Uzyskiwanie wsparcia telefonicznego po zakończeniu okresu bezpłatnego wsparcia

Wszystkie urządzenia firmy Apple są objęte 90-dniowym bezpłatnym wsparciem. Dowiedz się, do jakich opcji masz dostęp, jeśli zgodnie ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zakresu gwarancji Twoje urządzenie Apple nie jest objęte bezpłatnym telefonicznym wsparciem technicznym.

Urządzenia objęte gwarancją

Jeśli urządzenie jest objęte naszą ograniczoną gwarancją, możesz wykupić plan AppleCare+ lub plan AppleCare Protection Plan, aby uzyskać dodatkową ochronę.

Jeśli nie spełniasz kryteriów zakupu planu AppleCare, możesz wykupić jednorazowe wsparcie.

Nie wszystkie produkty i opcje zakupu są dostępne we wszystkich krajach i regionach. Aby dowiedzieć się więcej o dostępnych opcjach, skontaktuj się ze Wsparciem Apple. Korzyści wynikające z ograniczonej gwarancji Apple i planu AppleCare stanowią dodatek do uprawnień z tytułu przepisów o ochronie konsumenta.

Urządzenia po gwarancji

Jeśli urządzenie nie jest już objęte naszą ograniczoną gwarancją ani planem AppleCare+ albo planem AppleCare Protection Plan, możesz wykupić dla niego jednorazowe wsparcie.

Data publikacji: