Używanie wtyczek internetowych w przeglądarce Safari na komputer Mac

Przed użyciem zainstalowanej i zaufanej wtyczki do przeglądarki internetowej konieczne może być jej włączenie w preferencjach przeglądarki Safari.

Przeglądarka Safari nie obsługuje już większości wtyczek. Aby szybciej wczytywać witryny, oszczędzać energię i zwiększyć bezpieczeństwo, przeglądarka Safari została zoptymalizowana pod kątem zawartości wykorzystującej standard HTML5, który nie wymaga wtyczki. Aby zwiększyć możliwości i poprawić komfort przeglądania, możesz zamiast tego użyć rozszerzeń przeglądarki Safari.

Jeśli odwiedzisz jedną z niewielu witryn nadal wymagających wtyczki do wyświetlenia zawartości, przeglądarka Safari może wyświetlić informację o brakującej wtyczce. Po zainstalowaniu wtyczki przeglądarka Safari może wyświetlić pytanie, jak często masz zamiar jej używać lub czy chcesz zaufać wtyczce lub ją uaktualnić.

Przed użyciem zainstalowanej wtyczki konieczne może być jej włączenie:

  1. Na pasku menu przeglądarki Safari wybierz kolejno opcje Safari > Preferencje i kliknij pozycję Witryny.
    W niektórych starszych wersjach przeglądarki Safari kliknij opcję Ochrona, a następnie pozycję Ustawienia wtyczki.
  2. Wybierz wtyczkę z listy po lewej stronie. Włącz ją lub wyłącz za pomocą znajdującego się obok niej pola wyboru. Gdy włączysz wtyczkę, pozostaje ona aktywna, dopóki jest regularnie używana w dowolnej witrynie.
  3. Za pomocą menu podręcznych możesz włączyć lub wyłączyć wtyczkę dla określonych witryn. Jeśli wybierzesz opcję Pytaj, przeglądarka Safari wyświetli pytanie, zanim pozwoli witrynie użyć wtyczki. Menu podręczne w prawym dolnym rogu wyświetla domyślne ustawienie w przypadku odwiedzenia innych witryn wymagających wtyczki.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: