Jak używać Diagnostyki Apple na komputerach Mac

Diagnostyka Apple sprawdza komputer Mac pod kątem ewentualnych problemów sprzętowych i podaje możliwe sposoby ich rozwiązania.

Jeśli zachodzi podejrzenie, że przyczyną nieprawidłowego działania komputera Mac jest jeden z jego podzespołów, Diagnostyka Apple pomoże go zidentyfikować. Ponadto Diagnostyka Apple podaje możliwe rozwiązania problemu i pomaga skontaktować się ze Wsparciem Apple w celu uzyskania pomocy.

W przypadku komputerów Mac wprowadzonych na rynek przed czerwcem 2013 roku należy użyć aplikacji Apple Hardware Test

Jak używać Diagnostyki Apple

 1. Odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne z wyjątkiem klawiatury, myszy, wyświetlacza, kabla Ethernet (w stosownych przypadkach) i zasilacza sieciowego.
 2. Upewnij się, że powierzchnia, na której znajduje się komputer Mac, jest twarda, płaska, stabilna i zapewnia odpowiednią wentylację.
 3. Wyłącz komputer Mac.
 4. Włącz komputer Mac i niezwłocznie naciśnij i przytrzymaj klawisz D na klawiaturze. Nie puszczaj klawisza, dopóki nie wyświetli się ekran wyboru języka. Po wybraniu języka Diagnostyka Apple wyświetli pasek informujący o postępie diagnostyki komputera Mac:
 5. Procedura diagnostyki komputera Mac trwa 2–3 minuty. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości Diagnostyka Apple poda możliwe rozwiązania i kody referencyjne. Przed przejściem do kolejnego etapu zapisz kody referencyjne.
 6. Wybierz jedną z tych opcji:
  • Aby powtórzyć test, kliknij opcję „Uruchom test ponownie” lub naciśnij klawisze Command (⌘)-R.
  • Aby uzyskać więcej informacji, w tym szczegółowe informacje dotyczące opcji serwisowych i wsparcia, kliknij opcję „Rozpocznij” lub naciśnij klawisze Command-G.
  • Aby ponownie uruchomić komputer Mac, kliknij przycisk Uruchom ponownie lub naciśnij klawisz R.
  • Aby wyłączyć komputer, kliknij opcję Wyłącz lub naciśnij klawisz S. 

Jeśli wybierzesz opcję uzyskania dodatkowych informacji, na komputerze Mac zostanie uruchomiona funkcja odzyskiwania systemu macOS, a na ekranie pojawi się strona internetowa, na której należy wybrać kraj i region. Kliknij opcję „Zgadzam się na ich wysłanie”, aby wysłać numer seryjny i kody referencyjne do firmy Apple. Następnie wykonuj wyświetlane na ekranie instrukcje dotyczące serwisu i wsparcia. Po wykonaniu wszystkich czynności możesz wybrać z menu Apple opcję Uruchom ponownie lub Wyłącz.

Na tym etapie wymagane jest połączenie z Internetem. W przypadku braku połączenia z Internetem zostanie wyświetlona strona z instrukcjami umożliwiającymi nawiązanie połączenia.


Więcej informacji

Jeśli przytrzymanie klawisza D podczas uruchamiania komputera nie powoduje uruchomienia Diagnostyki Apple:

 • Wyłącz hasło sprzętowe, jeśli go używasz. Po użyciu Diagnostyki Apple możesz włączyć je ponownie.
 • Podczas uruchamiania komputera przytrzymaj klawisze Option-D, aby uruchomić Diagnostykę Apple za pośrednictwem Internetu.
Data publikacji: