Korzystanie z trybu Pokaz w sali konferencyjnej oraz powiązanych ustawień na urządzeniu Apple TV

Jeśli używasz urządzenia Apple TV do celów edukacyjnych lub biznesowych, możesz skorzystać z trybu pokazu w sali konferencyjnej lub ograniczyć dostęp przez AirPlay do urządzenia Apple TV.

 

Korzystanie z trybu Pokaz w sali konferencyjnej

W trybie Pokaz w sali konferencyjnej na ekranie są wyświetlane instrukcje dotyczące nawiązywania połączenia z urządzeniem Apple TV za pomocą AirPlay. Każda osoba w pomieszczeniu może się wówczas dowiedzieć, jak wyświetlić zawartość ekranu swojego urządzenia AirPlay na wyświetlaczu podłączonym do urządzenia Apple TV.

Aby włączyć tryb Pokaz w sali konferencyjnej:

  1. Sprawdź, czy na urządzeniu Apple TV jest zainstalowana najnowsza wersja systemu tvOS.
  2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > AirPlay > Pokaz w sali konferencyjnej.
  3. Włącz tryb Pokaz w sali konferencyjnej.

Zmiana ustawień ochrony funkcji AirPlay

Urządzenia Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji) wymagają wprowadzenia kodu PIN wyświetlanego na ekranie telewizora przy pierwszym użyciu funkcji AirPlay z innego urządzenia Apple. Aby ustawić wymóg podawania kodu PIN przy każdym użyciu funkcji AirPlay, wybierz kolejno opcje Ustawienia > AirPlay > Pokaz w sali konferencyjnej, a następnie włącz opcję Wymagaj podania kodu PIN przy każdym użyciu.

Jeżeli Twoje urządzenie Apple TV ma system tvOS 11.2 lub starszy, wybierz kolejno opcje Ustawienia > AirPlay > AirPlay, wybierz opcję Wymagaj kodu w sekcji Ochrona, a następnie wybierz, kiedy należy podać kod w celu skorzystania z funkcji AirPlay.

Urządzenia Apple TV (2. i 3. generacji) nie wymagają kodu, o ile nie włączono opcji Wymagaj weryfikacji urządzenia.

Konfigurowanie weryfikacji urządzenia w przypadku Apple TV (2. lub 3. generacji)

Aby skonfigurować wymaganie podania jednorazowego kodu ekranowego dla wszystkich urządzeń AirPlay, wybierz kolejno opcje Ustawienia > AirPlay > Ochrona i włącz opcję Wymagaj weryfikacji urządzenia.

Zmienianie nazwy urządzenia Apple TV

Nadaj urządzeniu Apple TV nazwę, aby ułatwić jego rozpoznanie podczas korzystania z AirPlay. W tym celu wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > To urządzenie >, a następnie wybierz opcję Nazwa, aby ją zmienić.

Aby zmienić nazwę urządzenia Apple TV (2. i 3. generacji), wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Nazwa.

Data publikacji: