Korzystanie z wyświetlacza HIMS BrailleSense Plus z funkcją VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

W przypadku korzystania z monitora HIMS BrailleSense Plus z funkcją VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch masz do dyspozycji następujące polecenia klawiszowe specyficzne dla tego urządzenia.

Wymienionych dalej poleceń klawiszowych specyficznych dla urządzenia można używać na poniższych wyświetlaczach:

  • BrailleSense Plus 32
  • BrailleSense Plus 18
  • BrailleSense U2
  • BrailleSense U2 Mini 
  • BrailleSense U2 QWERTY

Aby mieć pewność, że posiadany wyświetlacz brajlowski korzysta z właściwej tabeli, sprawdź, czy masz najnowszą wersję systemu iOS.

Nawigacja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na urządzeniu
Aktywowanie przycisku Początek F2

Interakcja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na urządzeniu
Dwukrotne stuknięcie wybranego elementu Klawisze do przesuwania
Cofnięcie F3
Aktywowanie klawisza wysuwania F4

Braille

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Włączenie lub wyłączenie rozszerzonego opisu stanu Klawisze do wyświetlania
Przesunięcie znaków Braille’a w lewo Przewinięcie w lewo
Przesunięcie znaków Braille’a w prawo Przewinięcie w prawo

Więcej informacji

Aby zapoznać się z uniwersalną listą poleceń, przeczytaj artykuł Popularne polecenia Braille'a do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver.

 

 

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: