Używanie Diagnostyki Apple do przetestowania komputera Mac

Diagnostyka Apple, wcześniej znana jako Apple Hardware Test, może sprawdzić komputer Mac pod kątem problemów sprzętowych.

Jeśli podejrzewasz, że w komputerze Mac występuje problem sprzętowy, możesz skorzystać z Diagnostyki Apple, aby określić składnik sprzętowy, którego dotyczy problem. Ponadto Diagnostyka Apple podaje możliwe rozwiązania problemu i pomaga skontaktować się ze Wsparciem Apple w celu uzyskania pomocy.

Przygotowanie komputera Mac

 1. Wyłącz komputer Mac.
 2. Odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne z wyjątkiem klawiatury, myszy, wyświetlacza, kabla Ethernet (w stosownych przypadkach) i zasilacza sieciowego.
 3. Upewnij się, że powierzchnia, na której znajduje się komputer Mac, jest twarda, płaska, stabilna i zapewnia odpowiednią wentylację.


Uruchamianie Diagnostyki Apple

Sprawdź, czy używasz komputera Mac z procesorem Apple, a następnie wykonaj odpowiednie czynności:

Procesor Apple

 1. Włącz komputer Mac i podczas jego uruchamiania trzymaj naciśnięty przycisk zasilania.
 2. Zwolnij przycisk, gdy zobaczysz okno opcji uruchamiania, które zawiera ikonę koła zębatego oznaczoną jako Opcje.
 3. Naciśnij na klawiaturze kombinację klawiszy Command (⌘)+D.
   

Procesor Intel

 1. Włącz komputer Mac, a następnie niezwłocznie naciśnij i przytrzymaj klawisz D na klawiaturze podczas uruchamiania komputera Mac.
 2. Zwolnij klawisz, gdy zobaczysz pasek postępu lub zostaniesz poproszony o wybranie języka.
   

Wyświetlanie wyników testu

Podczas sprawdzania komputera Mac narzędzie Diagnostyka Apple wyświetla pasek postępu:

Uruchomiony pasek postępu narzędzia Diagnostyka systemu macOS

Po zakończeniu testowania Diagnostyka Apple pokazuje wyniki, w tym jeden lub więcej kodów referencyjnych. Dowiedz się o kodach referencyjnych Diagnostyki Apple.

Wyniki narzędzia Diagnostyka systemu macOS. Nie znaleziono problemów.

Aby powtórzyć test, kliknij opcję „Uruchom test ponownie” lub naciśnij kombinację klawiszy Command+R.

Aby ponownie uruchomić komputer Mac, kliknij przycisk Uruchom ponownie lub naciśnij klawisz R.

Aby wyłączyć komputer, kliknij opcję Wyłącz lub naciśnij klawisz S. 

Aby uzyskać informacje na temat opcji usług i wsparcia, upewnij się, że komputer Mac jest podłączony do Internetu, a następnie kliknij opcję „Rozpocznij” lub naciśnij kombinację klawiszy Command+G. Komputer Mac zostanie ponownie uruchomiony i zostanie wyświetlona strona internetowa z dalszymi informacjami. Po wykonaniu wszystkich czynności wybierz z menu Apple opcję Uruchom ponownie lub Wyłącz.


Więcej informacji

Jeśli na komputerze Mac z procesorem Intel nie możesz uruchomić Diagnostyki Apple za pomocą klawisza D, wypróbuj następujące rozwiązania:

 • Naciśnij i przytrzymaj kombinację klawiszy Option+D podczas uruchamiania, aby korzystać z Diagnostyki Apple przez Internet.
 • Upewnij się, że komputer Mac nie używa hasła sprzętowego.
Data publikacji: