Uaktualnianie sterowników graficznych AMD dla systemu Windows w aplikacji Boot Camp

Pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki graficzne AMD dla systemu Windows na modelach komputera Mac używających kart graficznych AMD.

Jeśli korzystasz z aplikacji Boot Camp do uruchamiania systemu Windows na komputerze Mac, najnowsze sterowniki graficzne AMD dla systemu Windows możesz pobrać z witryny internetowej AMD. Następujące komputery Mac używają kart graficznych AMD:

Sprawdzanie wersji sterowników graficznych AMD

 1. Uruchom komputer Mac w systemie Windows.
 2. Wykonaj dowolny z tych kroków:
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierz opcję AMD Radeon Settings (Ustawienia AMD Radeon).
  • Możesz również kliknąć opcję Radeon Settings (Ustawienia Radeon) w obszarze powiadomień.
  • Jak również wybrać opcję AMD Radeon Settings z menu Programy.
 3. W ustawieniach karty Radeon kliknij kartę System a następnie kartę Oprogramowanie.
 4. Numer wersji jest wyświetlany obok pozycji Wersja pakietu sterowników.

Pobieranie i instalowanie najnowszych sterowników graficznych AMD

 1. W systemie Windows przejdź do witryny AMD, a następnie kliknij opcję Drivers & Support (Sterowniki i wsparcie).
 2. Wybierz produkt z listy, nie z menu: wybierz pozycję Graphics (Grafika), w następnej kolumnie opcję Mac Graphics (Grafika komputera Mac), a w kolejnej kolumnie wybierz opcję Apple Boot Camp.
 3. Kliknij opcję Prześlij, aby wyświetlić listę dostępnych sterowników.
 4. Poszukaj wersji sterownika obsługującej Twój komputer Mac. Jeśli jest to wersja nowsza (o wyższym numerze) niż ta zainstalowana na komputerze Mac, kliknij opcję Pobierz.
 5. Rozpakuj pobrany plik ZIP i uruchom aplikacje Setup z rozpakowanego folderu, aby zainstalować sterowniki.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: