Konfigurowanie i używanie aplikacji Dom

Włącz światła, wyreguluj termostat lub ustaw scenę sterującą jednym i drugim. Za pomocą aplikacji Dom możesz łatwo i bezpiecznie sterować produktami używanymi w domu — wszystko za pomocą telefonu iPhone, iPada, iPoda touch, zegarka Apple Watch lub komputera Mac.

Skonfiguruj aplikację Dom, aby sterować domem przy użyciu funkcji Siri. Możesz też skonfigurować automatyzacje domu i pozostawić całą pracę do wykonania aplikacji Dom. Dodaj telewizory i głośniki, aby sterować odtwarzaną zawartością w całym domu. Możesz przyznać uprawnienie do sterowania rodzinie i znajomym oraz uzyskiwać powiadomienia o aktywnościach w domu, tak aby nigdy niczego nie przegapić.

Pierwsze kroki

* Telewizory Samsung Smart TV zgodne z funkcją AirPlay 2 nie obsługują platformy HomeKit i nie można ich dodać do aplikacji Dom.

Dodawanie akcesoriów

Aby dodać akcesorium do aplikacji Dom, użyj urządzenia z systemem iOS. Nie możesz dodawać akcesoriów w aplikacji Dom na komputerze Mac. Zanim skonfigurujesz akcesorium, sprawdź następujące rzeczy:

 • Upewnij się, że akcesorium ma włączone zasilanie i znajduje się w pobliżu.
 • Przeczytaj instrukcję akcesorium, aby sprawdzić, czy wymaga ono użycia dodatkowego sprzętu do pracy z platformą HomeKit.

Następnie wykonaj poniższe czynności:

 1. Otwórz aplikację Dom i stuknij opcję Dodaj akcesorium lub ikonę .
 2. Za pomocą aparatu urządzenia z systemem iOS zeskanuj ośmiocyfrowy kod HomeKit lub kod QR na akcesorium lub w jego dokumentacji. Jeśli masz telefon iPhone 7 lub nowszy i widzisz na akcesorium etykietę , zbliż telefon iPhone do akcesorium, aby je dodać.
 3. Kiedy pojawi się akcesorium, stuknij je. Jeśli pojawi się pytanie „Dodać akcesorium do sieci?”, stuknij opcję Pozwól.
 4. Nazwij akcesorium i przypisz je do pokoju, aby ułatwić rozpoznanie go w aplikacji Dom i sterowanie nim za pomocą Siri.
 5. Stuknij opcję Dalej, a następnie Gotowe.

Dowiedz się, jak dodać głośnik HomePod lub urządzenie Apple TV albo głośniki lub telewizory Smart TV zgodne z funkcją AirPlay 2 do aplikacji Dom.

Niektóre akcesoria, takie jak system oświetleniowy Philips Hue i termostaty Honeywell, wymagają dodatkowej konfiguracji za pomocą aplikacji producenta.

Zmienianie informacji o akcesorium

Po dodaniu akcesorium za pomocą urządzenia z systemem iOS możesz edytować jego informacje na urządzeniu z systemem iOS lub komputerze Mac.

 • Na urządzeniu z systemem iOS: naciśnij i przytrzymaj akcesorium, a następnie stuknij opcję Ustawienia.
 • Na komputerze Mac: kliknij dwukrotnie akcesorium, a następnie kliknij opcję Ustawienia.

Na tym ekranie możesz zmienić nazwę akcesorium i pokój, w którym się znajduje. Włącz opcję Dołącz do ulubionych, aby mieć dostęp do akcesorium i sterować nim w centrum sterowania, na karcie Dom oraz na zegarku Apple Watch. 

Możesz też grupować akcesoria, takie jak światła, aby sterować nimi jako jednym akcesorium.

Dowiedz się, jak sprawdzać status i otrzymywać powiadomienia dla akcesoriów HomeKit.

Centrum sterowania umożliwia sterowanie maksymalnie dziewięcioma akcesoriami dodanymi do ulubionych.

     

Sterowanie akcesoriami

Do włączania akcesoriów i sterowania nimi możesz używać Siri. Możesz też sterować nimi ręcznie w aplikacji Dom.

Włącz lub wyłącz akcesorium:

 • Na urządzeniu z systemem iOS lub zegarku Apple Watch stuknij akcesorium.
 • Na komputerze Mac kliknij akcesorium.

Znajdź i dostosuj dodatkowe funkcje, takie jak jasność, kolor i temperatura kolorów:

 • Na urządzeniu z systemem iOS lub zegarku Apple Watch naciśnij i przytrzymaj akcesorium.
 • Na komputerze Mac kliknij dwukrotnie akcesorium.

Chcesz sterować akcesoriami, kiedy jesteś poza domem? Skonfiguruj centrum akcesoriów z głośnikiem HomePod, urządzeniem Apple TV lub iPadem.

Ustawianie sceny sterującej wieloma akcesoriami

Sceny umożliwiają sterowanie wieloma akcesoriami jednocześnie. Możesz utworzyć scenę o nazwie „Już jestem”, dzięki której włączysz naraz wszystkie światła i otworzysz drzwi wejściowe. Możesz też ustawić scenę „Poranek”, która odtworzy Twoją ulubioną listę piosenek przez głośnik HomePod, urządzenie Apple TV lub głośnik obsługujący funkcję AirPlay 2. Dostosuj sceny w aplikacji Dom. Dzięki temu wykonywanie codziennych zadań będzie łatwiejsze i przyjemniejsze. 

Na urządzeniu z systemem iOS:

 1. W aplikacji Dom stuknij ikonę  w prawym górnym rogu, a następnie stuknij opcję Dodaj scenę.
 2. Wybierz sugerowaną scenę. Możesz też utworzyć własną scenę, a następnie nadać jej nazwę.
 3. Stuknij opcję Dodaj akcesoria.
 4. Stuknij akcesoria, które chcesz dodać, a następnie stuknij opcję Gotowe.
 5. Aby dostosować ustawienia akcesorium, naciśnij je i przytrzymaj. Aby wyświetlić podgląd sceny, stuknij opcję Testuj tę scenę. Włącz opcję Dołącz do ulubionych, aby mieć dostęp do akcesorium w centrum sterowania, na karcie Dom oraz na zegarku Apple Watch.
 6. Stuknij opcję Gotowe.

Na komputerze Mac:

 1. W aplikacji Dom kliknij ikonę Ikona dodawania, a następnie stuknij opcję Dodaj scenę.
 2. Wybierz sugerowaną scenę. Możesz też utworzyć własną scenę, a następnie nadać jej nazwę.
 3. Kliknij opcję Dodaj akcesoria.
 4. Kliknij akcesoria, które chcesz dodać, a następnie kliknij opcję Gotowe.
 5. Aby dostosować ustawienia akcesorium, kliknij je dwukrotnie. Aby wyświetlić podgląd sceny, kliknij opcję Testuj tę scenę. Włącz opcję Dołącz do ulubionych, aby mieć dostęp do akcesorium w centrum sterowania, na karcie Dom oraz na zegarku Apple Watch.
 6. Kliknij przycisk Gotowe.

Aby włączyć scenę, stuknij lub kliknij ją. Możesz też poprosić Siri. Jeśli skonfigurujesz centrum akcesoriów, możesz też zautomatyzować scenę.

Aby dodać lub usunąć akcesorium ze sceny na urządzeniu z systemem iOS, naciśnij i przytrzymaj scenę, a następnie stuknij opcję Ustawienia. Na komputerze Mac kliknij dwukrotnie scenę, a następnie kliknij opcję Ustawienia.

Organizowanie akcesoriów według pokojów i stref

Akcesoria możesz porządkować według pokojów, co pomoże Ci zorientować się, gdzie znajdują się akcesoria, oraz sterować pokojami za pomocą Siri. Pokoje można też łączyć w strefy takie jak parter lub piętro.

Dodawanie pokoju

Na urządzeniu z systemem iOS:

 1. Stuknij kartę Pokoje, a następnie ikonę w lewym górnym rogu i wybierz opcję Ustawienia pokoju.
 2. Stuknij opcję Dodaj pokój.
 3. Nadaj nazwę pokojowi, a następnie stuknij opcję Zachowaj.

Aby przechodzić pomiędzy pokojami, stuknij kartę Pokoje u dołu, a następnie przesuń palcem w prawo lub w lewo po ekranie.

Na komputerze Mac:

 1. Na pasku menu wybierz kolejno opcje Edycja > Edycja pokoju.
 2. Kliknij opcję Pokoje.
 3. Kliknij opcję Dodaj pokój. 
 4. Nadaj nazwę pokojowi, kliknij opcję Zachowaj, a następnie kliknij opcję Gotowe.

Aby przechodzić pomiędzy pokojami, kliknij ikonę Ikona Dom na pasku narzędzi, a następnie wybierz pokój. Możesz też przejść do karty Pokoje i przesunąć w lewo lub w prawo dwoma palcami na gładziku lub myszy Magic Mouse.

Przypisywanie akcesoriów do pokoju

 • Na urządzeniu z systemem iOS: naciśnij i przytrzymaj akcesorium, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Pokój, wybierz pokój, a następnie stuknij opcję Gotowe.
 • Na komputerze Mac: kliknij dwukrotnie akcesorium i kliknij opcję Ustawienia w prawym górnym rogu. Następnie kliknij opcję Pokój, wybierz pokój, a następnie kliknij opcję Gotowe.

Organizowanie pokojów w strefę

Pokoje można łączyć w strefy, takie jak parter lub piętro, aby łatwo sterować poszczególnymi obszarami domu za pomocą Siri.

Na urządzeniu z systemem iOS:

 1. Stuknij kartę Pokoje, a następnie ikonę w lewym górnym rogu i wybierz opcję Ustawienia pokoju.
 2. Stuknij pokój, np. Salon.
 3. Stuknij strefę. Stuknij sugerowaną strefę lub stuknij opcję Utwórz nową.
 4. Stuknij opcję Gotowe.

Na komputerze Mac:

 1. Wybierz kolejno opcję Edycja > Edycja pokoju.
 2. Kliknij opcję Pokoje, a następnie kliknij pokój.
 3. Kliknij opcję Strefa, a następnie kliknij sugerowaną strefę lub kliknij opcję Utwórz nową.
 4. Kliknij przycisk Gotowe.

Usuwanie domu lub akcesoriów

Aby usunąć akcesorium z aplikacji Dom:

 • Na urządzeniu z systemem iOS: naciśnij i przytrzymaj akcesorium, stuknij opcję Ustawienia, a następnie przewiń do dołu i stuknij opcję Usuń akcesorium.
 • Na komputerze Mac: kliknij dwukrotnie akcesorium, kliknij opcję Ustawienia, a następnie przewiń w dół i kliknij opcję Usuń akcesorium.

Jeśli usuniesz dom z aplikacji Dom, wszystkie jego dane, takie jak akcesoria, sceny, automatyzacje i osoby zaproszone do sterowania domem, zostaną usunięte. Musisz też zresetować każde akcesorium, zanim będzie można skonfigurować je ponownie. Aby wyzerować akcesorium, poszukaj przycisku na akcesorium, zajrzyj do instrukcji obsługi lub skontaktuj się z producentem.

Aby usunąć Dom i wszystkie jego dane z aplikacji Dom:

 • Na urządzeniu z systemem iOS: stuknij ikonę w lewym górnym rogu, a następnie przewiń do dołu i stuknij opcję Usuń dom.
 • Na komputerze Mac: stuknij kolejno opcje Edycja > Edycja domu, a następnie przewiń do dołu i kliknij opcję Usuń dom.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: