Udostępnianie uprawnień do sterowania domem

Zaproś inne osoby do sterowania domem, edytuj ich uprawnienia i pozwól im na sterowanie domem z dowolnego miejsca — wszystko w aplikacji Dom.

Zanim rozpoczniesz

Aby zapraszać inne osoby do sterowania akcesoriami HomeKit:

*Głośnik HomePod i urządzenie Apple TV nie są dostępne we wszystkich krajach i regionach.

Zapraszanie innej osoby do sterowania domem

Wykonaj poniższe czynności odpowiednie dla swojego urządzenia.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Otwórz aplikację Dom i stuknij ikonę Ikona Ustawienia domu w lewym górnym rogu. Jeśli w aplikacji Dom masz skonfigurowany więcej niż jeden dom, stuknij opcję Ustawienia domu, a następnie stuknij dom, do którego chcesz zaprosić inną osobę.
 2. W obszarze Osoby stuknij opcję Zaproś.
 3. Wprowadź identyfikator Apple ID używany przez osobę w usłudze iCloud.
 4. Stuknij opcję Wyślij zaproszenie.

Na komputerze Mac

 1. Otwórz aplikację Dom.
 2. Na pasku menu wybierz kolejno opcje Edycja > Edycja domu. Jeśli w aplikacji Dom masz skonfigurowany więcej niż jeden dom, kliknij opcję Domy w lewym górnym rogu, a następnie kliknij dom, do którego chcesz zaprosić inną osobę.
 3. W obszarze Osoby kliknij opcję Zaproś.
 4. Wprowadź identyfikator Apple ID używany przez osobę w usłudze iCloud.
 5. Kliknij opcję Zaproś.

Przyjmowanie zaproszenia do sterowania domem

Gdy ktoś zaprosi Cię do sterowania swoim domem, otrzymujesz powiadomienie w aplikacji Dom na urządzeniu z systemem iOS lub komputerze Mac. Wykonaj poniższe czynności, aby przyjąć zaproszenie.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Otwórz aplikację Dom i stuknij ikonę Ikona Ustawienia domu.
 2. Stuknij opcję Ustawienia domu.
 3. Stuknij opcję Przyjmij, a następnie opcję Gotowe.

Gdy przyjmiesz zaproszenie, stuknij ikonę Ikona Ustawienia domu, a następnie stuknij nazwę domu, aby nim sterować.

Na komputerze Mac

 1. Otwórz aplikację Dom i kliknij ikonę Ikona Dom na pasku narzędzi.
 2. Kliknij opcję 1 zaproszenie.
 3. Kliknij przycisk Przyjmij, a następnie kliknij przycisk Gotowe.

Gdy przyjmiesz zaproszenie, kliknij ikonę Ikona Dom na pasku narzędzi, a następnie stuknij nazwę domu, aby nim sterować.

Przyznawanie dostępu zdalnego i edytowanie uprawnień użytkowników

Jeśli skonfigurujesz centrum akcesoriów, możesz zarządzać zdalnym dostępem i edytować uprawnienia osób, które zaprosisz do sterowania domem. Jeśli centrum akcesoriów nie jest skonfigurowane, osoby te mogą sterować akcesoriami tylko wtedy, gdy przebywają w Twoim domu, są połączone z domową siecią Wi-Fi oraz znajdują się w zasięgu akcesoriów HomeKit.

Aby zarządzać dostępem zdalnym i zmieniać uprawnienia użytkownika, otwórz aplikację Dom na urządzeniu z systemem iOS lub komputerze Mac, a następnie wykonaj poniższe czynności.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Stuknij ikonę Ikona Ustawienia domu. Jeśli masz więcej niż jeden dom, stuknij opcję Ustawienia domu, a następnie stuknij dom.
 2. W obszarze Osoby stuknij osobę, której uprawnienia chcesz edytować, a następnie wybierz następujące opcje:
  • Pozwalaj na dostęp zdalny: włącz tę opcję, aby pozwolić użytkownikowi na dostęp do akcesoriów z dowolnego miejsca. Jeśli ją wyłączysz, użytkownik będzie mógł sterować akcesoriami tylko wtedy, gdy będzie w Twoim domu.
  • Pozwalaj na edycję: włącz tę opcję, aby pozwolić użytkownikowi dodawać i usuwać akcesoria, sceny i innych użytkowników.*
 3. Stuknij opcję Wstecz, a następnie opcję Gotowe.

Na komputerze Mac

 1. Na pasku menu wybierz kolejno opcje Edycja > Edycja domu. Jeśli masz więcej niż jeden dom, kliknij opcję Domy w lewym górnym rogu, a następnie wybierz dom.
 2. W obszarze Osoby kliknij osobę, której uprawnienia chcesz edytować, a następnie wybierz następujące opcje:
  • Pozwalaj na dostęp zdalny: włącz tę opcję, aby pozwolić użytkownikowi na dostęp do akcesoriów z dowolnego miejsca. Jeśli ją wyłączysz, użytkownik będzie mógł sterować akcesoriami tylko wtedy, gdy będzie w Twoim domu.
  • Pozwalaj na edycję: włącz tę opcję, aby pozwolić użytkownikowi dodawać i usuwać akcesoria, sceny i innych użytkowników.*
 3. Kliknij opcję Wstecz, a następnie opcję Gotowe.

*Użytkownicy, którym są udostępniane uprawnienia do sterowania, nie mogą dodawać głośników HomePod, urządzeń Apple TV ani telewizorów Smart TV lub głośników zgodnych z funkcją AirPlay 2 do aplikacji Dom. Urządzenia te może dodawać tylko osoba będąca właścicielem domu w aplikacji Dom.

Usuwanie osoby lub opuszczanie domu

Aby przestać udostępniać dom innej osobie:

 • Na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch: stuknij ikonę Ustawienia domu. Jeśli masz więcej niż jeden dom, stuknij opcję Ustawienia domu, a następnie stuknij dom. W obszarze Osoby, stuknij użytkownika, a następnie stuknij opcję Usuń osobę.
 • Na komputerze Mac: wybierz kolejno opcje Edycja > Edycja domu. Jeśli masz więcej niż jeden dom, kliknij opcję Domy w lewym górnym rogu, a następnie kliknij dom. W obszarze Osoby, kliknij użytkownika, a następnie kliknij opcję Usuń osobę.

Aby opuścić dom, do którego Cię zaproszono:

 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch: stuknij ikonę Ikona Ustawienia domu, stuknij ikonę Ustawienia domu, stuknij dom, który chcesz opuścić, a następnie przewiń w dół i stuknij opcję Opuść dom.
 • Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje Edycja > Edycja domu, a następnie kliknij opcję Domy w lewym górnym domu. Kliknij dom, który chcesz opuścić, a następnie przewiń w dół i kliknij opcję Opuść dom.

Data publikacji: