Postępowanie w przypadku komunikatów o stanie funkcji Zdalnie na moim Macu wyświetlanych w preferencjach usługi iCloud

Po włączeniu funkcji Zdalnie na moim Macu w preferencjach usługi iCloud możesz zobaczyć jeden z następujących komunikatów.

Na początku upewnij się, że zarówno na komputerze Mac, z którym chcesz się połączyć, jak i na tym, z którego próbujesz nawiązać połączenie, jest zainstalowany system OS X Lion 10.7.5 lub nowszy. Jeśli informacje zawarte w tym artykule nie pomogą Ci w rozwiązaniu problemu, skorzystaj z ogólnych instrukcji rozwiązywania problemów z funkcją Zdalnie na moim Macu.

„Zdalnie na moim Macu... Brak sieci”.

Komputer nie ma połączenia z Internetem.

  • Kliknij przycisk Diagnostyka sieci znajdujący się w komunikacie i zastosuj się do wyświetlonych instrukcji, aby rozwiązać problem z połączeniem.
  • Jeśli w dalszym ciągu nie możesz się połączyć z Internetem, dowiedz się, czy u Twojego dostawcy Internetu nie wystąpiła awaria.

„Funkcja Zdalnie na moim Macu nie działa prawidłowo; serwer nie odpowiada”.

Komputer nie może się połączyć z usługą iCloud. 

  • Usuń zaznaczenie opcji Zdalnie na moim Macu w preferencjach usługi iCloud, odczekaj 15 sekund, a następnie znowu zaznacz tę opcję, aby z powrotem włączyć funkcję Zdalnie na moim Macu.
  • Zajrzyj na stronę Stan systemu, aby się upewnić, że w danej chwili nie ma żadnych problemów z funkcją Zdalnie na moim Macu.
  • Dowiedz się, czy u Twojego dostawcy Internetu nie wystąpiła awaria.
  • Upewnij się, że porty TCP lub UDP używane przez funkcję Zdalnie na moim Macu są otwarte w zaporze sieciowej. Jeśli nie potrafisz tego samodzielnie sprawdzić, skontaktuj się z dostawcą Internetu. Jeśli korzystasz z sieci w firmie lub w innym miejscu, w którym ktoś zarządza połączeniem internetowym za Ciebie, skontaktuj się w sprawie portów z administratorem sieci.

„Funkcja Zdalnie na moim Macu może działać wolno; na routerze wyłączony jest protokół odwzorowywania portów NAT (NAT-PMP) lub UPnP”.

Protokół NAT-PMP lub UPnP jest wyłączony na Twoim routerze lub nie jest obsługiwany przez ten router.

  • Jeśli używasz stacji bazowej AirPort, skonfiguruj na niej ustawienia NAT za pomocą Narzędzia AirPort.
  • Jeśli używasz routera firmy innej niż Apple, skorzystaj z dołączonej do niego instrukcji, aby ustalić, czy jest na nim obsługiwany protokół NAT-PMP lub UPnP, i dowiedzieć się, jak włączyć któryś z tych protokołów. Niektóre routery oferujące zgodność z protokołem UPnP mogą wymagać zainstalowania wypuszczonego przez producenta uaktualnienia oprogramowania sprzętowego.
  • Jeśli nie masz dostępu do routera, poproś o pomoc swojego administratora sieci.

„Funkcja Zdalnie na moim Macu może działać wolno; na stacji bazowej wyłączony jest protokół odwzorowywania portów NAT (NAT-PMP)”.

Protokół NAT-PMP jest wyłączony na stacji bazowej AirPort. Kliknij przycisk Włącz odwzorowanie portów NAT znajdujący się w komunikacie, a następnie za pomocą Narzędzia AirPort skonfiguruj ustawienia NAT na stacji bazowej.

„Funkcja Zdalnie na moim Macu może działać wolno; więcej niż jedno urządzenie w sieci zapewnia usługi sieciowe”.

W sieci, w której działa Twój komputer, jest przeprowadzana wielokrotna translacja adresów sieciowych (NAT, Network Address Translation), tj. co najmniej jeden router (przewodowy lub bezprzewodowy) jest połączony z innym routerem i oba dokonują translacji adresów. Zastosuj się do instrukcji postępowania w takiej sytuacji.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: