Zarządzanie ustawieniami funkcji AirPlay na urządzeniu Apple TV

Dowiedz się, jak kontrolować, kto może przesyłać zawartość za pomocą funkcji AirPlay na urządzenie Apple TV, jak korzystać z trybu Pokaz w sali konferencyjnej i nie tylko.

Wybieranie, kto może przesyłać zawartość za pomocą funkcji AirPlay na urządzenie Apple TV

Wybierz kolejno opcje Ustawienia > AirPlay. Tu możesz włączyć lub wyłączyć funkcję AirPlay. Możesz także zdecydować, kto może przesyłać zawartość za pomocą funkcji AirPlay na urządzenie Apple TV:

  • Wszyscy: funkcja AirPlay jest widoczna dla wszystkich i wszyscy mogą przesyłać zawartość za jej pomocą na urządzenie Apple TV.
  • Każdy w tej samej sieci: wszyscy, którzy są połączeni z Twoja domową siecią Wi-Fi, mogą przesyłać zawartość za pomocą funkcji AirPlay na urządzenie Apple TV.
  • Tylko ci, którym udostępniam dom: osoby zaproszone do sterowania domem w aplikacji Dom mogą przesyłać zawartość za pomocą funkcji AirPlay na urządzenie Apple TV.
  • Wymagaj hasła: każdy będzie musiał podać hasło, aby móc przesyłać zawartość za pomocą funkcji AirPlay na urządzenie Apple TV.

Zmienianie nazwy i pokoju urządzenia Apple TV

Nadaj urządzeniu Apple TV nazwę, aby ułatwić jego rozpoznanie podczas korzystania z AirPlay. W tym celu wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > To urządzenie >, a następnie wybierz opcję Nazwa, aby ją zmienić.

Aby zmienić nazwę urządzenia Apple TV (2. i 3. generacji), wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Nazwa.

Możesz także dodać urządzenie Apple TV do pokoju w aplikacji Dom, aby strumieniować zawartość za pomocą funkcji AirPlay 2. Na urządzeniu Apple TV wybierz kolejno opcje Ustawienia > AirPlay > Pokój, a następnie wybierz pokój.

Uzyskaj więcej informacji na temat dodawania głośników w aplikacji Dom i zarządzania nimi.

Korzystanie z trybu Pokaz w sali konferencyjnej

W trybie Pokaz w sali konferencyjnej na ekranie są wyświetlane instrukcje dotyczące nawiązywania połączenia z urządzeniem Apple TV za pomocą AirPlay. Każda osoba w pomieszczeniu może się wówczas dowiedzieć, jak wyświetlić zawartość ekranu swojego urządzenia AirPlay na wyświetlaczu podłączonym do urządzenia Apple TV.

Aby włączyć tryb Pokaz w sali konferencyjnej:

  1. Sprawdź, czy na urządzeniu Apple TV jest zainstalowana najnowsza wersja systemu tvOS.
  2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > AirPlay > Pokaz w sali konferencyjnej.
  3. Włącz tryb Pokaz w sali konferencyjnej.

Wymaganie wprowadzenia kodu PIN w celu korzystania z funkcji AirPlay

Urządzenia Apple TV 4K i Apple TV HD wymagają wprowadzenia kodu PIN wyświetlanego na ekranie telewizora przy pierwszym użyciu funkcji AirPlay z innego urządzenia Apple. Aby ustawić wymóg podawania kodu PIN przy każdym użyciu funkcji AirPlay, wybierz kolejno opcje Ustawienia > AirPlay > Pokaz w sali konferencyjnej, a następnie włącz opcję Wymagaj podania kodu PIN przy każdym użyciu.

Jeżeli Twoje urządzenie Apple TV ma system tvOS 11.2 lub starszy, wybierz kolejno opcje Ustawienia > AirPlay > AirPlay, wybierz opcję Wymagaj kodu w sekcji Ochrona, a następnie wybierz, kiedy należy podać kod w celu skorzystania z funkcji AirPlay.

Urządzenia Apple TV (2. i 3. generacji) nie wymagają kodu, o ile nie włączono opcji Wymagaj weryfikacji urządzenia.

Konfigurowanie weryfikacji urządzenia w przypadku Apple TV (2. lub 3. generacji)

Aby skonfigurować wymaganie podania jednorazowego kodu ekranowego dla wszystkich urządzeń AirPlay, wybierz kolejno opcje Ustawienia > AirPlay > Ochrona i włącz opcję Wymagaj weryfikacji urządzenia.

Data publikacji: