Identyfikowanie komputera Mac Pro

Dowiedz się, jak znaleźć numer seryjny i inne informacje ułatwiające zidentyfikowanie Twojego komputera Mac Pro.

Znajdowanie numeru seryjnego, identyfikatora modelu i numeru części

Numer seryjny i inne identyfikatory komputera Mac Pro można znaleźć w systemie macOS, na obudowie komputera oraz na jego opakowaniu.

W oknie Ten Mac

W większości wersji systemu macOS numer seryjny i identyfikator modelu komputera można znaleźć w oknie Ten Mac.

W menu Apple () wybierz polecenie > Ten Mac. Zostanie wyświetlone okno zawierające nazwę modelu komputera — na przykład Mac Pro (koniec 2013 r.) — i jego numer seryjny. Za pomocą numeru seryjnego możesz sprawdzić zakres serwisu i wsparcia lub znaleźć dane techniczne swojego modelu.

Możesz też posłużyć się identyfikatorem modelu komputera, aby uzyskać więcej informacji. W oknie Ten Mac kliknij przycisk Raport systemowy. Zostanie otwarte okno Informacje o systemie. Znajdziesz w nim pole Identyfikator modelu w sekcji Przegląd sprzętu. Za pomocą tego identyfikatora możesz znaleźć informacje o swoim komputerze Mac Pro poniżej.

Na obudowie komputera Mac Pro

Wyłącz komputer Mac Pro i odłącz od niego wszystkie kable, aby móc bezpiecznie zmienić jego pozycję.

Mac Pro (koniec 2013 r.) ma numer seryjny na spodzie obudowy komputera. W starszych modelach komputera Mac Pro numer seryjny znajduje się na tylnym panelu komputera, poniżej portów wideo. 

Na oryginalnym opakowaniu lub dowodzie zakupu

Jeśli nadal masz oryginalne opakowanie komputera Mac Pro, możesz znaleźć na nim etykietę z kodem kreskowym, która zawiera z numer seryjny.

Na opakowaniu jest też podany numer części Apple — na przykład ME253xx/A. Aby ustalić model komputera Mac Pro, odszukaj zgodny numer na liście poniżej. 
W numerach części Apple znaki „xx” przed ukośnikiem to zmienne zależne od kraju lub regionu.

Numer seryjny, numer modelu i informacje o konfiguracji komputera Mac Pro mogą znajdować się również na jego dowodzie zakupu (rachunku lub fakturze).

Modele Mac Pro

Klikając poszczególne modele, wyświetlisz ich dane techniczne.

2013

   


Mac Pro (koniec 2013 r.)

Identyfikator modelu: 
MacPro6,1

Numery części: 
ME253xx/A
MD878xx/A

2012

   


Mac Pro (połowa 2012 r.)

Identyfikator modelu:
MacPro5,1

Numery części: 
MD770xx/A
MD771xx/A


Mac Pro Server (połowa 2012 r.)

Identyfikator modelu: 
MacPro5,1

Numer części: 
MD772xx/A

2010

   


Mac Pro (połowa 2010 r.)

Identyfikator modelu: 
MacPro5,1

Numery części: 
MC250xx/A
MC560xx/A
MC561xx/A


Mac Pro Server (połowa 2010 r.)

Identyfikator modelu: 
MacPro5,1

Numer części: 
MC915xx/A

2009

   


Mac Pro (początek 2009 r.)

Identyfikator modelu: 
MacPro4,1

Numery części: 
MB871xx/A
MB535xx/A

Data publikacji: