Zmiana lub zresetowanie hasła do konta użytkownika systemu macOS

Możesz zmienić hasło używane do logowania na komputerze Mac lub je zresetować, jeśli go nie pamiętasz. 

Hasło do konta użytkownika systemu macOS jest także znane jako hasło logowania. Jest to hasło, przy użyciu którego logujesz się na komputerze Mac i wprowadzasz określone zmiany, np. instalujesz oprogramowanie.

Zmiana hasła

Jeśli znasz hasło i możesz go użyć do zalogowania się na konto, możesz zmienić hasło w preferencjach użytkowników i grup:

 1. Z menu Apple wybierz Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Użytkownicy i Grupy.
 2. Wybierz swoją nazwę użytkownika na liście użytkowników.
 3. Kliknij przycisk Zmień hasło i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Resetowanie hasła

Jeśli nie pamiętasz hasła lub hasło nie działa, możesz je zresetować za pomocą jednej z opisanych poniżej metod. Najpierw wypróbuj jednak prostsze rozwiązania:

 • Upewnij się, że poprawnie wpisujesz wielkie i małe litery. Jeśli na klawiaturze jest włączony klawisz Caps Lock, w polu hasła wyświetlany jest symbol klawisza Caps Lock: Strzałka w górę.
 • Jeśli w polu hasła widoczny jest znak zapytania, kliknij go, aby wyświetlić podpowiedź, dzięki której być może przypomnisz sobie hasło.
 • Spróbuj zalogować się bez hasła. Jeśli ten sposób zadziała, możesz następnie dodać hasło, wykonując instrukcje dotyczące zmiany hasła.
 • Spróbuj zalogować się przy użyciu hasła Apple ID używanego w usłudze iCloud. Jeśli hasło zostało niedawno zmienione, a nowe hasło nie działa, użyj najpierw starego hasła. Jeśli hasło zadziała, przy następnym logowaniu powinno być możliwe użycie nowego hasła.

Resetowanie hasła przy użyciu konta Apple ID

W niektórych wersjach systemu macOS hasło logowania można zresetować przy użyciu konta Apple ID. Wpisuj hasło na ekranie logowania, aż pojawi się komunikat z informacją, że możesz zresetować hasło przy użyciu konta Apple ID. Jeśli komunikat nie pojawi się po trzech próbach, oznacza to, że konto nie jest skonfigurowane w taki sposób, by umożliwiać resetowanie hasła za pomocą Apple ID.

 1. Kliknij strzałkę strzałka obok komunikatu dotyczącego konta Apple ID, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić identyfikator Apple ID i utworzyć nowe hasło. Na koniec wyświetli się monit o ponowne uruchomienie komputera.
 2. Zaloguj się przy użyciu nowego hasła.
 3. Zdecyduj, czy utworzyć nowy pęk kluczy logowania.

Resetowanie przy użyciu innego konta administratora

Jeśli znasz nazwę użytkownika i hasło konta administratora na komputerze Mac, możesz użyć tego konta do zresetowania hasła. 

 1. Zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła innego konta administratora.
 2. Z menu Apple wybierz Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Użytkownicy i Grupy.
 3. Kliknij ikonę kłódka, a następnie ponownie wprowadź nazwę użytkownika i hasło konta administratora.
 4. Wybierz swoją nazwę użytkownika na liście użytkowników.
 5. Kliknij przycisk Wyzeruj hasło i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć nowe hasło:
  Okno zmiany hasła
 6. Z menu Apple wybierz polecenie Wyloguj.
 7. Zaloguj się na konto przy użyciu nowego hasła.
 8. Zdecyduj, czy utworzyć nowy pęk kluczy logowania

Resetowanie za pomocą asystenta resetowania hasła (musi być włączona funkcja FileVault)

Jeśli funkcja FileVault jest włączona, możesz zresetować hasło za pomocą asystenta resetowania hasła:

 1. Odczekaj minutę na ekranie logowania, aż wyświetli się komunikat informujący, że możesz użyć przycisku zasilania komputera Mac, aby wyłączyć i ponownie uruchomić komputer w trybie odzyskiwania systemu operacyjnego. Jeśli komunikat nie wyświetli się, oznacza to, że funkcja FileVault nie jest włączona.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż komputer Mac się wyłączy.
 3. Naciśnij jeszcze raz przycisk zasilania, aby włączyć komputer Mac.
 4. Gdy pojawi się okno Zerowanie hasła, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć nowe hasło.
  Jeśli musisz połączyć się z siecią Wi-Fi, przenieś kursor na górę ekranu i użyj menu Wi-Fi   w celu nawiązania połączenia. Aby zakończyć bez resetowania hasła, wybierz kolejno menu Apple > Uruchom ponownie.
  Okno asystenta resetowania hasła
 5. Po zakończeniu kliknij opcję Uruchom ponownie.
 6. Jeśli udało się zresetować hasło za pomocą asystenta resetowania hasła, zaloguj się na konto przy użyciu nowego hasła.
 7. Zdecyduj, czy utworzyć nowy pęk kluczy logowania.

Resetowanie hasła przy użyciu klucza odzyskiwania (funkcja FileVault musi być włączona)

Jeśli funkcja FileVault jest włączona i posiadasz klucz odzyskiwania funkcji FileVault, możesz użyć tego klucza do zresetowania hasła.

 1. Wpisuj hasło na ekranie logowania, aż wyświetli się komunikat, że możesz zresetować hasło przy użyciu klucza odzyskiwania. Jeśli komunikat nie wyświetli się po trzech próbach, oznacza to, że funkcja FileVault nie jest włączona.
 2. Kliknij strzałkę strzałka obok komunikatu. Pole hasła zmieni się w pole klucza odzyskiwania.
 3. Wprowadź swój klucz odzyskiwania. Użyj wielkich liter i wpisz myślniki. 
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć nowe hasło, a następnie kliknij opcję Wyzeruj hasło.
 5. Zdecyduj, czy utworzyć nowy pęk kluczy logowania.

Jeśli po ponownym uruchomieniu komputera Mac nadal nie możesz się zalogować przy użyciu nowego hasła, wykonaj te dodatkowe kroki:

 1. Uruchom ponownie komputer i zaraz po naciśnięciu przycisku zasilania przytrzymaj klawisze Command+R na klawiaturze lub inną kombinację klawiszy odzyskiwania systemu macOS, aż pojawi się logo Apple lub obracająca się kula ziemska. 
 2. Gdy pojawi się okno Narzędzia systemu macOS, wybierz na pasku menu kolejno opcje Narzędzia > Terminal.
 3. W oknie programu Terminal wpisz komendę resetpassword, a następnie naciśnij klawisz Return, aby otworzyć asystenta resetowania hasła (przedstawionego powyżej).
 4. Wybierz opcję „Moje hasło nie działa podczas logowania”, kliknij opcję Dalej i postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami dotyczącymi Twojego konta użytkownika.

Tworzenie nowego pęku kluczy logowania, jeśli jest taka konieczność

Gdy zresetujesz hasło i zalogujesz się na swoje konto, możesz zobaczyć, że system nie może odblokować pęku kluczy logowania. Jest to normalne zachowanie systemu, ponieważ hasła do konta użytkownika i pęk kluczy logowania nie są już zgodne. Kliknij przycisk Utwórz nowy pęk kluczy w komunikacie.

Jeśli nie zostało wyświetlone powiadomienie o pęku kluczy logowania lub wyświetlane są inne komunikaty z prośbą o podanie starego hasła, zresetuj pęk kluczy ręcznie:

 1. Otwórz menu Dostęp do pęku kluczy w folderze Narzędzia, który znajduje się w folderze Programy. 
 2. W menu Dostępu do pęku kluczy wybierz opcję Preferencje, a następnie w oknie preferencji kliknij przycisk Wyzeruj mój domyślny pęk kluczy. Po wprowadzeniu nowego hasła Dostęp do pęku kluczy utworzy pusty pęk kluczy logowania bez żadnego hasła. Kliknij OK, aby potwierdzić.

  Jeśli nie widzisz przycisku Wyzeruj mój domyślny pęk kluczy, zamknij okno preferencji i wybierz pęk kluczy logowania po lewej stronie okna Dostęp do pęku kluczy. Naciśnij klawisz Delete, a następnie kliknij opcję Usuń odwołania.

 3. W menu Apple wybierz polecenie Wyloguj, aby wrócić do ekranu logowania.
 4. Zaloguj się na konto przy użyciu nowego hasła. Teraz hasło do konta i hasło pęku kluczy logowania są zgodne.

Jeśli nadal nie możesz się zalogować

Jeśli nadal nie możesz się zalogować przy użyciu hasła, skontaktuj się ze Wsparciem Apple w celu uzyskania pomocy.

Data publikacji: