Korzystanie z aplikacji Wiadomości na komputerze Mac

Aplikacja Wiadomości to oprogramowanie do wysyłania wiadomości tekstowych dołączone do komputera Mac. Używaj jej do wysyłania wiadomości z usługi iMessage lub wysyłania wiadomości SMS i MMS z telefonu iPhone.

 

 

  

 

Aplikacja Wiadomości na komputerze Mac umożliwia wysyłanie nieograniczonej liczby wiadomości na dowolne urządzenie — komputer Mac, telefon iPhone, iPada lub iPoda touch — korzystające z iMessage, czyli usługi bezpiecznej wymiany wiadomości Apple. Właściciele telefonów iPhone mogą z niej korzystać również do wysyłania wiadomości SMS i MMS.

Konfigurowanie usługi iMessage

iMessage to usługa wymiany wiadomości Apple, którą otrzymujesz automatycznie wraz z kontem Apple ID. Jeśli nie jest jeszcze skonfigurowana, przy pierwszym otwarciu aplikacji Wiadomości zostanie wyświetlony monit o zalogowanie. Zaloguj się za pomocą tego samego konta Apple ID, którego używasz w aplikacji Wiadomości na telefonie iPhone i innych urządzeniach. To zazwyczaj to samo konto Apple ID, którego używasz do logowania się w usłudze iCloud oraz sklepach iTunes Store i App Store, utworzone podczas pierwszej konfiguracji nowego komputera Mac.

 

Rozmowa

 1. Kliknij pozycję  u góry okna Wiadomości.
 2. Zaadresuj wiadomość, wpisując nazwę odbiorcy, adres e-mail lub numer telefonu. Możesz też kliknąć przycisk znak plus i wybrać odbiorcę. Odbiorca, który znajduje się w aplikacji Kontakty, zostanie znaleziony przez aplikację Wiadomości podczas wpisywania. Aby rozpocząć rozmowę grupową, wystarczy dodać kolejnych odbiorców.
 3. Wpisz wiadomość w polu u dołu okna, a następnie naciśnij klawisz Return, aby ją wysłać.
  • Aby dołączyć ikonę emoji, kliknij.
  • Aby dołączyć obraz lub inny plik, po prostu przeciągnij go lub wklej w polu wiadomości. Możesz również użyć kamery Continuity, aby zrobić zdjęcie lub skan bezpośrednio z aparatu telefonu iPhone lub iPada.
  • Aby dołączyć nagranie dźwiękowe, kliknij przycisk i nagraj wiadomość.
 4. Po rozpoczęciu rozmowy kliknij opcję Szczegóły w rogu okna, aby wykonać inne działania, na przykład:
  • Zdecydować, że nie chcesz otrzymywać powiadomień dotyczących tej rozmowy.
  • Użyć funkcji FaceTime, aby rozpocząć połączenie audio  lub połączenie wideo  .
  • Współdzielenie ekranu  
  • Wyświetlić położenie odbiorcy, jeśli udostępnia Ci on swoje położenie.
  • Przejrzeć wszystkie zdjęcia i pliki, które zostały wymienione podczas rozmowy.
  • Dodać nazwę grupy, dodać członków grupy lub opuścić grupę. Jeśli grupa ma czterech lub więcej członków, możesz ich usunąć w następujący sposób: kliknij z naciśniętym klawiszem Control nazwę członka grupy, a następnie wybierz polecenie Usuń z rozmowy.

W systemie macOS Sierra lub nowszym możesz również korzystać z funkcji Siri, aby wysyłać i czytać wiadomości oraz odpowiadać na nie:

 • „Send a message to Susan and Johnny saying I'll be late” („Wyślij wiadomość do Susan i Johnny'ego, że się spóźnię”), „Tell Johnny Appleseed the show is about to start” („Powiedz Johnny'emu Appleseedowi, że program zaraz się zacznie”) lub „Text a message to 408 555 1212” („Wyślij wiadomość pod numer 408 555 1212”).
 • „Read the last message from Brian Park” („Przeczytaj ostatnią wiadomość od Briana Parka”) lub „Read my new messages” („Przeczytaj nowe wiadomości”).
 • „Reply that's great news” („Odpowiedz, że to świetna wiadomość”) lub „Tell him I'll be there in 10 minutes” („Powiedz mu, że będę za 10 minut”).
    

Dodawanie wyrażenia Tapback

System macOS Sierra wprowadza funkcję Tapback na komputery Mac. Tapback to szybka odpowiedź, która wyraża, co sądzisz o wiadomości, na przykład, że podoba Ci się lub że jest zabawna. Na obrazku powyżej serce obok wiadomości „See you then!” („Do zobaczenia!”) to przykład wyrażenia Tapback. Oto jak to zrobić: 

 1. Z naciśniętym klawiszem Control kliknij dymek wiadomości, aby otworzyć menu skrótów.
 2. Wybierz z menu polecenie Tapback.
 3. Kliknij wyrażenie Tapback, aby dodać je do dymka wiadomości. 

Wyrażenie Tapback jest widoczne dla wszystkich uczestników rozmowy, którzy używają usługi iMessage w systemie macOS Sierra lub nowszym albo iOS 10 lub nowszym. Inni użytkownicy usługi iMessage zobaczą komentarze „Polubione”, „Śmieszne” lub „Wyróżnione” obok tekstu wiadomości. 

Telefon iPhone, iPad i iPod touch również mają funkcję Tapback, a także inne efekty wiadomości dostępne wyłącznie na tych urządzeniach. Większość takich efektów wygląda tak samo na komputerze Mac, kiedy je odbierzesz. Inne pojawiają się jako opis efektu, na przykład „(wysłana z efektem „głośno”)”.
  

Wysyłanie wiadomości tekstowych z komputera Mac do dowolnych osób

Jeśli masz telefon iPhone z planem taryfowym obejmującym możliwość wysyłania/odbierania wiadomości tekstowych, dowiedz się, jak ustawić przekazywanie wiadomości tekstowych, aby wysyłać i odbierać wiadomości SMS oraz MMS z komputera Mac.
  

Usuwanie wiadomości lub rozmowy

Trwale usuniętych wiadomości i rozmów nie można odzyskać. Pamiętaj, aby zachować ważne informacje z tych wiadomości.

Aby usunąć wiadomość:

 1. Otwórz rozmowę z wiadomościami.
 2. Trzymając naciśnięty klawisz Control, kliknij pusty obszar dymka wiadomości, którą chcesz usunąć.
 3. Wybierz opcję Usuń.
 4. Kliknij przycisk Usuń.
   

Aby usunąć rozmowę:

 1. Kliknij rozmowę, trzymając naciśnięty klawisz Control.
 2. Wybierz opcję Usuń rozmowę.
 3. Kliknij przycisk Usuń.

Więcej informacji

 • Aby dowiedzieć się więcej na temat aplikacji Wiadomości, wybierz polecenie Pomoc Wiadomości z menu Pomoc w tej aplikacji.
 • Dowiedz się, co zrobić, jeśli podczas próby logowania się do usługi iMessage występuje błąd.

 

Funkcja FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

Data publikacji: