Stacje bazowe AirPort: informacje o lampkach stanu (diodach LED) stacji bazowych AirPort

Dowiedz się na temat lampki stanu (diody LED) stacji bazowych AirPort.

Lampka stanu stacji bazowej AirPort informuje o bieżącym stanie stacji bazowej AirPort za pośrednictwem serii kolorów i (lub) sekwencji migania. Lampka stanu jest również nazywana diodą LED stanu.

Wszystkie nowsze stacje bazowe AirPort Extreme i AirPort Time Capsule są wyposażone w jedną lampkę stanu, która może świecić na pomarańczowo, zielono lub niebiesko.

Gdy do stacji bazowej AirPort zostanie podłączone zasilanie, lampka stanu będzie migać na zielono przez jedną sekundę, a następnie na pomarańczowo podczas uruchamiania stacji bazowej. Gdy proces uruchamiania stacji bazowej AirPort dobiegnie końca, lampka stanu będzie migać na pomarańczowo do czasu uaktualnienia stacji bazowej przy użyciu poprawnych ustawień. Gdy stacja bazowa AirPort zostanie poprawnie skonfigurowana i połączona z Internetem lub siecią, lampka stanu zacznie świecić na zielono. Gdy kabel Ethernet zostanie podłączony do portu Ethernet, lampka powyżej portu będzie świecić na zielono.

AirPort Extreme, AirPort Time Capsule (802.11 a/b/g/n)

5.png

Lampka stanu Opis

Nie świeci

Brak zasilania

Świeci na pomarańczowo

Kończenie procesu uruchamiania

Świeci na zielono

Normalne działanie

Świeci na niebiesko

Stacja bazowa jest gotowa na umożliwienie dostępu do sieci klientowi sieci bezprzewodowej za pośrednictwem systemu chronionej konfiguracji Wi-Fi (WPS). W Narzędziu AirPort będzie wyświetlana informacja o tym, że lampka stanu świeci na zielono.

Miga na zielono

Jeśli w menu podręcznym Lampka stanu (w okienku Stacja bazowa w ustawieniach AirPort w Narzędziu AirPort) wybrano opcję „miga, gdy aktywne”, lampka stanu będzie informować o normalnym działaniu urządzenia, migając na zielono.

Miga na pomarańczowo

Proces uruchamiania dobiegł końca, ale stacja bazowa Wi-Fi wykryła stan, który wymaga reakcji użytkownika. Aby poznać przyczyny migania lampki stanu na pomarańczowo, kliknij tutaj. Uruchom Narzędzie AirPort, aby dowiedzieć się, jaki stan jest zgłaszany.

Świeci przemiennie na pomarańczowo i zielono

Jeśli podczas konfiguracji jest dostępnych wiele stacji bazowych Wi-Fi, można wywołać to zachowanie przy użyciu funkcji identyfikacji w Narzędziu AirPort.

AirPort Express 802.11n (2. generacji)

6.png

Urządzenie jest wyposażone w jedną lampkę stanu, która może świecić na pomarańczowo lub zielono.

Gdy do stacji bazowej AirPort Express zostanie podłączone zasilanie, lampka stanu będzie migać na zielono przez jedną sekundę, a następnie na pomarańczowo podczas uruchamiania stacji bazowej. Gdy proces uruchamiania stacji bazowej AirPort dobiegnie końca, lampka stanu będzie migać na pomarańczowo do czasu uaktualnienia stacji bazowej przy użyciu poprawnych ustawień. Gdy stacja bazowa AirPort zostanie poprawnie skonfigurowana i połączona z Internetem lub siecią, lampka stanu zacznie świecić na zielono. Gdy kabel Ethernet zostanie podłączony do portu Ethernet, lampka powyżej portu będzie świecić na zielono.

Lampka stanu Opis

Nie świeci

Brak zasilania

Świeci na pomarańczowo

Kończenie procesu uruchamiania

Świeci na zielono

Normalne działanie

Miga na zielono

Jeśli w menu podręcznym Lampka stanu (w okienku Stacja bazowa w ustawieniach AirPort w Narzędziu AirPort) wybrano opcję „miga, gdy aktywne”, lampka stanu będzie informować o normalnym działaniu urządzenia, migając na zielono.

Miga na pomarańczowo

Proces uruchamiania dobiegł końca, ale stacja bazowa Wi-Fi wykryła stan, który wymaga reakcji użytkownika. Aby poznać przyczyny migania lampki stanu na pomarańczowo, kliknij tutaj. Uruchom Narzędzie AirPort, aby dowiedzieć się, jaki stan jest zgłaszany.

 

AirPort Express (802.11 a/b/g)

HT4600-2.png 

Oryginalna stacja bazowa Wi-Fi AirPort Express (802.11 a/b/g) jest wyposażona w jedną lampkę stanu, która może świecić na pomarańczowo, żółto lub zielono.

Gdy do stacji bazowej AirPort Express zostanie podłączone zasilanie, lampka stanu będzie migać na zielono przez jedną sekundę, a następnie na pomarańczowo podczas uruchamiania stacji bazowej. Gdy proces uruchamiania stacji bazowej AirPort Express dobiegnie końca, lampka stanu będzie migać na pomarańczowo do czasu uaktualnienia stacji bazowej przy użyciu poprawnych ustawień. Gdy stacja bazowa AirPort Express zostanie poprawnie skonfigurowana i połączona z Internetem lub siecią, lampka stanu zacznie świecić na zielono.

Lampka stanu Opis

Nie świeci

Brak zasilania

Świeci na pomarańczowo

Kończenie procesu uruchamiania

Świeci na zielono

Normalne działanie

Miga na zielono

Jeśli w menu podręcznym Lampka stanu (w okienku Stacja bazowa w ustawieniach AirPort w Narzędziu AirPort) wybrano opcję „miga, gdy aktywne”, lampka stanu będzie informować o normalnym działaniu urządzenia, migając na zielono.

Miga na pomarańczowo

Proces uruchamiania został zakończony, ale stacja bazowa AirPort Express wykryła stan, który wymaga reakcji użytkownika. Aby poznać przyczyny migania wskaźnika stanu na pomarańczowo, należy kliknąć tutaj. Uruchom Narzędzie AirPort, aby dowiedzieć się, jaki stan jest zgłaszany.

Świeci przemiennie na pomarańczowo i zielono

Jeśli podczas konfiguracji jest dostępnych wiele stacji bazowych Wi-Fi, można wywołać to zachowanie przy użyciu funkcji identyfikacji w Narzędziu AirPort.

 

Stacja bazowa AirPort (802.11 b/g)

HT4600-1.png

Stacja bazowa AirPort Extreme (802.11 b/g) jest wyposażona w trzy białe diody LED, które nie zmieniają koloru. 

Gdy do stacji bazowej AirPort (802.11 b/g) zostanie podłączone zasilanie, trzy lampki stanu będą migać przemiennie od prawej do lewej. Oznacza to, że trwa uruchamianie stacji bazowej.

 

Lewa

Środkowa

Prawa

Stan/opis

Nie świeci

Nie świeci

Nie świeci

Brak zasilania

Świeci

Nie świeci

Świeci

Stacja bazowa działa w trybie autotestu.

Miga

Miga

Miga

Wystąpił błąd podczas autotestu po włączeniu zasilania. Skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem Apple.

Nie świeci

Miga powoli

Nie świeci

Tryb zerowania programowego1.

Nie świeci

Miga trzy razy

Nie świeci

Tryb zerowania sprzętowego1.

Nie świeci/miga

Świeci

Nie świeci/miga

Miganie lewej i prawej diody oznacza normalną aktywność sieci. Miganie lewej diody LED oznacza aktywność bezprzewodową stacji bazowej AirPort, natomiast miganie prawej diody LED oznacza aktywność sieci Ethernet lub modemu.

Więcej informacji

1 Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji o zerowaniu stacji bazowej.

Data publikacji: