Korzystanie z wyświetlacza Humanware Brailliant B 80 z funkcją VoiceOver

W przypadku korzystania z wyświetlacza brajlowskiego Humanware Brailliant B 80 z funkcją VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch masz do dyspozycji następujące polecenia klawiszowe specyficzne dla tego urządzenia.

Aby mieć pewność, że posiadany wyświetlacz brajlowski korzysta z właściwej tabeli, sprawdź, czy masz najnowszą wersję systemu iOS.

Nawigacja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przejście do poprzedniego elementu W górę lub C1
Przejście do następnego elementu W dół lub C4
Przejście do pierwszego elementu C1 + C2 + C3
Przejście do ostatniego elementu C4 + C5 + C6
Przejście do paska stanu C2 + C3 + C4
Przejście do centrum powiadomień + C4 + C6
Przejście do centrum sterowania C2 + C5
Aktywowanie przycisku Wróć, jeśli jest dostępny C1 + C2

Przewijanie

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przewinięcie w lewo o jedną stronę C2 + C4 + C6
Przewinięcie w prawo o jedną stronę C1 + C3 + C5
Przewinięcie w górę o jedną stronę C3 + C4 + C5 + C6
Przewinięcie w dół o jedną stronę C1 + C4 + C5 + C6

Pokrętło

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przejście do poprzedniego elementu za pomocą ustawień pokrętła W górę + w lewo lub C3
Przejście do następnego elementu za pomocą ustawień pokrętła W prawo + w dół lub C6
Wybranie poprzedniej pozycji pokrętła C2 + C3
Wybranie następnej pozycji pokrętła C5 + C6

Interakcja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Dwukrotne stuknięcie wybranego elementu Klawisze do przesuwania
Zaznaczenie elementu wskazanego palcem C3 + C6
Aktywowanie przycisku Początek C1 + C2 + C5
Aktywowanie klawisza Delete C1 + C4 + C5
Aktywowanie klawisza Return C1 + C5
Aktywowanie przycisku zwiększania głośności C3 + C4 + C5
Aktywowanie przycisku zmniejszania głośności C1 + C2 + C6
Aktywowanie klawisza wysuwania C1 + C4 + C6

Czytanie

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Czytanie strony od zaznaczonego elementu C1 + C2 + C3 + C5
Czytanie strony od góry C2 + C4 + C5 + C6
Odczytanie numeru wyświetlanej strony lub wyświetlanych wierszy C3 + C4

Edycja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Zaznaczenie wszystkiego C2 + C5 + C6
Zaznaczenie tekstu C2 + C3 + C5 + C6
Odznaczanie tekstu C2 + C3 + C5
Tabulator C2 + C3 + C4 + C5
Klawisze Shift i Tab C1 + C2 + C5 + C6
Wycięcie C1 + C3 + C4 + C6
Skopiowanie C1 + C4
Wklejenie C1 + C2 + C3 + C6
Cofnięcie C1 + C3 + C5 + C6
Ponowne wykonanie C2 + C3 + C4 + C6
Zmiana etykiety elementu C1 + C2 + C3 + C4 + C6

Sterowanie

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Włączenie lub wyłączenie kurtyny C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6
Wstrzymanie lub kontynuowanie mówienia C1 + C2 + C3 + C4
Włączenie lub wyłączenie mówienia C1 + C3 + C4
Uruchomienie pomocy VoiceOver C1 + C3

Braille

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Włączenie lub wyłączenie rozszerzonego opisu stanu Klawisze do wyświetlania
Przesunięcie znaków Braille’a w lewo W lewo lub C2
Przesunięcie znaków Braille’a w prawo W prawo lub C5
Przełączenie historii powiadomień C1 + C3 + C4 + C5
Kolejny tryb wyjściowy C1 + C2 + C4 + C5
Kolejny tryb wejściowy C2 + C3 + C6

Więcej informacji

Uniwersalną listę popularnych poleceń można znaleźć w artykule iOS: popularne polecenia w języku Braille’a do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver.

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: