Roaming w sieciach Wi-Fi z użyciem standardów 802.11k, 802.11r i 802.11v w systemie iOS

Dowiedz się, jak systemy iOS i iPadOS zapewniają lepszy roaming klientów dzięki standardom sieci Wi-Fi.

System iOS obsługuje zoptymalizowany roaming klientów w korporacyjnych sieciach Wi-Fi. Standardy k, r i v grupy roboczej 802.11 zapewniają klientom bezprzewodowym bardziej płynny roaming między punktami dostępu w tej samej sieci.

802.11k

Standard 802.11k pozwala urządzeniom przyspieszyć wyszukiwanie pobliskich punktów dostępu, które są dostępne jako cele roamingowe, tworząc zoptymalizowaną listę kanałów. Gdy siła sygnału obecnego punktu dostępu słabnie, urządzenie wykonuje skanowanie w poszukiwaniu docelowych punktów dostępu z tej listy.

802.11r

Kiedy urządzenie wykonuje roaming między punktami dostępu w tej samej sieci, standard 802.11r przyspiesza proces uwierzytelniania dzięki funkcji o nazwie Fast Basic Service Set Transition (FT). Funkcja FT działa zarówno z metodą uwierzytelniania z użyciem wstępnie współdzielonego klucza (PSK), jak i z metodą 802.1X.

System iOS 10 i nowsze oraz system iPadOS obsługują adaptacyjny standard 802.11r w sieciach bezprzewodowych Cisco. Adaptacyjny standard 802.11r oferuje funkcję FT bez konieczności włączania standardu 802.11r w skonfigurowanej sieci bezprzewodowej Cisco.

802.11v

Systemy iOS i iPadOS obsługują te funkcje standardu 802.11v na niektórych urządzeniach:

 • Zarządzanie przejściami Basic Service Set (BSS)
 • Bezpośrednie rozłączenie
 • Directed Multicast Service (DMS)
 • BSS Max Idle Service

Zarządzanie przejściami BBS z bezpośrednim rozłączeniem umożliwia warstwie kontrolnej sieci wpływanie na zachowanie klientów w zakresie roamingu dzięki informacjom o obciążeniu pobliskich punktów dostępu. Urządzenie uwzględnia te informacje przy wybieraniu potencjalnych celów roamingowych.

DMS optymalizuje transmisję ruchu multiemisyjnego w sieciach bezprzewodowych. Urządzenie wykorzystuje te informacje, aby usprawnić komunikację w trybie multiemisji i wydłużyć czas pracy baterii urządzenia.

BSS Max Idle Service pomaga klientom i punktom dostępu skutecznie decydować o tym, jak długo utrzymać połączenie przy braku transmisji. Urządzenie wykorzystuje te informacje, aby wydłużyć czas pracy baterii urządzenia.

Połączenie szybkiego wyszukiwania najlepszych celów roamingowych dzięki standardom 802.11k i 802.11v z szybszym powiązywaniem punktów docelowych przez funkcję FT oznacza, że aplikacje działają szybciej, a korzystanie z sieci Wi-Fi za pomocą systemów iOS i iPadOS jest jeszcze wygodniejsze.


Więcej informacji

Większość dostawców sprzętu dla sieci Wi-Fi obsługuje standardy 802.11k, 802.11v oraz 802.11r (funkcję FT). Aby dana sieć mogła korzystać z funkcji związanych z tymi standardami, musisz najpierw włączyć i skonfigurować te funkcje na routerze sieci Wi-Fi. Proces konfiguracyjny może być różny, informacje na ten temat powinny się znajdować w instrukcji do routera.

Poniżej znajdują się listy urządzeń z systemem iOS, które obsługują standardy 802.11k, 802.11r oraz 802.11v. Aby korzystać ze standardów 802.11k i 802.11r, musisz mieć system iOS 6 lub nowszy. Aby korzystać ze standardu 802.11v, musisz mieć system iOS 7 lub nowszy. Aby korzystać z adaptacyjnego standardu 802.11r, musisz mieć system iOS 10 lub nowszy.

802.11k i r

 • iPhone 4s i nowsze modele
 • iPad Pro i nowsze modele
 • iPad Air i nowsze modele
 • iPad mini i nowsze modele
 • iPad (3. generacji) i nowsze modele
 • iPod touch (5. generacji) i nowsze modele

Adaptacyjny 802.11r

 • iPhone 6s i nowsze modele
 • iPad Pro i nowsze modele
 • iPad (5. generacji) i nowsze modele

802.11v

 • iPhone 5c, iPhone 5s i nowsze modele
 • iPad Pro i nowsze modele
 • iPad Air i nowsze modele
 • iPad mini 2 i nowsze modele
 • iPad (5. generacji) i nowsze modele
 • iPod touch (6. generacji) i nowsze modele

Buforowanie identyfikatora klucza głównego w parach

System iOS 5.1 i nowsze oraz system iPadOS obsługują także buforowanie identyfikatora klucza głównego (PMKID). Funkcji buforowania identyfikatora PMKID można używać z niektórymi produktami Cisco w celu usprawnienia roamingu między punktami dostępu. Metoda sticky key caching (SKC) stanowi formę buforowania identyfikatora PMKID. Nie stanowi ona odpowiednika metody opportunistic key caching (OKC) ani nie jest z nią zgodna.

Aby obsługiwać adaptacyjny standard 802.11r, sieć Cisco musi używać kodu kontrolera w wersji 8.3 lub nowszej. Chronione ramki zarządzania (PMF) standardu 802.11w współpracują z obsługą systemów iOS i iPadOS dla standardów 802.11k, 802.11r i 802.11v.

Dowiedz się, jak wygląda roaming urządzeń z systemami iOS i iPadOS w korporacyjnym środowisku Wi-Fi.

Dowiedz się więcej o tych standardach w witrynie stowarzyszenia IEEE:

Dowiedz się, jak zidentyfikować modele następujących urządzeń:

 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: