Używanie monitora HIMS Braille Sense Plus z funkcją VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

W przypadku korzystania z monitora HIMS Braille Sense Plus z funkcją VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch masz do dyspozycji następujące polecenia klawiszowe specyficzne dla tego urządzenia.

Wymienionych dalej poleceń klawiszowych specyficznych dla urządzenia można używać na poniższych monitorach:

  • Braille Sense Plus 32
  • Braille Sense Plus 18
  • Braille Sense U2
  • Braille Sense U2 Mini 

Aby mieć pewność, że posiadany monitor brajlowski korzysta z właściwej tabeli, sprawdź, czy masz najnowszą wersję systemu iOS.

Nawigacja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na urządzeniu
Aktywowanie przycisku Początek F2

Interakcja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na urządzeniu
Dwukrotne stuknięcie wybranego elementu Klawisze do przesuwania
Cofnięcie F3
Aktywowanie klawisza wysuwania F4

Braille

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na monitorze
Włączenie lub wyłączenie rozszerzonego opisu stanu Klawisze do wyświetlania stanu
Przesunięcie znaków brajlowskich w lewo Przewinięcie w lewo
Przesunięcie znaków brajlowskich w prawo Przewinięcie w prawo

Więcej informacji

Aby zapoznać się z uniwersalną listą poleceń, przeczytaj artykuł Popularne polecenia Braille‘a do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver.

 

 

 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: