Używanie modułu MPX Radeon Pro W5700X z komputerem Mac Pro

Poznaj różne konfiguracje wyświetlaczy, których można używać z modułem MPX na komputerze Mac Pro (2019 r.).

Moduł MPX Radeon Pro W5700X zawiera procesor graficzny (GPU) AMD Radeon Pro W5700X z 16 GB pamięci GDDR6, czterema portami Thunderbolt 3 i jednym portem HDMI 2.0. Za pomocą portów Thunderbolt 3 można podłączyć wyświetlacze i urządzenia zewnętrzne do komputera Mac Pro. Moduł MPX Radeon Pro W5700X używany z komputerem Mac Pro umożliwia podłączenie dodatkowych wyświetlaczy za pomocą portów Thunderbolt 3 znajdujących się u góry* i z tyłu komputera Mac Pro.

Jeśli korzystasz z aplikacji Boot Camp i został już skonfigurowany system Windows, przed zainstalowaniem modułu MPX Radeon Pro W5700X zainstaluj sterowniki AMD.

Porty i magistrale

W module MPX na wszystkie porty Thunderbolt 3 przypadają dwie magistrale. Jeśli podłączysz dwa wyświetlacze 5K lub 6K do portów Thunderbolt 3 w module MPX, jedna magistrala musi obsługiwać jeden wyświetlacz.

Jeśli podłączysz wyświetlacz do portu HDMI w module MPX, porty Thunderbolt 3 w magistrali 0 mogą obsługiwać jeden dodatkowy wyświetlacz o rozdzielczości 4K lub niższej. Jeśli chcesz, aby wyświetlacz podłączony do portu HDMI obsługiwał wyjście audio, a także podłączyć inne wyświetlacze za pomocą portów Thunderbolt 3, nie podłączaj wyświetlacza do portu Thunderbolt 3 znajdującego się obok portu HDMI.


Podłączanie wyświetlaczy do jednego modułu MPX Radeon Pro W5700X

Zainstalowanie jednego modułu Radeon Pro W5700X umożliwia podłączenie maksymalnie sześciu wyświetlaczy przy użyciu portów Thunderbolt 3 w następujących konfiguracjach:

 • Trzy wyświetlacze Apple Pro Display XDR o rozdzielczości 6016 x 3384 z częstotliwością odświeżania 60 Hz podłączone do dowolnego z tych miejsc: magistrala 0, magistrala 1 oraz porty Thunderbolt 3 znajdujące się w u góry* albo z tyłu komputera Mac Pro. Do każdej lokalizacji należy podłączyć jeden wyświetlacz.
 • Trzy wyświetlacze 5K o rozdzielczości 5120 x 2880 z częstotliwością odświeżania 60 Hz podłączone do magistrali 0, magistrali 1 oraz portów Thunderbolt 3 znajdujących się w u góry* albo z tyłu komputera Mac Pro.
 • Sześć wyświetlaczy 4K o rozdzielczości 3840 x 2160 z częstotliwością odświeżania 60 Hz podłączonych do magistrali 0, magistrali 1 oraz portów Thunderbolt 3 znajdujących się u góry* albo z tyłu komputera Mac Pro.


Podłączanie wyświetlaczy do dwóch modułów MPX Radeon Pro W5700X

Zainstalowanie dwóch modułów MPX Radeon Pro W5700X umożliwia podłączenie maksymalnie 12 wyświetlaczy przy użyciu portów Thunderbolt 3 w następujących konfiguracjach:

 • Sześć wyświetlaczy Apple Pro Display XDR o rozdzielczości 6016 x 3384 z częstotliwością odświeżania 60 Hz. Wyświetlacze należy podłączyć do każdej magistrali oraz portów Thunderbolt 3 znajdujących się zarówno u góry*, jak i z tyłu komputera Mac Pro.
 • Sześć wyświetlaczy 5K o rozdzielczości 5120 x 2880 z częstotliwością odświeżania 60 Hz. Wyświetlacze należy podłączyć do każdej magistrali oraz portów Thunderbolt 3 znajdujących się zarówno u góry*, jak i z tyłu komputera Mac Pro.
 • Dwanaście wyświetlaczy 4K o rozdzielczości 3840 x 2160 z częstotliwością odświeżania 60 Hz podłączonych do portów Thunderbolt 3 znajdujących się w komputerze Mac Pro i na każdej karcie.


Używanie modułu MPX Radeon Pro W5700X z systemem Microsoft Windows

Jeśli korzystasz z aplikacji Boot Camp, która jest już skonfigurowana na komputerze Mac, przed zainstalowaniem modułu MPX Radeon Pro W5700X najpierw zainstaluj sterowniki AMD:

 1. Uruchom komputer Mac w systemie Windows.
 2. Przejdź do witryny AMD, a następnie kliknij opcję Drivers & Support (Sterowniki i wsparcie).
 3. Wybierz produkt z listy, nie z menu: wybierz pozycję Graphics (Grafika), w następnej kolumnie opcję Mac Graphics (Grafika komputera Mac), a w kolejnej kolumnie wybierz opcję Apple Boot Camp.
 4. Kliknij opcję Submit (Prześlij), aby wyświetlić listę dostępnych sterowników.
 5. Poszukaj wersji sterownika obsługującej Twój komputer Mac, a następnie kliknij przycisk Download (Pobierz).
 6. Rozpakuj pobrany plik ZIP i uruchom aplikacje Setup z rozpakowanego folderu, aby zainstalować sterowniki.
 7. Wyłącz komputer Mac, a następnie zainstaluj moduł MPX Radeon Pro W5700X.

Jeśli sterowniki AMD nie zostały zainstalowane, a na wyświetlaczu widać czarny ekran, podłącz wyświetlacz za pośrednictwem portu HDMI, a następnie wykonaj powyższe czynności. Po zainstalowaniu sterowników AMD możesz podłączyć wyświetlacz za pośrednictwem portu Thunderbolt 3.

Data publikacji: