Uaktualnianie sterowników graficznych AMD dla systemu Windows w aplikacji Boot Camp

Pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki graficzne AMD dla systemu Windows na modelach komputera Mac używających kart graficznych AMD.

Jeśli korzystasz z aplikacji Boot Camp do uruchamiania systemu Windows na komputerze Mac, najnowsze sterowniki graficzne AMD dla systemu Windows możesz pobrać z witryny internetowej AMD. Następujące komputery Mac z procesorami Intel używają kart graficznych AMD:

 • 15-calowy MacBook Pro wprowadzony od 2015 r. do 2019 r.
 • 16-calowy MacBook Pro wprowadzony w 2019 r.
 • 27-calowy iMac wprowadzony od 2014 r. do 2020 r.
 • 21,5-calowy iMac z wyświetlaczem Retina wprowadzony od 2017 r. do 2019 r.
 • iMac Pro wprowadzony w 2017 r.
 • Mac Pro wprowadzony od 2013 r. do 2019 r.

Sprawdzanie wersji sterowników graficznych AMD

 1. Uruchom komputer Mac w systemie Windows.
 2. Wykonaj dowolny z tych kroków, aby otworzyć opcję Radeon Settings (Ustawienia Radeon):
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierz opcję AMD Radeon Settings (Ustawienia AMD Radeon).
  • Możesz również kliknąć opcję Radeon Settings (Ustawienia Radeon) w obszarze powiadomień.
  • Możesz również wybrać opcję AMD Radeon Settings (Ustawienia AMD Radeon) z menu Programs (Programy).
 3. W ustawieniach karty Radeon kliknij kartę System, a następnie kartę Software (Oprogramowanie).
 4. Numer wersji jest wyświetlany obok pozycji Wersja pakietu sterowników.

Pobieranie i instalowanie najnowszych sterowników graficznych AMD

 1. W systemie Windows przejdź do witryny AMD, a następnie kliknij opcję Drivers & Support (Sterowniki i wsparcie).
 2. Wybierz produkt z listy, nie z menu: wybierz pozycję Graphics (Grafika), w następnej kolumnie opcję Mac Graphics (Grafika komputera Mac), a w kolejnej kolumnie wybierz opcję Apple Boot Camp.
 3. Kliknij opcję Submit (Prześlij), aby wyświetlić listę dostępnych sterowników.
 4. Poszukaj wersji sterownika obsługującej Twój komputer Mac. Jeśli jest to wersja nowsza (o wyższym numerze) niż ta zainstalowana na komputerze Mac, kliknij opcję Pobierz.
 5. Rozpakuj pobrany plik ZIP i uruchom aplikacje Setup z rozpakowanego folderu, aby zainstalować sterowniki.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: