Używanie monitora Ninepoint Systems Ninepoint z funkcją VoiceOver

Podczas korzystania z monitora brajlowskiego Ninepoint Systems Ninepoint z funkcją VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch możesz używać poniższych klawiszy typowych dla urządzenia. 

Aby mieć pewność, że posiadany monitor brajlowski korzysta z właściwej tabeli, sprawdź, czy masz najnowszą wersję systemu iOS.

Nawigacja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na monitorze
Przejście do poprzedniego elementu W lewo
Przejście do następnego elementu W prawo
Aktywowanie przycisku Wstecz, jeśli jest dostępny Menu

Pokrętło

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na monitorze
Przejście do poprzedniego elementu za pomocą ustawień pokrętła W górę
Przejście do następnego elementu za pomocą ustawień pokrętła W dół

Interakcja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na monitorze
Dwukrotne stuknięcie wybranego elementu Klawisze do przesuwania
Zaznaczenie elementu wskazanego palcem Wprowadź ścieżkę

Braille

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na monitorze
Włączenie lub wyłączenie rozszerzonego opisu stanu Klawisze do wyświetlania
Przesunięcie znaków Braille'a w lewo Przesunięcie w lewo
Przesunięcie znaków Braille'a w prawo Przesunięcie w prawo

Więcej informacji

Aby zapoznać się z uniwersalną listą najczęstszych poleceń, przeczytaj artykuł Popularne polecenia Braille'a do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver.

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: