniki.
 4. Wyłącz komputer Mac, a następnie wyjmij moduł MPX.

Po usunięciu modułu MPX i jego sterowników porty Thunderbolt 3 znajdujące się w górnej części i z tyłu komputera Mac nie mogą być używane do obsługi obrazu.

Instalowanie karty graficznej AMD i jej sterowników

 1. Zainstaluj kartę AMD, jeśli nie jest jeszcze zainstalowana. 
 2. Podłącz wyświetlacz do karty AMD.
 3. Uruchom komputer Mac w systemie Windows.
 4. System Windows powinien automatycznie wyświetlić komunikat o zainstalowanie sterowników karty AMD. Jeśli tak się nie stanie, pobierz i zainstaluj odpowiednie sterowniki ze strony Drivers & Support (Sterowniki i wsparcie) witryny firmy AMD.
 5. Ponownie uruchom komputer Mac w systemie Windows.

 


Więcej informacji

Aby wrócić do używania modułu MPX zamiast karty AMD, należy wykonać odpowiednie kroki w systemie Windows podobne do powyższych, ale w odwrotnej kolejności:

 1. Odinstaluj sterowniki karty AMD, a następnie uruchom ponownie komputer Mac.
 2. Wyłącz komputer Mac, a następnie zainstaluj moduł MPX i wyjmij kartę AMD.
 3. Podłącz wyświetlacz do portu HDMI modułu MPX, a następnie uruchom ponownie komputer Mac.
 4. Pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki graficzne AMD na komputerze Mac Pro.
 5. Uruchom ponownie komputer Mac. Teraz możesz użyć innego portu wideo, jeśli nie chcesz korzystać z portu HDMI.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z kart PCIe innych firm w komputerze Mac Pro.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: