Jeśli nie pamiętasz hasła logowania do Maca

Jeśli nie pamiętasz hasła logowania się na konto użytkownika Maca lub hasło nie jest akceptowane, wybierz opcję zerowania w oknie logowania.

Te czynności dotyczą systemu macOS Catalina lub nowszego. Czynności dla systemu macOS Mojave lub starszego są inne. Jeśli nie masz pewności, którego systemu macOS używasz, najpierw wypróbuj poniższe czynności.

Upewnij się, że jesteś w oknie logowania

Okno logowania z widocznym polem hasła

Okno logowania pojawia się po włączeniu, ponownym uruchomieniu lub wylogowaniu się z Maca. To nie jest to samo okno, które jest wyświetlane po wybudzeniu Maca z trybu uśpienia lub zatrzymaniu wygaszacza ekranu, chociaż używa tego samego hasła.

 • Jeśli widzisz przyciski Zamknij, Uruchom ponownie i Uśpij, jesteś w oknie logowania. 
 • Jeśli widzisz przycisk Przełącz użytkownika, kliknij go, aby przejść do okna logowania.
 • Jeśli widzisz inne przyciski lub nie widzisz żadnych przycisków, uruchom Maca ponownie lub naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez maksymalnie 10 sekund, do wyłączenia się komputera. Po ponownym uruchomieniu lub włączeniu Maca zostanie wyświetlone okno logowania.
  Każdy Mac ma przycisk zasilania. Na komputerach przenośnych z funkcją Touch ID naciśnij i przytrzymaj przycisk Touch ID.

 


Wprowadź hasło do trzech razy

Po upewnieniu się, że jesteś w oknie logowania, wprowadź dowolne hasło do trzech razy, aż zobaczysz jedną z poniższych opcji zerowania hasła.

 


Wybierz opcję zerowania hasła

Po maksymalnie trzykrotnym wprowadzeniu hasła Mac powinien wyświetlić jedną z następujących opcji zerowania hasła.

Opcja 1: Uruchom ponownie i wyświetl opcje hasła

Okno logowania pokazujące opcję ponownego uruchomienia i wyświetlenia opcji zerowania hasła

 1. Jeśli widzisz opcję ponownego uruchomienia i wyświetlenia opcji zerowania hasła, kliknij w nią, aby ponownie uruchomić Maca. Następnie wykonaj jeden z następujących kroków:
  • Zaloguj się przy użyciu swojego konta Apple ID, jeśli pojawi się taka prośba. Może również wyświetlić się monit o wprowadzenie kodu weryfikacyjnego wysłanego na inne urządzenia.
  • Wprowadź klucz odzyskiwania FileVault, jeśli pojawi się taka prośba. Jest to długi ciąg liter i cyfr otrzymany po włączeniu FileVault i wybraniu opcji utworzenia klucza odzyskiwania zamiast zezwalania na odblokowanie dysku przez konto iCloud (Apple ID).
 2. Wybierz użytkownika, którego hasło chcesz wyzerować, a następnie kliknij opcję Dalej.
 3. Wprowadź nowe hasło, a następnie kliknij opcję Dalej. 
 4. Po zakończeniu zerowania hasła kliknij polecenie Uruchom ponownie.

Opcja 2: Wyzeruj przy użyciu konta Apple ID

Okno logowania pokazujące opcję zerowania przy użyciu konta Apple ID

 1. Jeśli widzisz opcję zerowania za pomocą konta Apple ID, kliknij ją.
  • Jeśli Mac uruchomi się ponownie, postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w  opcji 1 powyżej.
  • Jeśli Mac nie uruchamia się ponownie i od razu wyświetla monit o podanie danych logowania do konta Apple ID, wprowadź te informacje i kliknij opcję Wyzeruj hasło.
 2. Jeśli pojawi się monit o utworzenie nowego pęku kluczy do przechowywania haseł użytkownika, kliknij opcję OK, aby ponownie uruchomić Maca.
 3. Jeśli zostanie wyświetlona prośba o wybranie administratora, którego hasło znasz, kliknij opcję Nie pamiętasz żadnego hasła?
 4. Jeśli wyświetli się okno Wyzeruj hasło z opcją Dezaktywuj Maca, kliknij ją, a następnie kliknij polecenie Dezaktywuj Maca, aby potwierdzić. Jest to krok tymczasowy.
 5. Wprowadź nowe hasło, a następnie kliknij opcję Dalej.
  Jeśli w tym oknie jest wyświetlanych wiele kont użytkowników, kliknij przycisk Ustaw hasło obok nazwy każdego konta, a następnie wprowadź nowe hasło dla każdego konta.
 6. Po zakończeniu zerowania hasła kliknij polecenie Uruchom ponownie.

Opcja 3: Wyzeruj przy użyciu klucza odzyskiwania

 1. Kliknij opcję zerowania przy użyciu klucza odzyskiwania.
 2. Wprowadź klucz odzyskiwania FileVault. Jest to długi ciąg liter i cyfr otrzymany po włączeniu FileVault i wybraniu opcji utworzenia klucza odzyskiwania zamiast zezwalania na odblokowanie dysku przez konto iCloud (Apple ID).
 3. Wprowadź nowe hasło, a następnie kliknij opcję Wyzeruj hasło.


Data publikacji: