Postępowanie w przypadku komunikatów o stanie funkcji Zdalnie na moim Macu wyświetlanych w preferencjach usługi iCloud

Po włączeniu funkcji Zdalnie na moim Macu w preferencjach usługi iCloud możesz zobaczyć jeden z następujących komunikatów.

W pierwszej kolejności upewnij się, że komputer Mac, z którym chcesz się połączyć oraz komputer Mac, za pomocą którego chcesz się połączyć używają systemu OS X Lion 10.7.5 lub nowszego. Jeśli informacje zawarte w tym artykule nie pomogą rozwiązać problemu, zapoznaj się z instrukcją rozwiązywania problemów z funkcją Zdalnie na moim Macu.

Funkcja Zdalnie na moim Macu nie jest dostępna w systemie macOS Mojave. Jeśli używasz systemu macOS Mojave, zapoznaj się z alternatywnymi sposobami dostępu do plików, współdzieleniem ekranu oraz dostępem do aplikacji Remote Desktop.

„Zdalnie na moim Macu... Brak sieci.”

Komputer nie ma połączenia z Internetem.

„Funkcja Zdalnie na moim Macu nie działa prawidłowo; serwer nie odpowiada.”

Komputer nie może się połączyć z usługą iCloud. 

  • Usuń zaznaczenie pola wyboru Zdalnie na moim Macu w preferencjach iCloud, poczekaj 15 sekund, a następnie zaznacz je, aby włączyć funkcję Zdalnie na moim Macu.
  • Sprawdź stronę Stan systemu, aby się upewnić, że nie występują awarie związane z funkcją Zdalnie na moim Macu.
  • Sprawdź, czy u Twojego dostawcy usług internetowych nie wystąpiła awaria.
  • Upewnij się, że porty TCP lub UDP używane przez funkcję Zdalnie na moim Macu są otwarte w zaporze sieciowej. Jeśli nie potrafisz tego samodzielnie sprawdzić, skontaktuj się z dostawcą Internetu. Jeśli korzystasz z sieci firmowej lub sieci innej organizacji, w której nie zarządzasz połączeniem z Internetem, skontaktuj się z administratorem sieci, aby upewnić się, ze porty nie są zablokowane.

„Funkcja Zdalnie na moim Macu może działać wolno; na routerze wyłączony jest protokół odwzorowywania portów NAT (NAT-PMP) lub UPnP.”

Protokół NAT-PMP lub UPnP jest wyłączony na routerze lub nie jest obsługiwany przez router.

  • Jeśli używasz stacji bazowej AirPort, użyj Narzędzia AirPort, aby ustawić opcje NAT dla stacji bazowej.
  • Jeśli nie używasz routera Apple, sprawdź w instrukcji dołączonej do routera, czy obsługuje on protokół NAT-PMP lub UPnP i dowiedz się, jak włączyć dany protokół. Niektóre routery określane jako zgodne z protokołem UPnP mogą wymagać uaktualnienia oprogramowania sprzętowego od producenta.
  • Jeśli nie masz dostępu do routera, poproś administratora sieci o pomoc.

„Funkcja Zdalnie na moim Macu może działać wolno; na stacji bazowej wyłączony jest protokół odwzorowywania portów NAT (NAT-PMP).”

Protokół NAT-PMP jest wyłączony na stacji bazowej AirPort. Kliknij przycisk Włącz protokół odwzorowania portów NAT w wiadomości, a następnie użyj Narzędzia AirPort, aby ustawić opcje NAT w stacji bazowej.

„Funkcja Zdalnie na moim Macu może działać wolno; więcej niż jedno urządzenie w sieci zapewnia usługi sieciowe”.

Komputer należy do sieci z wieloma warstwami NAT, co oznacza, że co najmniej jeden router (bezprzewodowy lub przewodowy) jest połączony z innym routerem, a każdy z nich świadczy usługi Network Address Translation (NAT). Postępuj zgodnie z instrukcją rozwiązywania problemów związanych z konfiguracją z wieloma warstwami NAT.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: