Używanie monitora Ninepoint Systems Ninepoint z funkcją VoiceOver

Podczas korzystania z monitora brajlowskiego Ninepoint Systems Ninepoint z funkcją VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch możesz używać poniższych klawiszy typowych dla urządzenia. 

Aby mieć pewność, że posiadany monitor brajlowski korzysta z właściwej tabeli, sprawdź, czy masz najnowszą wersję systemu iOS.

Nawigacja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na monitorze
Przejście do poprzedniego elementu W lewo
Przejście do następnego elementu W prawo
Aktywowanie przycisku Wstecz, jeśli jest dostępny Menu

Pokrętło

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na monitorze
Przejście do poprzedniego elementu za pomocą ustawień pokrętła W górę
Przejście do następnego elementu za pomocą ustawień pokrętła W dół

Interakcja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na monitorze
Dwukrotne stuknięcie wybranego elementu Klawisze do przesuwania
Zaznaczenie elementu wskazanego palcem Wprowadź ścieżkę

Braille

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na monitorze
Włączenie lub wyłączenie rozszerzonego opisu stanu Klawisze do wyświetlania
Przesunięcie znaków Braille'a w lewo Przesunięcie w lewo
Przesunięcie znaków Braille'a w prawo Przesunięcie w prawo

Więcej informacji

Aby zapoznać się z uniwersalną listą najczęstszych poleceń, przeczytaj artykuł Popularne polecenia Braille'a do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver.

 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: