Zawartość związana z zabezpieczeniami w narzędziu do usuwania złośliwego oprogramowania Flashback

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w narzędziu do usuwania złośliwego oprogramowania Flashback przeznaczonym dla systemu OS X Lion.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.
 

Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania Flashback

  • Usuwanie złośliwego oprogramowania

    Dostępne dla: systemu OS X 10.7 lub nowszego bez zainstalowanego oprogramowania Java.

    Działanie: zostanie uruchomione narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania Flashback.

    Opis: to uaktualnienie powoduje uruchomienie narzędzia do usuwania złośliwego oprogramowania, które usunie najczęściej występujące warianty złośliwego oprogramowania Flashback. W przypadku znalezienia złośliwego oprogramowania Flashback zostanie wyświetlone okno dialogowe w celu powiadomienia użytkownika o usunięciu złośliwego oprogramowania. W niektórych przypadkach aby całkowicie usunąć złośliwe oprogramowanie, użytkownik musi ponownie uruchomić komputer. Jeśli złośliwe oprogramowanie nie zostanie znalezione, nie będzie wyświetlane żadne powiadomienie dla użytkownika. To uaktualnienie jest dostępne dla systemów OS X Lion, w których nie jest zainstalowane oprogramowanie Java.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: