Korzystanie z wyświetlacza Baum Pronto! z funkcją VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

W przypadku korzystania z wyświetlacza Braille’a Baum Pronto! z funkcją VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch masz do dyspozycji następujące polecenia klawiszowe specyficzne dla tego urządzenia.

Wymienionych dalej poleceń klawiszowych specyficznych dla urządzenia można używać na poniższych wyświetlaczach:

  • Baum Pronto! 18
  • Baum Pronto! 40

Aby mieć pewność, że posiadany wyświetlacz brajlowski korzysta z właściwej tabeli, sprawdź, czy masz najnowszą wersję systemu iOS.

Nawigacja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przejście do poprzedniego elementu Joystick w lewo lub D1
Przejście do następnego elementu Joystick w prawo lub D4
Przewinięcie w lewo o jedną stronę D2 + D4 + D6
Przewinięcie w prawo o jedną stronę D1 + D3 + D5
Przewinięcie w górę o jedną stronę D3 + D4 + D5 + D6
Przewinięcie w dół o jedną stronę D1 + D4 + D5 + D6
Aktywowanie przycisku Początek F1 lub D1 + D2 + D5
Przejście do paska stanu F2 lub D2 + D3 + D4
Przejście do centrum powiadomień D4 + D6
Przejście do centrum sterowania D2 + D5
Aktywowanie przycisku Wstecz, jeśli jest dostępny F3 lub D1 + D2
Przejście do pierwszego elementu D1 + D2 + D3
Przejście do ostatniego elementu D4 + D5 + D6
Odczytanie numeru wyświetlanej strony lub wyświetlanych wierszy D3 + D4

Pokrętło

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przejście do poprzedniego elementu za pomocą ustawień pokrętła Joystick w górę lub D3
Przejście do następnego elementu za pomocą ustawień pokrętła Joystick w dół lub D6
Wybranie poprzedniej pozycji pokrętła D2 + D3
Wybranie następnej pozycji pokrętła D5 + D6

Interakcja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Dwukrotne stuknięcie wybranego elementu Klawisze do przesuwania
Zaznaczenie elementu wskazanego palcem Naciśnięcie joysticka lub D3 + D6
Aktywowanie przycisku zwiększania głośności D3 + D4 + D5
Aktywowanie przycisku zmniejszania głośności D1 + D2 + D6
Aktywowanie klawisza wysuwania D1 + D4 + D6
Aktywowanie klawisza Delete D1 + D4 + D5
Aktywowanie klawisza Return D1 + D5
Aktywowanie klawisza Tab D2 + D3 + D4 + D5
Aktywowanie klawiszy Shift i Tab D1 + D2 + D5 + D6
Wycięcie D1 + D3 + D4 + D6
Skopiowanie D1 + D4
Wklejenie D1 + D2 + D3 + D6
Cofnięcie D1 + D3 + D5 + D6
Ponowne wykonanie D2 + D3 + D4 + D6
Zaznaczenie tekstu D2 + D5 + D6
Zaznaczenie wszystkiego  D2 + D3 + D5 + D6
Odznaczanie tekstu D2 + D3 + D5
Włączenie lub wyłączenie kurtyny  D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6
Ustawienie niestandardowej etykiety D1 + D2 + D3 + D4 + D6
Uruchomienie pomocy VoiceOver D1 + D3

Czytanie

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Wstrzymanie lub kontynuowanie mówienia F4 lub D1 + D2 + D3 + D4
Czytanie strony od zaznaczonego elementu D1 + D2 + D3 + D5
Czytanie strony od góry D2 + D4 + D5 + D6
Włączenie lub wyłączenie mówienia D1 + D3 + D4

Braille

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Włączenie lub wyłączenie rozszerzonego opisu stanu Klawisze do wyświetlania
Przesunięcie znaków Braille’a w lewo D2
Przesunięcie znaków Braille’a w prawo D5
Przełączenie historii powiadomień D1 + D3 + D4 + D5
Przełączenie się między dostępnymi trybami wyjściowymi Braille’a D1 + D2 + D4 + D5
Przełączenie się między dostępnymi trybami wejściowymi Braille’a D2 + D3 + D6

Więcej informacji

Aby zapoznać się z uniwersalną listą poleceń, przeczytaj artykuł Popularne polecenia Braille'a do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: