Roaming w sieciach Wi-Fi z użyciem standardów 802.11k, 802.11r, i 802.11v w systemach iOS, iPadOS i macOS

Dowiedz się, jak systemy iOS, iPadOS i macOS zapewniają lepszy roaming klientów dzięki standardom sieci Wi-Fi.

Systemy iOS, iPadOS i macOS obsługują zoptymalizowany roaming klientów w korporacyjnych sieciach Wi-Fi. Standardy k, r i v grupy roboczej 802.11 zapewniają klientom bezprzewodowym bardziej płynny roaming między punktami dostępu w tej samej sieci.

802.11k

Standard 802.11k pozwala urządzeniom przyspieszyć wyszukiwanie pobliskich punktów dostępu, które są dostępne jako cele roamingowe, tworząc zoptymalizowaną listę kanałów. Gdy siła sygnału obecnego punktu dostępu słabnie, urządzenie wykonuje skanowanie w poszukiwaniu docelowych punktów dostępu z tej listy.

802.11r

Kiedy urządzenie wykonuje roaming między punktami dostępu w tej samej sieci, standard 802.11r przyspiesza proces uwierzytelniania dzięki funkcji o nazwie Fast Basic Service Set Transition (FT). Funkcja FT działa zarówno z metodą uwierzytelniania z użyciem wstępnie współdzielonego klucza (PSK), jak i z metodą 802.1X.

System iOS 10 i nowszy, iPadOS oraz macOS 12 oraz system iPadOS obsługują adaptacyjny standard 802.11r w sieciach bezprzewodowych Cisco. Adaptacyjny standard 802.11r oferuje funkcję FT bez konieczności włączania standardu 802.11r w skonfigurowanej sieci bezprzewodowej Cisco. Aby obsługiwać adaptacyjny standard 802.11r, sieć Cisco musi używać kodu kontrolera w wersji 8.3 lub nowszej.

802.11v

Systemy iOS, iPadOS i macOS obsługują następujące funkcje standardu 802.11v na niektórych urządzeniach:

 • Zarządzanie przejściami Basic Service Set (BSS)
 • Bezpośrednie rozłączenie
 • Directed Multicast Service (DMS)
 • BSS Max Idle Service

Zarządzanie przejściami BBS z bezpośrednim rozłączeniem umożliwia warstwie kontrolnej sieci wpływanie na zachowanie klientów w zakresie roamingu dzięki informacjom o obciążeniu pobliskich punktów dostępu. Urządzenie uwzględnia te informacje przy wybieraniu potencjalnych celów roamingowych.

DMS optymalizuje transmisję ruchu multiemisyjnego w sieciach bezprzewodowych. Urządzenie wykorzystuje te informacje, aby usprawnić komunikację w trybie multiemisji i wydłużyć czas pracy baterii urządzenia.

BSS Max Idle Service pomaga klientom i punktom dostępu skutecznie decydować o tym, jak długo utrzymać połączenie przy braku transmisji. Urządzenie wykorzystuje te informacje, aby wydłużyć czas pracy baterii urządzenia.

Połączenie szybkiego wyszukiwania najlepszych celów roamingowych dzięki standardom 802.11k i 802.11v z szybszym powiązywaniem punktów docelowych przez funkcję FT oznacza, że aplikacje działają szybciej, a poruszanie się po sieciach Wi-Fi za pomocą systemu iOS, iPadOS i macOS jest jeszcze wygodniejsze.


Sprawdź zgodność

Większość dostawców sprzętu dla sieci Wi-Fi obsługuje standardy 802.11k, 802.11v oraz 802.11r (funkcję FT). Aby dana sieć mogła korzystać z funkcji związanych z tymi standardami, musisz najpierw włączyć i skonfigurować te funkcje na routerze sieci Wi-Fi. Proces konfiguracyjny może być różny, informacje na ten temat powinny się znajdować w instrukcji do routera.

Poniżej znajdują się listy urządzeń z systemem iOS, iPadOS i macOS, które obsługują standardy 802.11k, 802.11r oraz 802.11v. Aby użyć standardów 802.11k i 802.11r, potrzebujesz systemu iOS 6 lub nowszego albo macOS 12 lub nowszego. Aby użyć standardu 802.11v, potrzebujesz systemu iOS 7 lub nowszego albo macOS 12 lub nowszego. Aby użyć adaptacyjnego standardu 802.11r, potrzebujesz systemu iOS 10 lub nowszego albo macOS 12 lub nowszego.

Obsługa systemu macOS jest ograniczona tylko do komputerów Mac z procesorem Apple.

802.11k i r

 • iPhone 4s i nowsze modele
 • iPad Pro i nowsze modele
 • iPad Air i nowsze modele
 • iPad mini i nowsze modele
 • iPad (3. generacji) i nowsze modele
 • iPod touch (5. generacji) i nowsze modele
 • Maki z układem scalonym Apple

Adaptacyjny 802.11r

 • iPhone 6s i nowsze modele
 • iPad Pro i nowsze modele
 • iPad Air (3. generacji) i nowsze
 • iPad (5. generacji) i nowsze modele
 • iPod touch (7. generacji)
 • Maki z układem scalonym Apple

802.11v

 • iPhone 5c, iPhone 5s i nowsze modele
 • iPad Pro i nowsze modele
 • iPad Air i nowsze modele
 • iPad mini 2 i nowsze modele
 • iPad (5. generacji) i nowsze modele
 • iPod touch (6. generacji) i nowsze modele
 • Maki z układem scalonym Apple

Współdziałanie z 802.11w

Obsługa standardów 802.11k, 802.11r i 802.11v w systemach iOS, iPadOS i macOS współpracuje z sieciami, w których włączono funkcję chronionych ramek zarządzania (PMF) standardu 802.11w.

Buforowanie identyfikatora klucza głównego w parach

Systemy iOS, iPadOS i macOS obsługują także buforowanie identyfikatora klucza głównego (PMKID). Funkcji buforowania identyfikatora PMKID można używać z niektórymi produktami w celu usprawnienia roamingu między punktami dostępu. Metoda sticky key caching (SKC) stanowi formę buforowania identyfikatora PMKID. Nie stanowi ona odpowiednika metody opportunistic key caching (OKC) ani nie jest z nią zgodna.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: