Uaktualnianie sterowników graficznych AMD dla systemu Windows w aplikacji Boot Camp

Dowiedz się, jak pobrać i zainstalować sterowniki graficzne dla systemu Windows w aplikacji Boot Camp na modelach komputera Mac używających kart graficznych AMD.

Jeśli korzystasz z aplikacji Boot Camp do uruchamiania systemu Windows na komputerze Mac, najnowsze sterowniki graficzne AMD znajdziesz w witrynie AMD.com. Najpierw upewnij się, że Twój Mac jest obsługiwany. Następnie określ obecnie posiadaną wersję sterownika AMD. Jeśli nie masz aktualnej wersji, wykonaj czynności uaktualniania.

Upewnij się, że Twój Mac jest obsługiwany

Uaktualnione pakiety sterowników AMD są dostępne dla następujących modeli komputera Mac:

 • MacBook Pro (Retina, 15-calowy, połowa 2015 r.) i nowsze modele*
 • iMac (Retina 4K, 21,5-calowy, 2017 r.)
 • iMac (Retina 5K, 27-calowy, koniec 2014 r.) i nowsze modele
 • Mac Pro (koniec 2013 r.)

Pakiet sterowników AMD obecnie nie obsługuje komputera iMac Pro. Sprawdź uaktualnienia w późniejszym terminie.

*  Jeśli masz MacBooka Pro (15-calowego, 2018 r.) z kartą graficzną Radeon Pro Vega, najnowszy pakiet sterowników AMD jest instalowany podczas instalowania systemu Windows przy użyciu aplikacji Boot Camp. Obecnie ten model MacBooka Pro nie wymaga procesu uaktualniania opisanego szczegółowo na tej stronie.

Sprawdź wersję sterowników graficznych AMD

Oto jak dowiedzieć się, jaką wersję posiadasz:

 1. Uruchom komputer Mac w systemie Windows.
 2. Otwórz ustawienia karty Radeon, klikając prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierając opcję Ustawienia AMD Radeon. Możesz też kliknąć ikonę Ustawienia Radeon na pasku systemowym lub wybrać opcję Ustawienia AMD Radeon z menu Programy.
 3. Wybierz kolejno karty System > Oprogramowanie.
 4. Sprawdź numer wyświetlany obok pozycji Wersja pakietu sterowników.

Porównaj swoją bieżącą wersję sterowników graficznych AMD z numerem najnowszej wersji w witrynie AMD.com w kroku 4 poniżej.

Pobierz i zainstaluj sterowniki

Wykonaj następujące czynności, aby pobrać i zainstalować najnowsze sterowniki graficzne AMD:

 1. W systemie Windows przejdź do witryny AMD, a następnie kliknij opcję Drivers & Support (Sterowniki i wsparcie).
 2. Użyj listy pod nagłówkiem „or select your product from the list” („lub wybierz swój produkt z listy”):
  • Krok 1. Wybierz opcję Graphics (Grafika).
  • Krok 2. Wybierz opcję Mac Graphics (Grafika komputera Mac).
  • Krok 3. Wybierz opcję Apple Boot Camp.
 3. Kliknij przycisk Submit (Prześlij).
 4. Na stronie wyników poszukaj wersji obsługującej Twój komputer Mac. Jeśli jest nowsza od wersji, którą masz zainstalowaną (tzn. ma wyższy numer), kliknij przycisk Download (Pobierz).
 5. Rozwiń pobrany plik i otwórz folder wynikowy.
 6. Uruchom plik Setup.exe, aby zainstalować sterowniki.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: