Korzystanie z wyświetlacza Harpo BraillePen 12 Touch z funkcją VoiceOver

W przypadku korzystania z wyświetlacza brajlowskiego Harpo BraillePen 12 Touch z funkcją VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch masz do dyspozycji następujące polecenia klawiszowe specyficzne dla tego urządzenia.

Aby mieć pewność, że posiadany wyświetlacz brajlowski korzysta z właściwej tabeli, sprawdź, czy masz najnowszą wersję systemu iOS.

Nawigacja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przejście do poprzedniego elementu Joystick w lewo
Przejście do następnego elementu Joystick w prawo

Pokrętło

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przejście do poprzedniego elementu za pomocą ustawień pokrętła Joystick w górę
Przejście do następnego elementu za pomocą ustawień pokrętła Joystick w dół

Interakcja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Zaznaczenie elementu wskazanego palcem Ruch joystickiem

Braille

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przesunięcie znaków Braille’a w lewo W lewo
Przesunięcie znaków Braille’a w prawo W prawo

Więcej informacji

Aby zapoznać się z uniwersalną listą poleceń, przeczytaj artykuł Popularne polecenia Braille'a do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver.

 

Data publikacji: