Jeśli nie możesz wyzerować hasła logowania do komputera Mac

Jeśli standardowe kroki zerowania hasła użytkownika komputera Mac nie rozwiązały problemu, wykonaj poniższe czynności dodatkowe.

Zanim rozpoczniesz

Najpierw wykonaj standardowe kroki zerowania hasła logowania do komputera Mac.

Uruchamianie komputera w trybie odzyskiwania systemu macOS

Wykonaj odpowiednie kroki w zależności od tego, czy używasz Maca z układem scalonym Apple. Jeśli nie wiesz, co zrobić, spróbuj uruchomić komputer przy użyciu trybu odzyskiwania systemu macOS, wykonując oba zestawy czynności.

Jeśli używasz Maca z układem scalonym Apple

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na Macu.

 2. Gdy trzymasz przycisk zasilania, Mac włącza się i wczytuje opcje startowe. Gdy zobaczysz element Opcje, puść przycisk zasilania.

 3. Kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj, który pojawi się pod nim.

Jeśli używasz innego Maca

 1. Naciśnij i puść przycisk zasilania, aby włączyć Maca.

 2. Natychmiast po puszczeniu przycisku zasilania naciśnij i przytrzymaj klawisze Command (⌘)-R.

 3. Przytrzymaj klawisze do momentu wyświetlenia logo Apple lub obracającej się kuli ziemskiej.

 4. Może się pojawić monit o wybranie sieci Wi-Fi lub podłączenie przewodu sieciowego. Jeśli nie widzisz menu Wi-Fimenu Wi-Fi, szukaj go w prawym górnym rogu ekranu.

Jeśli zostanie wyświetlony monit o wybranie administratora

Kliknij opcję Nie pamiętasz żadnego hasła?: jeśli zostanie wyświetlony monit o wybranie administratora, którego hasło znasz, kliknij opcję Nie pamiętasz żadnego hasła? i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie danych konta Apple ID

Wprowadź dane swojego konta Apple ID. Może również wyświetlić się monit o wprowadzenie kodu weryfikacyjnego wysłanego na inne urządzenia.

Jeśli jest wyświetlany ekran blokady aktywacji, kliknij opcję Wyjdź i otwórz Narzędzia odzyskiwania. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w następnej sekcji: Używanie asystenta zerowania hasła.

Jeśli zostanie wyświetlony monit o wybranie użytkownika, którego hasło chcesz wyzerować:

 1. Wybierz użytkownika, a następnie wprowadź nowe hasło i kliknij opcję Dalej.

 2. Po pomyślnym uwierzytelnieniu kliknij opcję Zakończ.

 3. Wybierz kolejno menu Apple  > Uruchom ponownie. Zerowanie hasła zostało zakończone, więc nie musisz wykonywać dodatkowych czynności.

Jeśli zostanie wyświetlony monit o klucz odzyskiwania

 1. Wprowadź klucz odzyskiwania FileVault. Klucz został wygenerowany po włączeniu funkcji FileVault i utworzeniu klucza odzyskiwania zamiast wybrania opcji zezwalającej na odblokowanie dysku za pomocą konta iCloud (Apple ID).

 2. Gdy pojawi się monit o wyzerowanie hasła, kliknij opcję Wyzeruj hasło.

 3. Wybierz użytkownika, którego hasło chcesz wyzerować.

 4. Po pomyślnym uwierzytelnieniu kliknij opcję Zakończ.

 5. Wybierz kolejno menu Apple  > Uruchom ponownie. Zerowanie hasła zostało zakończone, więc nie musisz wykonywać dodatkowych czynności.

Używanie asystenta zerowania hasła

Powinno teraz zostać wyświetlone okno narzędzi z opcjami, takimi jak odtwarzanie z Time Machine, ponowna instalacja systemu macOS i używanie Narzędzia dyskowego.

 1. Z menu Narzędzia na pasku menu wybierz opcję Terminal.

 2. W oknie aplikacji Terminal wpisz polecenie resetpassword, a następnie naciśnij klawisz Return, aby otworzyć asystenta zerowania hasła.

 3. Jeśli zostanie wyświetlona prośba o wybranie administratora, którego hasło znasz, kliknij opcję Nie pamiętasz żadnego hasła?

 4. W oknie Wyzeruj hasło kliknij opcję Dezaktywuj Maca, a następnie kliknij polecenie Dezaktywuj, aby potwierdzić.

 5. Jeśli zostanie wyświetlone okno blokady aktywacji, wprowadź adres e-mail konta Apple ID oraz hasło i kliknij opcję Dalej.

 6. W oknie Wyzeruj hasło wprowadź nowe informacje dotyczące hasła, a następnie kliknij opcję Dalej. (Jeśli w tym oknie jest wyświetlanych wiele kont użytkowników, kliknij przycisk Ustaw hasło obok nazwy każdego konta, a następnie wprowadź nowe hasło dla każdego konta.)

 7. Po skończeniu zerowania hasła kliknij przycisk Skończ.

 8. Wybierz kolejno menu Apple  > Uruchom ponownie i zaloguj się przy użyciu nowego hasła.

Jeśli nadal nie możesz wyzerować hasła, wymaż komputer Mac

Jeśli żadne inne rozwiązanie nie rozwiązuje problemu, możesz wyzerować hasło, wymazując Maca.

 1. Wyłącz Maca, a następnie uruchom go w trybie odzyskiwania systemu macOS, jak opisano wcześniej.

 2. Jeśli zostanie wyświetlona prośba o wybranie administratora, którego hasło znasz, z menu asystenta zerowania na pasku menu wybierz opcję Wymaż Maca.

 3. W oknie Wymaż Maca kliknij opcję Wymaż Maca, a następnie kliknij polecenie Wymaż, aby potwierdzić.

 4. Jeśli komputer Mac ponownie się uruchomi i wyświetli się migający znak zapytania, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez parę sekund, aż komputer Mac się wyłączy.

 5. Uruchom ponownie w trybie odzyskiwania systemu macOS, a następnie zainstaluj ponownie system macOS. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z artykułem Ponowna instalacja systemu macOS.

Jeśli nie możesz ponownie zainstalować systemu macOS, ponieważ instalator nie widzi dysku twardego, na którym ma zostać zainstalowany system, konieczna może być zmiana formatu dysku:

 1. Naciśnij klawisze Command (⌘)+Q, aby wyjść z instalatora.

 2. Gdy pojawi się okno narzędzi, wybierz Narzędzie dyskowe, a następnie kliknij opcję Dalej.

 3. Wybierz pierwszą pozycję wymienioną na pasku bocznym okna Narzędzia dyskowego. To wbudowany dysk twardy.

 4. Kliknij przycisk lub kartę Wymaż po prawej stronie okna, a następnie wprowadź następujące informacje:

  • Nazwa: Macintosh HD

  • Format: Mac OS Extended (kronikowany)

  • Schemat (jeśli jest dostępny): Mapa partycji GUID

 5. Kliknij opcję Wymaż, a następnie kliknij polecenie Wymaż, aby potwierdzić.

 6. Po zakończeniu wymazywania naciśnij klawisze Command+Q, aby zamknąć Narzędzie dyskowe i powrócić do okna narzędzi. Teraz powinno być możliwe ponowne zainstalowanie systemu macOS.

Pomoc

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Data publikacji: