Używanie wtyczek internetowych w przeglądarce Safari lub na komputerze Mac

Używaj wtyczek tylko wtedy, gdy ich potrzebujesz, sprawdzaj, które są zainstalowane, i kontroluj, kiedy witryny mogą z nich korzystać.

Aby szybciej wczytywać witryny, oszczędzać energię i zwiększyć bezpieczeństwo, przeglądarka Safari została zoptymalizowana pod kątem zawartości wykorzystującej standard WWW HTML 5. Przeglądarka Safari preferuje taką zawartość w trakcie wczytywania witryn.

Niektóre witryny wymagają wtyczek, takich jak Flash lub Java, do wyświetlania filmów, animacji lub innej zastrzeżonej zawartości. Możesz zainstalować takie wtyczki, a następnie włączyć je za pomocą przeglądarki Safari w witrynach, które odwiedzasz.Gdy włączysz wtyczkę, pozostaje ona aktywna, dopóki jest regularnie używana w dowolnej witrynie.

Włączanie wtyczek

Gdy odwiedzasz witrynę wymagającą wtyczki do wyświetlania zawartości, w miejscu, w którym zwykle wyświetla się zawartość, może pojawić się obiekt zastępczy. Obiekt zastępczy może wyświetlać komunikat o brakującej wtyczce, który należy kliknąć, aby skorzystać z wtyczki, lub komunikat o wtyczce, która jest zablokowana, nieaktualna lub jest przedmiotem alertu zabezpieczeń. Kliknij obiekt zastępczy, aby dowiedzieć się więcej. 

Obiekt zastępczy: kliknij, aby włączyć wtyczkę Flash

Jeśli wtyczka została zainstalowana, przeglądarka Safari może wyświetlić pytanie, czy chcesz użyć wtyczki raz, czy włączać ją podczas każdej wizyty w witrynie:

Czy chcesz użyć wtyczki Flash w witrynie „example.com”?

 • Użyj raz: przeglądarka Safari użyje wtyczki w celu wyświetlenia zawartości w witrynie podczas bieżącej wizyty. Podczas następnej wizyty przeglądarka Safari ponownie wyświetli powyższe pytanie.
 • Używaj zawsze: przeglądarka Safari użyje wtyczki w celu wyświetlenia zawartości w witrynie i pozostawi ją włączoną, o ile wizyty w witrynie będą regularne.
 • Anuluj: przeglądarka Safari nie użyje wtyczki w celu wyświetlenia zawartości w witrynie podczas bieżącej wizyty. Podczas następnej wizyty przeglądarka Safari ponownie wyświetli powyższe pytanie.

Przeglądarka Safari może również wyświetlić pytanie, czy chcesz zaufać witrynie i zezwolić jej na używanie wtyczki:

Okno dialogowe: czy chcesz zaufać?

 • Zaufaj: przeglądarka Safari pozwala witrynie używać wtyczki i nie wyświetli pytania ponownie.
 • Nie teraz: przeglądarka Safari nie pozwoli witrynie użyć wtyczki tym razem, ale wyświetli pytanie podczas kolejnej wizyty.
 • Nigdy dla tej witryny: przeglądarka Safari nie pozwoli witrynie użyć wtyczki ani teraz, ani w przyszłości.

Pozwalanie witrynom na użycie wtyczek i blokowanie użycia wtyczek

Wybierz kolejno opcje Safari > Preferencje, a następnie kliknij opcję Ochrona.

Wyłącz wszystkie wtyczki dla wszystkich witryn i usuń zaznaczenie opcji Pozwalaj na wtyczki. Witryny wymagające wtyczek mogą nie działać prawidłowo, wyświetlać obiekt zastępczy zamiast zawartości odtwarzanej za pomocą wtyczki lub prosić o zainstalowanie wtyczki.

Okienko Ochrona

Aby wyświetlić zainstalowane wtyczki lub wyłączyć wybraną wtyczkę dla wszystkich witryn, kliknij przycisk Ustawienia wtyczek, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru wybranej wtyczki:

Panel Ustawienia wtyczek

Możesz również skonfigurować wtyczki dla wybranych witryn, nawet wtedy, gdy obecnie nie wymagają wtyczek:

Panel Ustawienia wtyczek

Oto witryny, które są obecnie wyświetlane z użyciem wtyczek lub zostały uprzednio skonfigurowane pod kątem wtyczek. Użyj menu podręcznych, aby skonfigurować zasady blokowania dla każdej witryny:

 • Zapytaj: przeglądarka Safari wyświetli pytanie, zanim pozwoli witrynie użyć wtyczki.

 • Wyłączone: przeglądarka Safari spróbuje wczytać zawartość bez użycia wtyczki. Jeśli witryna wymaga wtyczki, przeglądarka Safari zablokuje wtyczkę i może wyświetlić obiekt zastępczy zamiast zawartości wyświetlanej za jej pomocą.

 • Włączone: przeglądarka Safari pozwoli witrynie używać wtyczki, chyba że firma Apple wykorzystuje funkcję Kwarantanna plików do blokowania wtyczek ze względów bezpieczeństwa (przykład).

Aby uzyskać dostęp do innych opcji, przytrzymaj klawisz Option, a następnie kliknij menu podręczne:

 • Włącz ochronę bezpieczeństwa: przeglądarka Safari pozwala witrynie używać wtyczki nawet wtedy, gdy firma Apple wykorzystuje funkcję Kwarantanna bezpieczeństwa do jej blokowania. W ten sposób narażasz się na niebezpieczeństwo. Korzystaj z tej opcji wyłącznie w przypadku zaufanych witryn. W przeglądarce Safari 10 to ustawienie wyświetla się tylko wtedy, gdy wtyczka została zablokowana.

 • Uruchom w trybie bezpiecznym: jeśli pozwolisz wtyczce na działanie w trybie bezpiecznym, przeglądarka Safari pozwoli witrynie używać wtyczki i przeprowadzi kontrolę pod kątem złośliwego oprogramowania wbudowaną w komputer Mac. Jeśli korzystasz z urządzenia w trybie bezpiecznym, przeglądarka Safari pozwoli witrynie używać wtyczki, ale nie przeprowadzi testów bezpieczeństwa pod kątem złośliwego oprogramowania. W ten sposób narażasz się na niebezpieczeństwo. Korzystaj z tej opcji wyłącznie w przypadku zaufanych witryn i tylko wtedy, gdy jest to jedyna możliwość wyświetlenia zawartości.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: