Korzystanie z wyświetlacza Handy Tech BasicBraille z funkcją VoiceOver

 W przypadku korzystania z wyświetlacza brajlowskiego HandyTech Basic Braille z funkcją VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch masz do dyspozycji następujące polecenia klawiszowe specyficzne dla tego urządzenia. 

Wymienionych dalej poleceń klawiszowych specyficznych dla urządzenia można używać na poniższych wyświetlaczach:

  • Basic Braille 16
  • Basic Braille 20
  • Basic Braille 32
  • Basic Braille 40
  • Basic Braille 48
  • Basic Braille 64
  • Basic Braille 80

Aby mieć pewność, że posiadany wyświetlacz brajlowski korzysta z właściwej tabeli, sprawdź, czy masz najnowszą wersję systemu iOS.

Nawigacja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przejście do poprzedniego elementu 1
Przejście do następnego elementu 4
Pierwsza rzecz 1 + 2 + 3
Ostatnia rzecz 4 + 5 + 6
Przejście do paska stanu 2 + 3 + 4
Aktywowanie przycisku Wróć, jeśli jest dostępny 1 + 2

Przewijanie

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przewinięcie w lewo o jedną stronę 2 + 4 + 6
Przewinięcie w prawo o jedną stronę 1 + 3 + 5
Przewinięcie w górę o jedną stronę 3 + 4 + 5 + 6
Przewinięcie w dół o jedną stronę 1 + 4 + 5 + 6

Pokrętło

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przejście do poprzedniego elementu za pomocą ustawień pokrętła 3
Przejście do następnego elementu za pomocą ustawień pokrętła 6
Wybranie poprzedniej pozycji pokrętła 2 + 3
Wybranie następnej pozycji pokrętła 5 + 6

Interakcja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Dwukrotne stuknięcie wybranego elementu Router
Zaznaczenie elementu wskazanego palcem 3 + 6
Aktywowanie przycisku Początek 1 + 2 + 5
Aktywowanie klawisza Delete 1 + 4 + 5
Aktywowanie klawisza Return 1 + 5
Aktywowanie przycisku zwiększania głośności 3 + 4 + 5
Aktywowanie przycisku zmniejszania głośności 1 + 2 + 6
Aktywowanie klawisza wysuwania 1 + 4 + 6

Czytanie

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Czytanie strony od zaznaczonego elementu 1 + 2 + 3 + 5
Czytanie strony od góry 2 + 4 + 5 + 6
Odczytanie numeru wyświetlanej strony lub wyświetlanych wierszy 3 + 4

Edycja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Zaznaczenie wszystkiego 2 + 3 + 4 + 6
Zaznaczenie tekstu 2 + 5 + 6
Odznaczanie tekstu 2 + 3 + 5
Tab 2 + 3 + 4 + 5
Klawisze Shift i Tab 1 + 2 + 5 + 6
Wycięcie 1 + 3 + 4 + 6
Skopiowanie 1 + 4
Wklejenie 1 + 2 + 3 + 6
Cofnięcie 1 + 3 + 5 + 6
Ponowne wykonanie 2 + 3 + 4 + 6
Zmiana etykiety elementu 1 + 2 + 3 + 4 + 6

Sterowanie

VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Włączenie lub wyłączenie kurtyny 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
Wstrzymanie lub kontynuowanie mówienia 1 + 2 + 3 + 4
Włączenie lub wyłączenie mówienia 1 + 3 + 4
Pomoc VoiceOver 1 + 3

Braille

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Włączenie lub wyłączenie rozszerzonego opisu stanu Klawisze do wyświetlania
Przesunięcie znaków Braille’a w lewo 2
Przesunięcie znaków Braille’a w prawo 5
Przełączenie historii powiadomień 1 + 3 + 4 + 5
Kolejny tryb wyjściowy 1 + 2 + 4 + 5
Kolejny tryb wejściowy 2 + 3 + 6

Wyświetlacze brajlowskie HandyTech BasicBraille nie mają klawiszy typu Perkins, a zatem nie zapewniają obsługi popularnych poleceń Braille’a do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver.

Zamiast tego wyświetlacze z tej linii są wyposażone w sześć przycisków o nazwach od 1 do 6. Można ich użyć jako odpowiedników popularnych poleceń wprowadzanych za pomocą klawiszy typu Perkins, np. od punktu 1 do punktu 8, klawisz spacji.

 

Data publikacji: