Korzystanie z wyświetlacza HIMS Braille EDGE 40 z funkcją VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

W przypadku korzystania z wyświetlacza brajlowskiego HIMS Braille EDGE 40 z funkcją VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch masz do dyspozycji następujące polecenia klawiszowe specyficzne dla tego urządzenia.

Aby mieć pewność, że posiadany wyświetlacz brajlowski korzysta z właściwej tabeli, sprawdź, czy masz najnowszą wersję systemu iOS.

Nawigacja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przejście do poprzedniego elementu Lewy przycisk w lewo lub prawy przycisk w lewo
Przejście do następnego elementu Lewy przycisk w prawo lub prawy przycisk w prawo

Przewijanie

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przewinięcie w lewo o jedną stronę F5
Przewinięcie w prawo o jedną stronę F6
Przewinięcie w górę o jedną stronę F7
Przewinięcie w dół o jedną stronę F8

Pokrętło

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przejście do poprzedniego elementu za pomocą ustawień pokrętła Lewy przycisk w górę lub prawy przycisk w górę
Przejście do następnego elementu za pomocą ustawień pokrętła Lewy przycisk w dół lub prawy przycisk w dół
Wybranie poprzedniej pozycji pokrętła F1
Wybranie następnej pozycji pokrętła F2

Interakcja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Dwukrotne stuknięcie wybranego elementu Klawisze do przesuwania

Braille

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przesunięcie znaków Braille’a w lewo Lewy klawisz w górę lub prawy klawisz w górę
Przesunięcie znaków Braille’a w prawo Lewy klawisz w dół lub prawy klawisz w dół
Włączenie lub wyłączenie rozszerzonego opisu stanu Klawisze do wyświetlania
Przełączenie wyświetlacza między pismem Braille’a z kontrakcjami i bez F3
Przełączenie wyświetlacza między 6- i 8-punktowym pismem Braille’a F4

Więcej informacji

Aby zapoznać się z uniwersalną listą poleceń, przeczytaj artykuł Popularne polecenia Braille’a do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver.

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: