Informacje na temat wskaźnika stanu stacji bazowych AirPort

Wskaźnik LED stanu urządzenia AirPort Time Capsule, AirPort Extreme i stacji bazowej AirPort Express miga lub zmienia kolor w zależności od stanu urządzenia.

Po podłączeniu stacji bazowej AirPort do źródła zasilania wskaźnik stanu z przodu stacji zacznie migać na zielono przez jedną sekundę, a następnie będzie świecić w sposób ciągły na pomarańczowo podczas uruchamiania się stacji. Następnie, jeśli stacja bazowa została poprawnie skonfigurowana i może połączyć się z Internetem, wskaźnik stanu zacznie świecić w sposób ciągły na zielono. Jeśli wystąpi problem, wskaźnik stanu urządzenia będzie migał na pomarańczowo.

Wskaźnik stanu Opis

Wyłączony

Brak zasilania

Ciągły pomarańczowy

Kończenie uruchamiania

Ciągły zielony

Działa prawidłowo

Migający pomarańczowy Uruchamianie zostało zakończone, ale stacja bazowa wykryła stan wymagający uwagi.

Ciągły niebieski*

Klient bezprzewodowy może uzyskać dostęp do sieci za pomocą funkcji Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Migający zielony*

W niektórych starszych wersjach narzędzia AirPort możesz wybrać opcję Miga, gdy aktywne z menu podręcznego Lampka stanu w ustawieniach stacji bazowej. Migający zielony oznacza prawidłowe działanie urządzenia.

Naprzemiennie pomarańczowy/zielony* W niektórych starszych wersjach narzędzia AirPort możesz wybrać stację bazową, a następnie wybrać kolejno opcje Stacja bazowa > Identyfikuj z paska menu, co spowoduje nieprzemienną sekwencję kolorów. Dzięki temu można zidentyfikować daną stację bazową, gdy dostępnych jest wiele stacji. 

* Opcja dostępna w przypadku modeli 802.11a/b/g/n urządzeń AirPort Time Capsule i AirPort Extreme

Gdy wskaźnik stanu miga na pomarańczowo

Wskaźnik może migać na pomarańczowo z następujących przyczyn:

 • Stacja bazowa nie została skonfigurowana lub została wyzerowana i należy ją ponownie skonfigurować. Skonfiguruj stację bazową za pomocą narzędzia AirPort.
 • Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego jest dostępne dla stacji bazowej.
 • Stacja bazowa została skonfigurowana do używania funkcji Zdalnie na moim Macu, ale funkcja Zdalnie na moim Macu nie działa lub hasło jest nieprawidłowe. Od 1 lipca 2019 r. usługa Zdalnie na moim Macu nie jest już dostępna.
 • Stacja bazowa nie może połączyć się z Internetem, na przykład gdy Internet nie jest dostępny w danej lokalizacji, stacja bazowa nie może uzyskać adresu IP z głównego routera lub połączenie Ethernet sieci WAN z routerem nie działa.
 • Stacja bazowa została skonfigurowana tak, aby bezprzewodowo rozszerzyć zasięg sieci, ale znajduje się za daleko od głównej stacji bazowej Wi-Fi.
 • Jeśli stacja bazowa to urządzenie AirPort Time Capsule, wystąpił problem z jej wewnętrznym dyskiem twardym, który wymaga naprawy.

 

Sprawdzanie ustawień stacji bazowej

Aby rozwiązać problem dotyczący ustawień stacji bazowej, możesz zmienić dane ustawienie albo wymusić ignorowanie go za pomocą narzędzia AirPort. Ignorowanie nie rozwiąże problemu, ale wskaźnik stanu odpowiadający temu problemowi przestanie migać.

 1. Otwórz Narzędzie AirPort, które znajduje się w folderze Narzędzia w folderze Aplikacje.
 2. W oknie narzędzia AirPort kliknij stację bazową, aby wyświetlić pole ze szczegółami zawierające dodatkowe informacje o problemie. Wybierz ustawienie, aby zignorować problem, lub kliknij opcję Edycja, aby otworzyć okno z ustawieniami.
 3. Wprowadź wymagane zmiany w ustawieniach, a następnie kliknij opcję Uaktualnij, aby zastosować zmiany i ponownie uruchomić stację bazową.

Powtarzaj te czynności, aż wszystkie problemy dotyczące ustawień zostaną rozwiązane lub zignorowane.

Więcej informacji

 • Po podłączeniu kabla Ethernet do portu Ethernet stacji bazowej wskaźnik stanu nad portem zaświeci się w sposób ciągły na zielono.
 • Oryginalny model 802.11 b/g stacji bazowej AirPort Extreme ma trzy wskaźniki stanu, nie jeden. Więcej informacji znajduje się w Podręczniku użytkownika stacji bazowej AirPort Extreme (PDF).
Data publikacji: